<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Christensen & Co og Elindco vinder DTU-byggeri til forskning i cirkulær økonomi
Christensen & Co og Elindco vinder DTU-byggeri til forskning i cirkulær økonomi

Nyt bæredygtigt byggeri på DTU1

Christensen & Co og Elindco vinder DTU-byggeri til forskning i cirkulær økonomi


Der er store ambitioner for den ny laboratoriebygning B112 til DTU Miljø, som skal huse en R3 platform, (Ressource Research Recovery Platform) til forskning i genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer, som for eksempel affald, restprodukter, husdyrgødning og bygningsaffald.

Med på projektet er også laboratoriespecialisterne Langvad A/S arkitekter og Norconsult som byggeprojektets ingeniør.

 

- Vi glæder os til at bidrage med endnu et byggeri på DTU, hvor bygningens organisering og sammenhæng med øvrige bygninger ansporer til at samarbejde og skabe viden på tværs, siger Michael Werin Larsen, partner i Christensen & Co Arkitekter.

 

Det er helt centralt i moderne forsknings- og læringsbyggerier, at der er en vekselvirkning mellem forskning og social interaktion, for det er uundværlige elementer i et attraktivt, kreativt og videnskabeligt miljø. Målsætningen for B112 er at skabe en bygning til DTU Miljø, som fremstår åben, inviterende og visionær, hvor forskere, erhvervsfolk og studerende færdes blandt hinanden og hvor rammerne understøtter tværfaglighed, vidensdeling og innovation.

 

 

Bæredygtighed både inden i og uden på
Eftersom kerneaktiviteten i bygningen bliver forskning inden for bæredygtig genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer, lyder opgaven også på at designe en bygning, hvor bæredygtighed blive en synlig del af bygningens fortælling. Derudover skal bygningen certificeres inden for bæredygtighedscertificeringen, DGNB Guld.

 

- Vores samarbejdsform på laboratoriebyggeriet bygger på en model, hvor entreprenør og rådgiver er sammen om projektet helt fra start. Og vi glæder os til sammen med teamet at skabe en visionær og bæredygtig bygning til et vigtigt forskningsområde, hvor DTU er i den absolutte front, siger Claus Møller Rasmussen, Bygherrechef, DTU.

 

DTU Miljø udgør en af de største og internationalt førende forskningsmiljøer på området og har formået at kombinere eksperimentelle aktiviteter med udvikling af konkrete modeller til bæredygtighedsvurdering. Det skønnes at den nye facilitet af være unik i verden, og derved bidrage til at sikre DTU’s førerposition på området.

Den nye bygning skal indeholde topmoderne forhold for modtagelse, håndtering og oparbejdning af restprodukter, et proceslaboratorium, hvor materialerne konverteres til nye materialeressourcer, næringsstoffer eller energi med et bæredygtighedsperspektiv, samt en analytisk facilitet der kan kvantificere og spore mikroforureninger i færdige materialer med henblik på sikring af kvaliteten af de nye råmaterialer for at sikre bæredygtigheden og derved gøre økonomien cirkulær.


Tæt samarbejde på alle leder og kanter

- Der er en rigtig spændende proces forude, hvor vi i tæt samarbejde mellem totalentreprenør og totalrådgiver og i stærk dialog med DTU og brugerne skal skabe et byggeri som kan danne optimale rammer for forskning og undervisning inden for ressourceområdet, siger Steen Justesen fra ELINDCO.

 

Projektet er udbudt som et samlet udbud af en totalentrepriseaftale og en totalrådgiveraftale. Denne udbudsform er valgt, fordi det er centralt for DTU, at de fysiske rammer for fremtidens forsknings- og læringsmiljø bliver skabt gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de involverede parter. Det er vejen frem, så de optimale løsninger kan blive udviklet og optimeret i projektforløbet til glæde for både DTU, entreprenører og rådgivere. Udbuddet bygger på en samarbejdsform, som DTU har anvendt på flere laboratoriebyggerier, hvor Christensen & Co også er arkitektrådgiver.

 

 

Fakta:
ELINDCO: totalentreprenør
Christensen & Co Arkitekter: totalrådgiver
Langvad A/S Arkitekter, underrådgiver, laboratoriespecialist
Norconsult, underrådgiver, ingeniør
Areal: ca. 2450 m2
Brugere: DTU Miljø