<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Danske forskningsprojekter om belysning præsenteret på PLDC
Danske forskningsprojekter om belysning præsenteret på PLDC

Ellen Kathrine Hansen fremlagde resultaterne af de to første eksperimenter i et forskningsprojekt om dynamisk belysning.

Danske forskningsprojekter om belysning præsenteret på PLDC


På den internationale belysningskonference Professional Lighting Design Convention i Rotterdam var tre forskere fra Lighting Design Research Group på Aalborg Universitet i København udvalgt til at fremlægge deres forskningsresultater.

PLDC samledes mere end 2000 lysdesignere, lys kunstnere, lys ingeniører og aktører fra lys industrien. Fra den Lighting Design uddannelse holdt PhD studerende Mette Hvass oplæg om lysets arkitektonisk og sociale potentiale i det urbane rum, Lektor Georgios Triantafyllidis fortalte om kunstig intelligens i lysdesign og Lektor Ellen Kathrine Hansen fremlagde resultater fra forskning i dynamisk lys i kontormiljøer.

 

Lighting Design Research Group

Lysets betydning som æstetisk, funktionel og sundheds fremmende element i vores byggede miljø vinder mere og mere anerkendelse. Professionen som lysdesigner blev forankret i Danmark i 2014, da man på Aalborg Universitet i København startede den første egentlige kandidatuddannelse i lys design. Den to-årige engelsksprogede uddannelse kombinerer fagene arkitektur, lys teknologi og medie teknologi for på den måde at udvikle lysets potentialer i en transdisciplinær kontekst. Her integreres metoder defineret af nye teknologier som eye-tracking, VR, EEG, kunstig intelligens, digitale simuleringer og renderinger parallelt med klassiske arkitektoniske observationer, skitseringer og modelbyggerier. De ca. 250 lysdesignere der er kandidater fra uddannelsen der arbejder som lysdesignere på tegnestuer, hos rådgivende ingeniører, i event firmaer, i industrien og i forskningen.

 

Lighting Design Research Group er en forskningsgruppe fra Lighting Design uddannelsenAalborg Universitet i København, hvor man arbejder med samme metodiske og transdisciplinære udgangspunkt for i samarbejde med partnere fra industrien, kommuner og rådgivere at udvikle viden om hvordan dagslys og kunstigt lys kan skabe bedre fysiske rammer i bl.a. skoler, byens rum, sygehuse og kontorer.

 


En metode til undersøgelse af lysets arkitektoniske og sociale potentiale i det urbane rum blev fremlagt af PhD studerende Mette Hvass.

 

Lysets arkitektoniske og sociale potentiale i det urbane rum.

En metode til undersøgelse af lysets arkitektoniske og sociale potentiale i det urbane rum blev fremlagt af PhD studerende Mette Hvass. Det undersøges i projektet hvordan belysningen kan give et sted en stærkere identitet og hvordan belysningen kan anvendes til at skabe en positiv menneskelig adfærd i byens rum.

 

Oplægget rummede resultater fra et litteraturstudie og en felt analyse omkring Aarhus Letbane, udført i samarbejde med de industrielle partnerende Schréder, en belgisk producent af belysnings armaturer og programmering og den danske design virksomhed Holscher Design.

 

Mette anvender scenografien som et redskab til at analysere lysets rolle i det komplekse byrum, med fokus på byrum omkring trafikale strukturer. På teatret anvendes lyset til at understøtte historiens budskab og lyset programmeres i sekvenser, som passer til historiens handling. Intentionen er at anvende denne lyssætnings metode i byrummet, med fokus på dynamiske lysscenarier som programmeres i forhold til byrummets ”skuespillere” og ”handlinger”.

 

 
 

I forskningsprojekterne om dynamisk lys er begreber som ”flow of light”, ”light modeling” og ”light space” brugt til at definere forholdet mellem direkte og diffust lys samt belysningens farvetoner i forhold til dagslyset i rummet.Kunstig Intelligens som redskab til at udforske lys stemninger

Georgios Triantafyllidis havde et oplæg om et forskningsprojekt, hvor teknikker indenfor kunstig intelligens (Artificial Intelligence) inddrages for at undersøge potentialerne i at tilføre et billede forskellige lys stemninger med reference til lyset i et billede som f.eks. en solopgang. Ved et enkelt tryk på knappen kan lys designeren derved fremkalde forskellige stemninger og derved bruge AI teknikken som et nyt spændende redskab til hurtigt at afprøve forskellige koncepter og visualiseringer af lys scener i den samme kontekst. Illustration 1 viser nogle eksempler hvor denne teknik er brugt på et billede af Aalborg Universitet i København. Billeder af forskellige lys stemninger er lagt ind over og skaber derved forskellige lys iscenesættelser genereret digitalt.

 

Dobbelt dynamisk lys på kontoret

Endelig fremlagde Ellen Kathrine Hansen resultaterne af de to første eksperimenter i et forskningsprojekt, hvor det undersøges hvordan kvaliteterne i dagslystes dynamik kan defineres og komplementeres gennem dynamisk kunstig belysning. Her er begreber som ”flow of light”, ”light modeling” og ”light space” brugt til at definere forholdet mellem direkte og diffust lys samt belysningens farvetoner i forhold til hvordan karakteren af dagslyset er i rummet. Der er foretaget forsøg i lys laboratorium, hvor testpersoner har vurderet forskellige scenarier gennem spørgeskemaer, interviews ud fra valg af ord etc. Projektet er udført i samarbejde med de industrielle partnere Tridonic, Zumtobel, Fagerhult og iGuzzini.