<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvem skal vinde Den Danske Lyspris 2021?
Hvem skal vinde Den Danske Lyspris 2021?

Sidste års vinder af Den Danske Lyspris, Tivoli-hjørnet. Foto af Roberto Fortuna

Hvem skal vinde Den Danske Lyspris 2021?

PROJEKTER Belysning Indeklima

Dansk Center for Lys opfordrer alle, der har medvirket i et spændende, professionelt lysprojekt, til at indstille det til Den Danske Lyspris 2021. Sidste frist for indstilling er den 2. juli 2021.


Målet med lysprisen, som er indstiftet af Dansk Center for Lys, er at fokusere på og belønne projekter, hvor det at skabe godt lys for mennesker er omdrejningspunktet.

Projekter som kan komme i betragtning:

  • Lysprojekter og løsninger, hvor lys er et bærende element

  • Projektet skal indeholde kunstlys eller en kombination af kunst- og dagslys, indendørs eller udendørs

  • Projekter, hvor lysløsningen har menneskers liv og behov i centrum. Projektets størrelse har ingen betydning

  • Projekter med et opsigtsvækkende, gennemtænkt eller nyskabende hoved- greb inden for lys

Blandt de indsendte forslag udvælger juryen 3-5 projekter, som går videre til finalen. De udvalgte projekter vil blive besøgt af juryen.

 

Prisen blev indstiftet i 2008. I 2019 gik prisen til Tivoli Hjørnet i København.

Konkurrencebetingelserne og dokumentationsskema kan downloades her

Anbefalede artikler