<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Grønt, transparent og 100 % LAR-integreret
annonce

Grønt, transparent og 100 % LAR-integreret

 

 

Mad til ældre medborgere skal ikke fremstilles i mørke baglokaler, mener man i Københavns Kommune, der har bedt Erik Arkitekter A/S om at skabe et transparent, trælignende – og for at det ikke skal være løgn – selvvandende produktionskøkken.

 

Tekst af Frank Ulstrup

 

Køkkener i private boliger er for længst blevet åbnet op, så både familie og gæster kan følge med i madlavningen. Og hvorfor skulle professionelle produktionskøkkener egentlig ikke gøre det samme?

 

Det spørgsmål stillede Københavns Social- og Sundhedsforvaltning sig selv, da man stod overfor at etablere et nyt produktionskøkken i ”De Gamles By” på Nørrebro i København.

 

Resultatet ses i dag, hvor det gamle plejecenter, Klarahus, har fået en ny tilbygning, der formentlig er landets mest inkluderende og transparente køkken. I hvert fald er hele facaden udført i glas, så forbipasserende fra den nærliggende gangsti har direkte indkik til både kødgryder, kokke og hektisk aktivitet.

 

Læs mere om Køkkener

 

 

Med træet som forbillede

Blandt de mange, der pt stopper op, og følger kokkenes arbejde, har flere sikkert spekuleret over, hvad der egentlig bærer det svævende tag.

 

Og den undren kan arkitekt og partner i Erik Arkitekter A/S, Bo Jeppesen godt lide. For så er et af delmålene med projektet nemlig nået.

 

- Der var oprindelig to overordnede krav til byggeriet. Det ene var, at det skulle være transparent og dermed vise forbipasserende, at mad til vores ældre medborgere i høj grad er noget, der tåler dagens lys, og som ikke er gemt af vejen i mørke baglokaler. Dertil kom, at man med den tilstødende park ønskede en bygning, der fald i med naturen og gerne var opbygget som et træ med stamme og krone.

 

Læs portræt af den østrigske arkitektur-professor Klaus Loenhart: Biofilisk design – naturen integreret i arkitekturen

 

Udfordrede ingeniører

Den sidste del gav lidt sved på panden, indrømmer Bo Jeppesen. Men mest for ingeniørerne i Strunge Jensen A/S, der har stået for alle beregninger.

 

- Vi ville gerne have de bærende elementer væk fra facaden og ind i midten af bygningen, ligesom træerne har deres stammer midt under kronen. Det lykkedes ved hjælp af tre solide betonsøjler, men det var noget ingeniørerne måtte regne en hel del på, smiler Bo Jeppesen.

 

 

LAR-integrerede facader

For at skabe ”træets” grønne krone, var den oprindelige tanke at beklæde den øverste del af facaderne med kobber. Men da Bo Jeppesen og hans kolleger blev opmærksom på, at der på matriklen findes et LAR-system (Lokal Afledning af Regnvand, red), var det oplagt at beklæde facader og tag med græs og mos, og derefter vande dem med det opsamlede regnvand.

 

- Dermed endte bygningen ikke bare med at være grøn i bogstavelig forstand, men også med - så vidt jeg ved - at være Danmarks først bygning med 100 % LAR-integrerede facader, siger Bo Jeppesen og peger på, at de store flader er ret så tørstige – særligt under en sommer, som den vi lige har oplevet.

 

Men det er slet ikke noget problem. Snarere tværtimod.

 

- De 27 m³ vand, som planterne i gennemsnit kræver om året, ville ellers være løbet i kloakken, hvor de sammen med regnvand fra byens øvrige tage og hårde overflader potentielt kunne have bidraget ved fremtidige oversvømmelser. Med den her løsning er det problem væk, og samtidig er vandet gratis. Det er i min bog en win-win for både økonomi og miljø, lyder det fra Bo Jeppesen.