<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Build in Wood satte spot på træets fremtid i dansk byggeri
Build in Wood satte spot på træets fremtid i dansk byggeri

Build in Wood satte spot på træets fremtid i dansk byggeri


Træet var i fokus på dette års Build in Wood-messe i Københavns Nordhavn. Her mødte Byggeri+Arkitektur den aarhusianske stadsarkitekt Stephen Willacy og Antonino Vultaggio, Arkitekt og Partner hos HPP Architekten, der var blandt messens hovedtalere. De gav hver deres bud på hvordan vi i fremtiden bygger bedre og mere med træ.

Man har efterhånden hørt det før. Træet er løsningen på byggebranchens store energi- og materialeforbrug. Men hvordan når vi i mål med at få integreret træet som en naturlig del af dansk byggeri?


1597241722-jx91kmryBillede3-StephenWillacy_700Stephen WillacyIfølge Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus, handler det om at skabe små selvstændige bymiljøer, hvor de enkelte materialer kommer til deres ret. Samtidig skal man ikke se sig blind på enkelløsninger, men i stedet se på paletten af gode materialer og byggeløsninger, der i samspil kan skabe en bedre og fremtidssikker bygningsmasse:

 

- Vi er samlet for at snakke træ i et land, der er bygget på beton og tegl. Men målet skal ikke være at udfase disse materialer til fordel for træ. Derimod skal vi se på hvilke funktioner de hver især udfylder. Det er jo arkitektens rolle at se tingene i sin helhed og det betyder at vi ikke kun skal se på materialernes energiforbrug, men også hvilken rolle de tjener i forhold til indeklima, akustik, holdbarhed osv, fortæller Stephen Willacy.

 

- Vi har nogle fine og succesfulde eksempler på træbyggeri i Aarhus. Efter 2. verdenskrig importerede vi 122 præfabrikerede finske træhuse, der i dag er en eksklusiv og charmerende bydel i Aarhus. Det er et fantastisk bevis på hvad træbyggeri kan og hvor populært det er blandt boligejere. Finnebyen, som den blev kaldt, har udviklet sig og de små finske huse har bl.a. fået tilbygninger i træ. Så boligområdet er fulgt med tiden, men den originale sjæl er bevaret. I min optik så jeg gerne, at vi havde flere små kvarterer med unikke karakteristika, så man kan have et kvarter domineret af træ, et af beton og et af tegl. På den måde kan man lave særegne lokalområder i en by, der kan udvikle sig på kryds og tværs af hinanden, forklarer Stephen.

 

 

Fra acceptable til gode løsninger

At træ skal ses som et materiale, der skal fungere i synergi med andre byggematerialer, blev også understreget af arkitekten Antonino Vultaggio, partner hos HPP Architekten.

 

- Vi skal se på hvordan vi kan konstruere hybridbygninger, hvor træet spiller en vigtig rolle, med det mål ikke bare at lave acceptable løsninger, men rigtig gode løsninger. Byggebranchen er ansvarlig for næsten halvdelen af alt affald i verden, så vi skal se grundigt på materialeforbrug, fortæller Antonino og fortsætter:

 

- Byggebranchen og politikerne har i mange år været plaget af et tunnelsyn, der udelukkende fokuserede på bygningernes energioutput. Alt skulle energioptimeres. Det er da også meget fint, men mange af de materialer vi har brugt til disse energioptimeringer, kan ikke genbruges og har en kort levetid. Vi har derfor en relativt stor bygningsmasse, der hurtigt bliver forældet og som er svær at upcycle.

 

Men en ting er de gode ambitioner, noget andet er økonomien. Kan man kombinere grønne ambitioner og god økonomi?

 

- Bygherren, men også vi som arkitekter, skal i sidste ende tjene penge. Og det kan faktisk godt lade sig gøre både at tjene penge og arbejde med grønne løsninger og man kan måske trække paralleller til nogle af de projekter Lendager Group har lavet i Danmark. Vores projekt The Cradle i Düsseldorf var et byggeri, hvor vi især arbejdede med træ og upcycling, blev målt ud fra et økonomisk succeskriterie. Økonomien skulle hænge sammen, hvilket den heldigvis gjorde, afslutter Antonino.


En messe med digitalt fokus

På messen mødte vi også Mickey Lund, der står i spidsen for Building Network. Han var på Build in Wood for at se på hvilke spændende projekter, som talerne præsenterer.

 

- Der sker meget med træ lige for tiden og vi ser en enorm interesse for hvorledes vi arbejder med bæredygtighed her i Skandinavien. Det er jo spændende når vi traditionelt set er et land bygget på et fundament af beton og tegl, fortæller Mickey Lund og afslutter:

 

- Jeg syntes også at dette års Build in Wood messe er interessant fordi det er en messe, der afholdes midt i en corona-tid. Derfor ser vi at messen er blevet delt op i en fysisk og digital og som messe- og netværksarrangør, er jeg selv interesseret i at se hvordan de håndterer dette.