<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny bog om bedre byskik i Danmark
Ny bog om bedre byskik i Danmark

Ny bog om bedre byskik i Danmark

LANDSKAB OG BYRUM Byudvikling

Har vi brug for en bedre byskik i Danmark? Det spørgsmål besvarer to af landets mest erfarne bybyggere (Mette Lis Andersen og Jes Møller) i bogen BEDRE BYGGESKIK fra forlaget Bogværket. Bogen udkommer den 6. maj.

Med bogen BEDRE BYSKIK fremkommer to af landets mest erfarne bybyggere med et konstruktivt oplæg til en fremtidig strategi for udvikling af de danske byer – både i vækstcentre og i steder med stagnation.

 

Bogen behandler i sine 15 kapitler centrale områder, hvor der kan sættes ind for at skabe bedre bykvalitet, som kan understøtte en social, økonomisk og klimatilpasset udvikling – og demokrati og kunst.

 

Det er afgørende for forfatterne, at den store byggeaktivitet udnyttes konstruktivt og med al den viden, vi i dag besidder mht. at skabe gode levesteder for mennesker, men også for flora og fauna. Klima og klimatilpasning er blevet et afgørende tema for byerne.

 

Bogen peger på nye måder at organisere byudviklingen på, og bidrager med forslag både til byggefællesskaber og bofællesskaber med eksempler fra Tyskland, Holland og Danmark.

 

 

Den beskæftiger sig med de legitime ønsker, der er fra investor- og developer side til gevinstmaksimering, og på den anden side de lige så legitime ønsker om et bedre byliv fra kommunerne, der ikke altid formår holde fast i en langsigtet strategi.

 

Den anviser konkret, hvordan byråd og planafdelinger kan udvikle bæredygtige strategier for byernes fremtid, og hvordan borgerinddragelse kan bidrage positivt til at skabe mangfoldighed, variation og demokrati.

 

Bogen lægger op til en ny bevægelse for BEDRE BYSKIK, og herunder referencen til den tidligere bevægelse for bedre byggeskik, der fik stor indflydelse på kvaliteten af byggeriet.

 

Bogens fokus på både bæredygtighed, fællesskaber og demokratisering har en aktuel og direkte linje til både FN’s verdensmål og til EU’s markante program for grøn omstilling, hvor en ny BAUHAUS forståelse kan bidrage til at sætte kreativitet, kunst på dagsordenen – også hvordan vi skaber vores byer.

 

Her har DK en mulighed for at bidrage med input til en BEDRE BYSKIK. Den munder ud i ti konkrete dogmer til en BEDRE BYSKIK.

Anbefalede artikler