<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> En grøn og vild strategi på hospitalet
En grøn og vild strategi på hospitalet

En grøn og vild strategi på hospitalet


Herlev Hospital gennemgår i disse år en massiv udvidelse, og SLA står for landskabsarkitekturen på det voluminøse projekt. Udtrykket er utæmmet og tilgangen restorativ med henblik på at give hospitalets brugere de optimale rammer for sundhed og helbredelse.

Området omkring Herlev Hospital er under forvandling med udvidelser, nye bygninger og en ny tankegang.  SLA har designet landskabsarkitekturen, der skal understøtte de senere års forskning i naturlige elementers gavnlige virkning på patienters og personales sundhed og velvære:

 

- Den nyeste sundhedsforskning peger utvetydigt på naturens stærke restorative værdi i forhold til helbredelse. Ikke bare dét at komme ud i den, men også at have den tæt omkring sig som et fokus, der giver større sundhed og velvære, siger Bjørn Ginman, landskabsarkitekt og projektleder hos SLA.

 

 

Landskabet som integreret del af byggeriet

SLA er i dag et førende udvikling- og rådgivningsfirma inden for landskabsarkitektur, byrum og byplanlægning. Virksomheden vandt 1. præmie i Region Hovedstadens konkurrence om en ny helhedsplan for Herlev Hospital i et samarbejdskonsortium med bl.a. Henning Larsen Architects og Friis & Moltke:

 

- Arealmæssigt dækker landskabet 10 hektar, hvilket ikke mindst i hovedstadsområdet er usædvanlig stort for et hospitalsområde. Vi har fra starten været en integreret del af det nye byggeri i et rådgiverkonsortium, og det har været en bærende idé at skabe en natur omkring bygningerne, der giver et svar på de forskellige udfordringer og ønsker til sansning, regnvandshåndtering, naturoplevelser og biodiversitet etc., siger Bjørn Ginman.

 

 

Zonetænkning, homogenitet og klimasikring

Man forbinder måske ikke umiddelbart det 120 meter høje betontårn fra 1976, der hidtil har været Herlev Hospitals vartegn, med grøn og vild natur. Ikke desto mindre repræsenterer udvidelserne en ny tankegang, en grøn og vild strategi med afsæt i den nyeste sundhedsforskning.

 

- Vi har fra starten arbejdet med en zonetænkning. Hospitalets brugere får det grønne helt ind i byggeriets kerne med bl.a. gårdrum og taghaver, og disse zoner er derfor også de dyreste dele af landskabsprojektet i forhold til materialer og detaljegrad m.m. Derudfra bliver områderne mere og mere rå og uforarbejdede, således at de billigste kvadratmeter ligger i syd omkring regnvandsafledningen. Denne helhedstænkning betyder, at det skal ende som et meget homogent projekt.

 

- Klimasikringen er en væsentlig del af landskabsprojektet. Der falder som bekendt stadig mere og mere regnvand, og det har været vigtigt at skabe en mulighed for at kunne håndtere regnvandet på stedet. Vi har derfor arbejdet med terrænet, som heldigvis skråner mod syd mod et næsten ubebygget nedsivningsområde, så det nu kan lade sig gøre at håndtere alt nedbør og afløb inde fra selve matriklen.

 

Et biodynamisk eksperiment

Projektet på Herlev Hospitalet har allerede stået på i en årrække, og det er fem år siden, at SLA begyndte på den første del. Det betyder også, at tegnestuen allerede har haft mulighed for at følge den naturlige udvikling på stedet:

 

- Hele oplevelsen og sansningen af natur, det er dét, vi hos SLA bruger krudtet på. At sætte en udvikling i gang. Herlev Hospital er også et stort, biologisk eksperiment. Vi bruger f.eks. ikke kun de klassiske og ”sikre” planter som vedbend i gårdrummene, men et utal af vilde urter, stauder og over 1.000 nyplantede træer. Vi har også genbrugt gamle egetræer fra 1970’erne. De er taget op med rødder og er nu døde, men de bliver brugt igen i gårdrummene og vil med tiden blive til råddent træ med svampe og insekter. Her vil man over tid kunne følge egestammernes dynamiske og biologiske forfald.

 

 

Et foranderligt landskab

- Traditionelt er drift konservativ, men i dette tilfælde håber vi at blive tilknyttet i årene frem, så vi kan følge med i, hvad der sker – om der f.eks. med tiden er indvandrende vilde plantearter, der etablerer sig – hvilket giver en dynamisk, positiv udvikling. Det bliver dermed et landskab, der ændrer sig over tid. Det gælder f.eks. også i søen i det sydvestlige område, hvor der naturligt vil komme en større biodiversitet, og hvor der allerede findes frøer, ænder og salamandere. Et andet eksempel på et tiltag er duebekæmpelsen. Der har vi eksperimenteret med opsætning af en kasse til vandrefalk på det gamle sengeafsnitstårn. Hvis der naturligt kommer ynglende vandrefalk til, hvilket ikke er usandsynligt, så vil duerne være væk.

 

- Så alt i alt er det et meget dynamisk og komplekst projekt, men også en kæmpestor legeplads, hvor vi har haft frie hænder og kan efterprøve og følge tingene over tid, siger Bjørn Ginman.

 

 

Lang og kreativ proces

Han forklarer, at projektet på Herlev Hospital udførelsesmæssigt er særdeles komplekst. Landskabsdelen ligger ofte sidst i processen, og hele den logistiske gang er altid en udfordring på et så omfattende projekt, hvor der undervejs desuden er kommet yderligere byggerier til med Kræftens Bekæmpelses Livsrum og Steno Diabetes Center. Alligevel har det ifølge Bjørn Ginman hidtil været et både positivt og sjovt projekt:

 

- Hele den lange, kreative proces har fungeret rigtig godt, og vi har haft et usædvanlig godt og tæt samarbejde i rådgiverkonsortiet og med bygherre. Selv om det endnu ikke står færdigt, er vores naturprojekt allerede blevet områder, som folk bruger dagligt, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger på projektet og det vilde, utæmmede udtryk, der bliver skabt på Herlev Hospital.