<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Træ som byggemateriale: Danmark bør lære af Sverige
Træ som byggemateriale: Danmark bør lære af Sverige

Træ som byggemateriale: Danmark bør lære af Sverige


Andelen af træbyggeri i Danmark er faldende – i stik modsætning til vores naboland. Vi er håbløst bagud, mener Mikael Koch, der er direktør i Træinformation

Træ som byggemateriale er med klimadiskussionens stigende intensitet blevet stadigt mere synligt i debatten. Det glæder Mikael Koch, der er direktør i Træinformation , der er et videncenter for træbyggeri.

Men træerne vokser ikke ind i himmelen.

- I materialestatistikken er træ faldet fra 12 til otte % under de seneste års byggeboom, selv om det både er billigt at bygge med og godt for klimaet, siger han.

 


Tallet står i grel modsætning til vores naboland Sverige, hvor målet er, at 20 % af alt etagebyggeri skal være i træ.

- Der er man godt med, og når man kigger på enfamiliehuse og rækkehuse, er andelen af træhuse allerede over 90 %. Vi er håbløst bagud, og det skyldes en blanding af manglende traditioner og en vanetænkning, vi bør gøre op med.