<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> PET udgiver katalog til terrorsikring af bygge- og anlægsprojekter
PET udgiver katalog til terrorsikring af bygge- og anlægsprojekter

PET udgiver katalog til terrorsikring af bygge- og anlægsprojekter


PET har netop udgivet et katalog, der i detaljen gennemgår, hvordan en byggeplads kan sikres mod terrorangreb.

Kataloget henvender sig til alle, der er projekterende inden for byggeri. Det gælder derfor landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører eller konstruktører.

 

Det skal ses som et inspirationskatalog til fysisk sikring mod terror i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det indeholder beskrivelser af forskellige foranstaltninger, så man kan opnå den ønskede sikringsmæssige målsætning.

 

 

Derudover indeholder det en række eksempler, som kan inspirere til kreative og skræddersyede løsninger, der kan have flere funktioner. Ud fra dette kan man udvælge og sammensætte forskellige foranstaltninger, så man opnår en afbalanceret sikringsløsning uden at skulle gå på kompromis med den faglige kreativitet.

 

Kataloget orienterer sig mod nye bygge- og anlægsprojekter, som f.eks. bygninger og offentlige rum eller ved ombygninger og ændringer af eksisterende bygninger og anlæg. Det retter sig ikke mod større infrastrukturelle konstruktioner, som f.eks. broer og tunneler. Kataloget stiller ikke krav til sikring i bygge- og anlægsprojekter, men har til formål at fungere som en inspiration for byggeriets parter.

 

Læs kataloger HER.