<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sammenhængskraftens arkitektur
 

Sammenhængskraftens arkitektur

Områdets eksisterende historie og arkitektur er fra begyndelsen af 1900-tallet. Den gamle frihavns rødstensbygninger og skiferbeklædte saddeltage har været inspirationen til opførelsen af 23 nye lejligheder ved Københavns gamle Frihavn. Hver streg i det 2900 m2 nye boligområde er tegnet med udgangspunkt i ønsket om at skabe en sammenhæng mellem historie og modernitet.

 

Tekst af Elias Inceer

 

Området, det tidligere Københavns Frihavn, rummer en fortælling om pakhuse, kajer og øvrige bygninger til industrien fra starten af 1900-tallet, dengang brugt til at forarbejde og sortere de varer, der blev sejlet ind fra Indien. De gamle toldkammerbygninger og pakhuse med stor detaljerigdom ligger som selvstændige bygningskroppe i en retvinklet byplan og kendetegner stadig områdets udtryk. Dette har bl.a. været inspirationen for PLH Arkitekternes udviklingsprojekt i området.

 

Den nye bebyggelse er disponeret som to bygningskroppe og et punkthus fordelt over tre bygninger på tre etager og en tagetage.

 

- Vi ønskede at skabe et projekt, der passede ind i det fine frihavnsområde ved at forholde os præcist til den kontekst, husene er bygget i. De nye bygninger er opført i materialer, der refererer til det omkringliggende område med sine mørke facadesten og skiferbeklædte tagflader. Det nye projekt bygger videre på områdets retvinklede byplan med kig fra havnebassinet til Kastellets grønne områder, fortæller arkitekt Eline Leisner og tilføjer:

 

- Materialepaletten i det nye projekt er enkel. De store murede flader brydes af mønstermurværk af skråtstillede mursten og store egetræsfacadepartier med sålbænke i skifer. Tagenes skiferbeklædte flader gentages i skiferbeklædning i de indeliggende tagterrasser.

De nye huses facadevariation knytter sig til nabobygningerne i en moderne fortolkning.

 

Læs også portræt af partner og workplace designer Paulette Christophersen fra PLH Arkitekter: ”Outsiderens perspektiv”

 

 

Lysindfald og udsigt

Projektets unikke beliggenhed med udsigt til Kastellet, Langelinie og havnen har dannet baggrund for at åbne boligerne mod den fantastiske udsigt og skabe gennemlyste lejligheder. Altaner med værn af balustre i sortmalet fladstål og tagterrasser er orienteret mod by og havn, og skråfalse leder lyset ind i boligerne. Med dobbeltdøre og vinduespartier i fuld rumhøjde samt ovenlysvinduer i tagfladerne, er balancegangen mellem facadernes vinduesåbninger og det historiske pakhus-udtryk i den grad fuldendt.

 

De indvendige materialer er enkle med hvide vægge, køkkener og badeværelser, hvilket giver beboerne en fornemmelse af kontinuitet i de indvendige overflader og skaber samtidigt en smuk kontrast til gulve og vinduesrammer i egetræ, fortæller Eline Leisner.

 

Læs mere om Boligprojekter

 

 

En moderne klassiker

Boliger på Indiakaj viser sin modernitet i sit enkle og åbne udtryk og sin eksklusive materialeholdning.

 

- Vi har eksempelvis skabt facader der med sine udvalgte design elementer forener områdets historie med fortællingen om nye tiders arkitektur forklarer Eline Leisner.

 

De nye boliger på Indiakaj indpasser sig i området og tilfører en bymæssig tæthed der opleves mange steder i indre København. Beboerne i de nye boliger på Indiakaj kan glæde sig over små grusstier med brostensgrænser og nyplantede grønne områder med mulighed for en slentretur. Tankerne ledes hen på det indre Københavns mangfoldige stræder, dog med lys og luft fra det omgrænsende hav, Langelinie og Kastellet.

 

 

Adresse: Indiakaj, 14 A, 14 B, 14 C, 18

Arkitekt: PLH Arkitekter A/S

Totalentreprenør: Myhlenberg Byg A/S

Ingeniør: Lars Kragh Consult APS, Alectia A/S

Landskabsarkitekt:   Birgitte Fink Landskabsarkitekt

 

Bygherre: Walls A/S

 

Bygherrerådgiver: Nordkranen

Bebygget areal: 2950 m²

Byggesum: 62.750.000 inkl. moms

Byggeperiode: 2,5 år

 

23 boliger, fordelt på 3 bygninger

 

 
Anbefalede artikler