<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Beskeden investering resulterede i to nye vuggestuer i Brøndby
Beskeden investering resulterede i to nye vuggestuer i Brøndby

Beskeden investering resulterede i to nye vuggestuer i Brøndby


Nedrivning blev droppet til fordel for en gennemgribende renovering og udbygning af Børnehaven Vesterled i Brøndby. En beskeden regning og et nyt spændende miljø er nogle af de resultater, kommunen og dens børn kan glæde sig over.

Børnehaven Vesterled var den sidste af sin slags i Brøndby Kommune, der ikke var ”integreret” og dermed ikke havde plads til vuggestuebørn.

 

Og da institutionen er fra 1962, og befolkningsprognosen forudså, at der ville blive mangel på vuggestuepladser i nærmeste fremtid, blev det overvejet at rive bygningerne ned og bygge nyt. Den forventede udgift lå i den forbindelse på små 25 mio. kr.

 

Beskeden regning

I dag kan både kommune og skatteborgerne dog glæde sig over, at nedrivningen blev droppet, og at det i stedet lykkedes at udbygge og renovere institutionen for et relativt beskedent beløb på ti mio. kr.

 

For det beløb har institutionen ikke bare fået én, men to runde vuggestuebygninger, der hver har plads til 13 børn, samt et integreret lege/gangareal, der forbinder de to enheder med den eksisterende børnehave.

 

Dertil kommer diverse garderober, teknikrum og toiletter – og ikke mindst den uopvarmede liggehal, hvor børnene sover til middag. I alt er der tale om 280 m2 nybyggeri og en totalrenovering og energioptimering af den eksisterende børnehave på 433 m2.

 

 

 

Dækker behovet i årene frem

Manden bag de runde former og det smalle budget er arkitekt i Brøndby Kommunes selvprojekterende enhed, Henrik Schiermacher. Når han ser på resultatet i dag, er han også glad for, at bulldozerne ikke blev kørt i stilling:

 

- Jeg synes i al beskedenhed, at vi har opnået et rigtig fint resultat på et særdeles fornuftigt budget. For relativt få midler har kommunen fået en institution, der vil dække behovet for vuggestuepladser en årrække frem.

 

Rundt er godt – særligt for børn

Om valget af materialer fortæller Henrik Schiermacher, at de oprindelige bygninger er opført som let modulbyggeri i træ. Af samme grund - og fordi det er væsentlig lettere at arbejde med træ fremfor f.eks. mursten, når en institution er fyldt med børn – blev træ også det gennemgående materiale i tilbygningerne.

 

Med hensyn til vuggestuernes runde former er der flere begrundelser, fortsætter Henrik Schiermacher:

 

- Ud over, at to runde bygninger rent æstetisk passer godt ind på hver sin side af de eksisterende bygningers T-form, er de også med til at skabe et spændende gårdrum – et gårdrum, som i det her tilfælde jo fungerer som legeplads. Derud over er anledningen, at runde bygninger giver en bedre samling på børnene. Med runde former er der ingen hjørner, de kan forputte sig i, og der er heller ingen skarpe kanter, de kan slå sig på.

 

 

Børn og byggepladser

Det faktum at institutionen har været i drift under hele byggeprocessen fra 2017 – 2019 har selvfølgelig også bidraget til at holde de samlede udgifter nede. Børnene har med andre ord været med på første parket hele vejen. Om det valg siger Henrik Schiermacher:

 

- Det er altid en afvejning, om det er nødvendigt at lukke institutionen og genhuse brugerne under en byggeproces. Ved andre mere omfattende projekter i Brøndby Kommune, har vi valgt at genhuse, men det er der også en hel del ulemper ved, ud over omkostningerne i kroner og ører.

 

- Her valgte vi altså at lade børnene være tilskuere og så ellers sende dem i legeland de dage, hvor vi f.eks. skød nye rør ind under bygningerne og dermed larmede ekstra meget. Men generelt synes jeg, det er gået rigtig fint – både samarbejdet med børnene, de ansatte og de virksomheder, der har deltaget i projektet, er gået upåklageligt, siger Henrik Schiermacher.