<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Det inkluderende og det bæredygtige

Det inkluderende og det bæredygtige


På årets Building Green messe kunne man opleve director i Zaha Hadid Architects, Gianluca Racana, som fremviste udvalgte projekter, hvor tegnestuen giver et bud på fremtidens bæredygtige byer.

 

For Zaha Hadid Architects er det vigtigt, at arkitekturen ikke lukker sig om sig selv, men tværtimod nedbryder grænser mellem bydele, landskab og den enkelte bygning. Den bæredygtige by kan således rumme både fritids- og arbejdsliv, således man kan slippe for at transportere sig frem og tilbage i hverdagen, hvilket både er godt for miljøet og den enkeltes trivsel.

 

Gianluca Racana fremviste i den forbindelse en interessant grafisk illustration af London, hvor man kunne se den geografiske sammenhæng mellem jobs og boliger som søjlediagrammer på et kort, hvor mængden af jobs i et lille område i det centrale London fremstod som et tårnhøjt etagebyggeri, mens boligerne lå fordelt ud over hele kortet.  Pointen er, at den bæredygtige by har en god balance mellem alle de enkeltdele, man som menneske har brug for, og her skal arkitekturen være med til at skabe sammenhæng for alle.

 

På MAXXI: Museum of XXI Century Arts, som er beliggende i Rom i Italien, har man bevidst arbejdet med at skabe et attraktivt og åbent offentligt rum.

 

På Aquatic Centre London er en offentlig svømmepøl blevet en del af projektet, samtidig med at samt bygningen ophæver grænserne mellem inde og ude.

 

Zaha Hadid Architects har udarbejdet masterplan for havnen i Talinn i Estland, hvor man ønsker at forbinde havnen med den historiske bykerne og et industriområde på en bæredygtig og fremtidssikret måde, hvor det bliver muligt for fodgængere og cyklister at bevæge sig frem og tilbage hen over tog- og bil-trafikken.

 

Forrest Green Rovers Eco Stadium falder ind i landskabet på en naturlig måde, samtidig med at bygningen har en åbenhed, der inviterer indenfor. Som byggemateriale har man anvendt CLT til konstruktionen, hvilket harmonerer fint med det omkringliggende landskab.

 

Sleuth Rith Institute i Cambodia er på én gang et mindesmærke, bibliotek, museum, forskningscenter og skole, hvor parken går helt op til bygningen. Samtidig er bygningen smallest forneden, så den nærmest trækker besøgende tæt på.