<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Landskabstegnestuen BOGL skal stå for centrumsudvikling i norsk havneby
Landskabstegnestuen BOGL skal stå for centrumsudvikling i norsk havneby

Landskabstegnestuen BOGL skal stå for centrumsudvikling i norsk havneby

Foto af BOGL

Den norske havneby Tananger står overfor en befolkningstilvækst på 13.000 mennesker de næste 30 år. Det er mere end en fordobling af indbyggertallet. BOGLs vinderforslag viser, hvordan byen kan udvikles til at rumme de mange nye borgere, så Tananger markerer sig som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge, med afsæt i byens eksisterende kvaliteter.

- Det er vores klare overbevisning, at projektet vil styrke det maritime miljø, og byens og havnens uvurderlige visuelle, landskabelige og funktionelle relation til havet. Projektet samler torv, havn og park i et kraftcenter af aktiviteter og muligheder i Tananger, udtaler kreativ direktør og partner i BOGL, Jens Linnet.

 

Byen tilbage til vandet

Vandet er en uomgængelig attraktion i Tananger og byens historie knytter sig til havet. Masterplanen foreslår derfor at flytte torvet ned til havnen, så dennes eksisterende kvaliteter og nærheden til vandet bringes i spil som en aktiv del af bylivet. Placeringen af torvet på havnen har den fordel, at det samler bylivet i det forholdsvis lille samfund på ét sted og skaber synergi mellem områdernes funktioner og aktiviteter. Det vil således blive et velfungerende og velbesøgt byrum både i hverdagen og ved særlige lejligheder.

 

- Vi har gjort os umage med ikke at tilføje noget fremmed, men i stedet at udnytte de eksisterende kvaliteter i Tananger. Vi er meget optagede af at arbejde med skønheden i dét, der allerede er. At give det plads og skabe et sted, uddyber Jens Linnet.

 

Masterplanen indeholder af samme årsag også et skitseforslag til Fiskernes Hus, der skal agere ankerpunkt i byudviklingen og skabe overgang mellem vand og by. Fiskernes Hus rummer faciliteter til både opbevaring, rensning, forarbejdning og lastning af fiskernes fangst samt offentlige faciliteter som fiskeforretning og spisested. Uden for huset, mod parken, er der desuden foreslået et udekøkken med grillplads og et lille røgeri. Fiskernes Hus understøtter fiskeriets enorme betydning for Tananger både førhen og i dag.

  

Fakta

 

  • Den åbne plan- og idékonkurrence blev udskrevet den 2. maj i år af Sola Kommune.
  • BOGL vandt konkurrencen blandt i alt 19 indsendte forslag.
  • Vinderen blev offentliggjort fredag den 1. november 2019 ved en prisceremoni i Tananger.
  • Den samlede præmiesum er på 1,5 mio. NOK. præmien modtog 600.000 NOK.
  • Konkurrencen dækker over et samlet areal på 25.000 m2 i Tananger centrum, hvoraf 5.500 m2 er dedikeret til park.
  • Forslaget indeholder desuden volumenstudier for 14.000 m2 ny bebyggelse.

Om konkurrencen

Formålet med konkurrencen har været at skabe rammerne for en attraktiv og levende bymidte, hvor havnens historie og nærheden til vandet bliver styrket som byens samlende midtpunkt med bytorv, park og havnepromenade. Området ønskes desuden fortættet med boliger, erhverv og kulturtilbud. Målet er at skabe et sted som bruges af alle brugergrupper, i alle aldre og på tværs af forskellige interesser og behov.

 

 

Om BOGL

BOGL står bag en lang række prisvindende landskabsprojekter, bl.a. Kildegården ved Kunstens Hus i Roskilde, Kalvebod Fælled Skole på Amager, Remiseparken i København og masterplanen for den nye bydel Slagteriet i Holstebro.