<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Den fortættede by

Den fortættede by

 

Ny infrastruktur og fortættede bykvarterer. Det er nogle af de centrale tiltag, der i disse år skubber Gellerup-området mod visionen om en mangfoldig og tæt by med EFFEKT Arkitekter som en af udviklingsplanens bærende aktører.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Gellerup var oprindelig en modernistisk drøm om luft, lys og grønne landskaber til mennesker. En drøm, der nok løst akutte og massive boligproblemer, men også en drøm, der hurtigt blev til et samfundsmæssigt mareridt med vedvarende dårligt ry og mærkat som landets største ghetto.

 

I dag er den langsigtede transformation af Gellerup til et nyt urbant område for længst i fuld gang. Der blæser omsider dokumentérbare, positive vinde over det udsatte boligområde afstedkommet af den ambitiøse udviklingsplan, som EFFEKT Arkitekter siden 2009 har været en central aktør på.

 

Fra bar mark til tæt by
- Gellerup blev bygget på en bar mark efter det modernistiske ideal med produktion på stedet, og selv om det faktisk løste en stor boligkrise, slog planen helt fejl, og folk begyndte bl.a. at flytte i parcelhuse i stedet. Man kunne efterfølgende ikke bare pynte på tingene, så i 2009 blev en vision om en transformation over de næste 25 år lavet om til en stor udviklingsplan med politisk bevågenhed. Vi vandt konkurrencen, og de bystrategiske tiltag er nu hele nøglen til projektet, siger Tue Foged, arkitekt og partner hos EFFEKT Arkitekter.

 

Læs mere om Byrum

 

- Vi tog ikke udgangspunkt i at rive ned. Gellerup-blokkene er af højere standard end det generelle betonelementbyggeri i start-1970’erne. Men vi går radikalt til værks med en fortætningsstrategi og nytænker området helt. Vi anlægger en række nye veje ind gennem området, og vi opdeler det i mere naturlige kvarterer, så det ikke bare er ét stort sted med kæmpestore grønne områder og p-pladser. Vi udvikler det mod mindre områder og til en mere mangfoldig og fortættet bydel med større tryghed. Vi river ikke bare det hele ned, men åbner op, bevarer det grønne i mindre områder og forvandler det til en tættere by.

 

 

En etableret vision
Han forklarer, at det faktisk er lykkedes at skabe en struktur med ny infrastruktur, gennemgående bygade og tværgader samt en generel fortætning af områdets kvarterer, hvilket nu bærer dokumentérbar frugt:

 

- Private investorer og senest pensionskasser er gået ind med massive investeringer, og der kommer desuden kommunale arbejdspladser på stedet. Det viser, at det nu er en etableret vision, og det er jeg da pavestolt over. Folk kommer der, og projektet har sat høje standarder for, hvad man kan, og hvad man gør, selv om det var radikalt, dengang vi begyndte.

 

Læs mere om Offentlige byggeprojekter

 

Tænk både socialt og fysisk
I dag arbejder EFFEKT Arkitekter i samarbejde med SLA videre med områdets byrum og landskaber efter at have vundet landets største landskabskonkurrence for få år tilbage. Medier og politikere tegner ofte et negativt billede af Gellerup, men de senere års tiltag og resultater er med til at fortælle en anden historie:

 

- Det er rigtig vigtigt som samfund at tænke det sociale sammen med de fysiske rammer. Vi må aldrig tale hen over hovedet på folk. Der er masser af gode folk i Gellerup, og beboerne har stemt ja til de nye ting. Jeg tror, at det sætter gang i nogle processer og interaktion, når der sker bevægelse, og jeg tror på, at projektet lykkes. Vi er allerede nået langt, og jeg mener, det er et klart signal om, at udviklingsstrategien virker, at de store private investeringer nu er blevet til virkelighed.