Renovering med genbrug

 

Konkurrencen om renovering af gårdhavehusene i Albertslund Syd er vundet af tegnestuen Vandkunsten, der går foran med en banebrydende tilgang til bæredygtige renoveringsprojekter.

 

Tekst af Anne Overskov Higgins

 

Vandkunsten tager med renoveringsprojektet bæredygtighedstankegangen et skridt videre end blot efterisolering og energioptimering.

 

Læs mere om Bæredygtighed

 

Sigtet er, udover ønsket om at skabe sunde, trygge og smukke huse med respekt for den eksisterende arkitektur, et lukket materialekredsløb, hvor byggematerialer, der rives ud af husene genbruges et andet sted.

 

Bebyggelsen, som oprindeligt er tegnet af Dominias arkitektafdeling og Fællestegnestuen, er opført i 1963-68 og består af rækkehuse, etagehuse og gårdhavehuse.

 

De 1000 gårdhavehuse, er vinklede omkring en indre gård, og grupperet langs snorlige stier kun afbrudt af udsparinger til legepladser eller andre fællesarealer. Udadtil virker boligerne tilknappede og introverte, og deres mest åbne træk er det sorte plankeværk mellem gårdhave og fællesarealer.

 

Husene blev dengang opført med statsstøtte, og forudsætningen for støtten var, at der blev opført ”utraditionelt byggeri”, dvs. montagebyggeri af præfabrikerede elementer.

 

Det førte til eksperimenterende byggeteknik, og efterfølgende problemer med vandskader og skimmelsvamp. I 70’erne fik husene etableret fald på tagene og nu står bebyggelsen foran et større renoveringsarbejde igen.

 

Individualiserede boliger

Helhedsplanen omfatter en bevaring af de overordnede boligtypologier, byrum og infrastruktur med mulighed for større individualisering af de enkelte boliger.

 

Fælles for alle boliger er en fuldstændig indvendig renovering, hvor alle gulve rives op og der etableres terrændæk i krybekælderen, hvor der hidtil bare har været jord.

 

- Vi har lagt vægt på en høj grad af brugerinddragelse og fleksibilitet for beboerne, fortæller Søren Nielsen arkitekt maa og partner på tegnestuen Vandkunsten.

 

Til de beboere, der ønsker at skabe en individualiseret bolig, har tegnestuen udarbejdet et tilvalgskatalog med tegninger til færdigprojekterede småbygninger som skure og vindfang, der kan opføres i forbindelse med huset.

 

Læs mere om Renoveringsprojekter

 

Programmet inkluderer også mulighed for at etablere et vindue ud mod stisystemet, eller få beklædt facaden ud mod gårdrummet med de gamle gulvbrædder.

 

Friheden til selv at disponere giver lejerne en følelse af indflydelse på egen bolig, som det ellers kun er ejere forundt, og det øger tilknytningen til boligen og området.

 

Netop tilknytningen er vigtig for Vandkunsten, fordi det er afgørende for et velfungerende boligområde og kan være med til at forebygge kriminalitet.

 

Renoveringen skal derfor foregå med respekt og forståelse for bebyggelsens oprindelige identitet og i et tempo så beboerne ikke føler sig rendt over ende.

 

- Tilknytningen er sket gradvis og derfor skal renoveringen også ske gradvis og ikke alt for drastisk, fortæller Søren Nielsen.

 

For at hjælpe processen på vej er der opført syv prøvehuse i fuldskala, hvor løsningerne i tilvalgskataloget kan ses og opleves af beboerne, og det er tydeligt at løsningernes diversitet vil give bebyggelsen netop det arkitektoniske løft, der skal til for at bringe den ind i det 21. århundrede.

 

Præcedens for fremtidens almene renoveringsprojekter

Med renoveringen af Albertslund Syd ønsker Vandkunsten at bane vejen for fremtidens almene renoveringspraksis, hvor energiforbrug ikke alene handler om energi til drift men også til processer.

 

Hvor det er muligt at skabe en historisk kontinuitet sideløbende med nye arkitektoniske udtryk og at udvikle både fællesskab og individualitet i indretningen af egen bolig.

 

Bygherre er ejendomsselskabet BYG-VEST, og projektet, der er støttet af Landsbyggefonden, starter til sommer og forventes afsluttet i 2022.