<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Et sted man har lyst til at være
Et sted man har lyst til at være

Et sted man har lyst til at være


Sydhavn Skole på Teglholmen står som et flagskib for skolebyggeri i Københavns Kommune. JJW Arkitekter har tegnet profilskolen, hvor by og vand mødes med horisontale og vertikale linjer i dynamiske rumforløb.

 

Den nye skole i Sydhavnen stiger bogstavelig talt op af vandet. Med trappe helt nede fra vandkanten sejler den ind over byen med terrasser i varierende niveauer, legepladser på taget, torve, ind- og udkig og omfavner byens liv. Fordi skolen skal være en del af byen og byen en del af skolen.

 

Rummelighed mellem by og vand

- Den er karakteriseret ved at være en meget moderne byskole beliggende ved vandet. Byen og vandet er grundlæggende for dens identitet med fokus på det maritime og naturfaglige. Og vi mener så, at den har potentialet til at være et reelt bydelscentrum for området. Derfor har vi for eksempel placeret faglokaler, kantine og storkøkken i stueplan, så folk udenfor visuelt kan se, hvad der foregår indenfor, siger Lars Birn Lindeberg, arkitekt og indehaver hos JJW Arkitekter på Frederiksberg.

 

Tilsvarende er den 9.500 m2 store bygnings skolegård åben og synlig for offentligheden. Det indvendige skoletorv kan fungere som et bytorv, og gymnastiksalen på 2.500 m2 har fx vinduer ud mod gaden.

 

- Vi ønsker som skolearkitekter, at bygningen skal invitere og inspirere til rummelighed og dynamik. At den skal være et sted, man har lyst til at være. Derfor tilbyder arkitekturen også kig – både indkig og udkig i afbalancerede forhold – og byder på varierende rumlighed med forskellige etagehøjder, så man mærker, at rummet ændrer sig, samt legepladser på alle tagplan. Og vi ser allerede nu, at børnene virkelig har lyst til at være der, bruger mulighederne og bevæger sig i dem, siger Lars Birn Lindeberg.

 

Dynamiske rumforløb

- Det handler også om forskellige grader af sociale rum og fællesskaber. For eksempel udnyttes vindueskarmene til sociale rum, og som en tresporet folkeskole med indskoling, mellemtrin og udskoling er der forskellige behov hos eleverne. Rumstørrelser og -højder varierer derfor. De små har fx brug for lidt mere afgrænsede rum at forholde sig til, mens omgivelserne til de større er mere progressive med flere rumligheder og større sociale enheder. På den måde passer projektet godt til den nye skolereform, fordi det også rumligt giver plads til forskellighed og varierende sociale rum, forklarer Lars Birn Lindeberg.

 

Kompositorisk er skolen tænkt som en afsøgning af mulighederne med dynamiske rumforløb og udforsker dynamikken mellem vertikale og horisontale linjer. Dens byside er vertikal, høj og stram – også indvendigt med et højt rum, der går gennem hele bygningen. Mens skolens vandside er mere horisontal og præget af mangfoldighedens arkitektur med bl.a. terrasser, trapper og legerum op ad bygningen. Denne kobling mellem det lodrette og vandrette skal skabe en oplevelse af dynamiske rumforløb udvendigt og indvendigt.

 Robust og slidstærk lavenergi

Sydhavn Skole er landets første skolebyggeri med lavenergiklasse 2015, og energioptimering og indeklima er i højsædet:

 

- Der er rigtig mange funktioner, ønsker og krav til energi, klima og akustik og samtidig naturligvis en begrænset økonomi. Kunsten er så at finde måde, så det hele kan holde budget. Samtidig kan kompleksiteten lade sig gøre, fordi vi kommer ud i storentrepriser, hvor vi bedre kan kontrollere de forskellige områder, siger Lars Birn Lindeberg og fortsætter:

 

- Et skolebyggeri indebærer også stort slid. Derfor har vi fundet løsninger, der giver robusthed og holdbarhed – som fx betonsøjler i stueetagen, stokparket, loft i facadeplader, der kan bære slid og akustikvægge med rå trælameller og stålplader med god godstykkelse, så de tåler løbende berøring.

 

- I forhold til lavenergi er det et ret transparent byggeri, hvor glas- og facadeløsningerne både tilbyder kig og lydmæssig afgrænsning. Det er en balance mellem transparens og nødvendig lukkethed, mellem indsyn og udsyn fra fx klasseværelserne.  

 

Sydhavn skole er en skole i bevægelse. Legepladser på alle tagflader. Udsigt over hele Københavns skyline. Undervisningsmuligheder på taget. Værksted med to store porte, hvorigennem man kan trække aktiviteter direkte ud i vandet til fx kajaksejlads. Og facadens aluprofiler med bagvedliggende udsmykning af Peter Holst Henckel fanger lyset på forskellig vis afhængigt af årstid og tidspunkt på dagen. En bygning, der skal opleves over tid. Et sted, man skal have lyst til at være.

 

 

Fakta - Skolen I Sydhavnen

Projekt: Nybyggeri – Folkeskole

Sted: Støberigade, 2450 København SV

Bygherre: Københavns Kommune, Børne- & Ungdomsforvaltningen

År: 2006 - 2015

Areal: 9.500 m²

Arkitekt: JJW Arkitekter (totalrådgiver)

Ingeniør: NIRAS

Landskab: JJW Landskab / PK3 Landskab

Idrætskonsulenter: Keinicke & Overgaard Arkitekter

Storentreprenører: B. Nygaard Sørensen A/S, G.V.L. Entreprise A/S, Lindpro og Jakon A/S

Byggeledelse: Arkitektfirmaet Friis Andersen

Kunstnerisk udsmykning: Peter Holst Henckel