<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Briefing og debat: Hvad er de næste skridt i den grønne omstilling?
Briefing og debat: Hvad er de næste skridt i den grønne omstilling?

Krøyers Plads

Briefing og debat: Hvad er de næste skridt i den grønne omstilling?


Bæredygtigt og cirkulært byggeri ser mange som en forudsætning for at lykkes med den grønne omstilling at byggeriet, men hvilke redskaber findes og hvad skal der til for at komme udover rampen? Det var temaet for Dansk Standard og Miljømærkning Danmarks MorgenBriefing om bæredygtigt og cirkulært byggeri.

Standardiseringsdirektør i Dansk Standard, Jens Heiede, åbnede MorgenBriefingen med et oplæg om hvordan, anvendelsen af standarder og certificeringer er med til at skabe tillid til produkters bæredygtighed og er redskaber til at dokumentere, at man gør en forskel, ligesom de kan bruges som redskaber i udbud til at stille grønne krav til samarbejdspartnere og underleverandører.1 Circle House Demonstrator Lejerbo_Trine Asklof_1600Circle House demonstration af cirkulære principper. Foto: Trine Askløf/ Lejerbo

 

 

Regeringens ambitioner for et bæredygtigt byggeri
Boligminister Kaare Dybvad fremhæver, at man fra regeringens side mener, at der skal sættes tempo på udviklingen og at den grønne omstilling skal bredes ud til en større del af byggebranchen:

 

- Vi har et overordnet mål om at nå en CO2-reduktion på 70 % i 2030. Det er den mest ambitiøse klimaplan i Europa, og det kræver noget af alle brancher lige fra transport, landbrug, industri til byggeriet, som samlet set står for en meget stor del, når man medregner drift og anlæg. Vi er nået langt i driftsfasen i forhold til udledningen fra nye byggerier, men i forhold til de materialer, der anvendes i nye byggerier, er der stadig plads til forbedring.

 

Kaare Dybvad pegede blandt andet på en national strategi for bæredygtigt byggeri som et redskab og pointerede, at de har løftet sløret for det med den Frivillige Bæredygtighedsklasse, som regeringen allerede har introduceret, og som indenfor to år skal blive obligatorisk og indskrives som et krav i Bygningsreglementet. Her indgår den som et element i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som regeringen vil præsentere i år. Derigennem kan de sørge for at de livscyklusanalyser, de ønsker i byggeriet, bliver ordentligt implementeret, så man har en god ramme for at kunne vælge materialer til sit byggeri.

 

3 Lejerbo NaesteSkur_Trine AsklofNæste Skur i afdeling Hollandshuset i Lyngby. Foto: Trine Askløf/ Lejerbo

 

Design for adskillelse
Jesper Kort Andersen, projektchef i Lejerbo, fremviste projekteksempler og fortalte om muligheder og udfordringer med fokus på Design for Adskillelse, som er et centralt begreb indenfor omstillingen til cirkulær økonomi i byggeriet. I Lejerbo ser de vejen til en bæredygtig fremtid gennem forskellige tiltag, blandt andet var man med til at udvikle den første Energi 0-bolig og var også det almene boligselskab, der opførte det første DGNB-certificerede boligbyggeri. Byggeriet Ved Skoven er de i gang med at opføre som Danmarks største svanemærkede boligbyggeri. Med Circle House undersøger de muligheden for at omstille nybyggeri til en cirkulær fremtid, ud fra en målsætning om at 90 % af de anvendte byggematerialer kan adskilles og genbruges uden at miste nævneværdig værdi.

 

- Design for adskillelse er vigtigt, da 35 % af alt affald i det lineære byggeri går til deponi eller forbrænding. Med design for adskillelse sikrer vi, at bygningens dele kan blive genbrugt i 1:1, og dermed er forberedte til at indgå at indgå i et fremtidigt cirkulært forbrug, forklarer Jesper Kort Andersen.

 

Fremtidens standarder for cirkulært byggeri
Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard kunne annoncere en stor nyhed, nemlig at Dansk Standard har fået tilsagn om etableringen af en europæisk komité, der med base i Danmark skal udvikle standarder indenfor cirkulær økonomi indenfor bygge- og anlægssektoren i Europa. Dansk Standard har fået sekretariatet og kommer derfor til at stå for at lede og drive arbejdet med at udvikle standarder indenfor dette område – i samarbejde med både den danske og europæiske bygge- og anlægsbranche. Arbejdet går i gang i 2021.

 

- I Danmark er vi allerede i gang med at udvikle nye standarder, blandt andet i forhold til, hvordan vi kan måle cirkularitet. Det er vigtigt for at kunne sikre benchmark, fair konkurrence og en ensartet måde at træffe beslutninger på. Derudover er der med en europæisk komité et stort potentiale for Danmark og en mulighed for at rykke på bæredygtighedsfronten, blandt andet i forhold til eksport, sagde hun.

 

 

Københavnerliv og prioriteringen af cirkulært byggeri
I Københavns Kommune handler det ifølge Camilla van Deurs, stadsarkitekt i Københavns Kommune, om de politiske visioner og strategier i forhold til deres mål om CO2-neutralitet i 2025. Samtidig spiller deres arkitekturpolitik en stor rolle, da den omhandler ansvarligt byggeri i samskabelse med branchen og beboerne i byen. Som eksempel nævner Camilla van Deurs et nyt tiltag, der sikrer, at bygninger af en vis størrelse samt at almene boliger i fremtiden skal leve op til Svanemærket eller DGNB-certificeringer. Derudover fremhæver hun deres seneste års arbejde med at understøtte træbyggeriet og herunder dialogen og arbejdet med brandmyndighederne for at sikre klare retningslinjer og sikkerhed i forhold til brandklassifikation for træbyggerier over 4 etager. I den forbindelse ser de også på en revision af Planloven og den Frivillige Bæredygtighedsklasse, hvor de undersøger hvordan det kan være med til at understøtte deres politiske mål om mere træbyggeri i København.

 

Gladsaxa Regnskoven_IMG_0766_sept 2019Gladsaxa Regnskoven. Foto: Miljømærkning Danmark

 

 

Svanemærket og svanemærket byggeri
Heidi Belinda Bugge, Senior Miljøekspert i Miljømærkning Danmark fortalte om Svanemærket, der kan bruges på over 60 forskellige produktområder, heriblandt byggeri og mange forskellige byggeprodukter. Svanemærket ser på hele produktets livscyklus og bidrager til cirkulær økonomi – og interessen for Svanemærket indenfor byggeri og byggeprodukter er stigende, både i Danmark og resten af Norden. Henrik Hougaard, Relationschef hos Svanemærket tilføjede, at Svanemærket har haft kriterier for byggeri siden 2004 og at udviklingen går i retning af, at en lang række institutionelle bygherrer, men også offentlige bygherrer og private investorer går ind i svanemærket byggeri. Derudover fortalte han, at Miljømærkning Danmark er i gang med en revision af deres nuværende kriterier, der vil komme i høring i starten af 2021.

 

Hvad skal der til for at sikre et bæredygtigt og cirkulært byggeri?
I en afsluttende debat mellem Helle Sjelle (C) fra Frederiksberg Kommune og medlem af Frederiksberg Byråd, og Simon Hansen (S) fra Guldborgsund Kommune blev der drøftet hvad der skal til for at sikre et bæredygtigt og cirkulært byggeri. Tendensen er klar: Der er stor interesse for at implementere visioner for bæredygtigt byggeri, få udviklet en strategi samt at være i stand til at vejlede og guide borgere og investorer i at navigere i kravene.

 

Med briefingen og debatten kunne man konkludere, at løsninger på klimaudfordringerne indenfor bæredygtigt byggeri kræver dokumentation, standarder og certificeringsordninger. Der findes mange redskaber, der er til for at blive brugt, og samtidig skal vi udvikle flere og forbedre de eksisterende løsninger.

Anbefalede artikler