<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Drømmen om bæredygtighed for alle
Drømmen om bæredygtighed for alle

Drømmen om bæredygtighed for alle


Bæredygtighed når nye højder i Danmark. Jakobsen Huse tager netop nu første spadestik til et familiehus med fokus på bæredygtigt træ og sundhed. Det bliver det første PEFC-certificerede hus i Danmark, og det vil vise dokumentation for bæredygtigt træ i hele byggeprocessen. Da PEFC blev etableret for 20 år siden, var det ikke muligt, men markedet og byggebranchen har ændret sig, så det i dag er muligt at bygge bæredygtige huse i bæredygtigt træ.

Bæredygtige familiehuse

Bæredygtighed har været på dagsordenen hos Jakobsen Huse i mange år, men de seneste år har virksomheden både oplevet en øget interesse fra kunder og samarbejdspartnere. Markedet har ændret sig meget i løbet af de sidste par år, så mange almindelige byggematerialer nu er tilgængelige med flere bæredygtigheds- og miljømærker.
 
-  Bæredygtighed skal være tilgængeligt for alle - det skal blive en selvfølgelighed, når vi bygger huse til danskerne. Vi drømmer om at give alle familier i Danmark adgang til sunde og bæredygtige boliger, og jeg synes, vi er godt på vej, fortæller Maria Venø Jakobsen, indehaver af Jakobsen Huse.
 
En del af de materialer som Jakobsen Huse arbejder med, er træ. Træ er et naturligt valg for Jakobsen Huse, både i udtryk og som arbejdsredskab. Træet skal selvfølgelig leve op til nogle krav om bæredygtighed, som f.eks. at være PEFC-certificeret. Alle materialevalg i familiehuset er nøje udvalgt efter høje standarder.
 
-  Jakobsen Huse har altid haft en forkærlighed for træ, men mest af alt har vi været på udkig efter at forbedre familieboliger i forhold til sundhed og bæredygtighed. Økonomi spiller en rolle i nybyggeri, men bæredygtige boliger kommer faktisk ikke altid med merpris. Det vil vi gerne vise med vores familiehuse, forklarer Maria Venø Jakobsen.
 

Fra én leverandør på markedet til hyldeprodukter i massevis

De sidste 5 år har der været en større interesse fra byggebranchens leverandører og fra de danske byggecentre, der i højere grad efterspørger muligheden for at dokumentere bæredygtigt træ, end der var tidligere.

PEFC Danmark rundede i 2017 virksomhed nr. 100, der blev PEFC-sporbarhedscertificeret, og kunne dokumentere deres bæredygtighed for omverdenen.
 
En central aktør, som er med til at sikre, at virksomheder og skovejere overholder PEFC’s krav til bæredygtighed og sporbarhed, er NEPCon Certificering. Virksomheden fungerer som en uafhængig tredjepartskontrolenhed, og det er dem, som udsteder beviset for bæredygtighed i form af et PEFC-certifikat til virksomhederne.
 
- Vi har været med fra starten af, og vi har oplevet den stigende interesse for bæredygtigt træ på tætteste hold, både hos de danske skovejere, men bestemt også hos virksomhederne de sidste par år. Vi er gået fra at certificere leverandører til nu at kunne være de første i Danmark til at PEFC-certificere et hus. Det var ikke en mulighed for bare 5 år siden, fortælle Kent Skovgaard, direktør for NEPCon Certificering ApS.
 
NEPCon Certificering og Jakobsen Huse har indgået en aftale om at PEFC-certificere det første hus i Danmark. At Jakobsen Huse bliver det første handler både om deres interesse for bæredygtighed, men også om deres drøm om at bæredygtighed skal være for alle. Selvom huset kommer til at bestå af mange flere elementer end træ, så bliver dette projekt specielt, fordi træet har en central rolle. Det bliver på samme tid en markering af de muligheder, som der nu er for at bygge med bæredygtige produkter, der er let tilgængelige på det danske marked. 

Ved at arbejde med projektcertificering i et husprojekt får virksomhederne nogle redskaber til at styre deres lager, varemodtagelse, og selvfølgelig udarbejde nogle risikovurderinger af træet og på den måde sikre den rette dokumentation. 
 
- Det interessante ved at gå ind i projektet med at PEFC-certificere det første hus i Danmark, er at vise mulighederne for at sikre sporbarhed af træet helt frem til det færdige produkt, men også at øge opmærksomheden hos det udførende led omkring vigtigheden og værdien af certificering. I sidste ende handler det om at beskytte og bevare verdens skove, fortæller Kent Skovgaard.
 
Maria Venø Jakobsen er enig i at bæredygtigt træ ikke kun handler om dokumentation, men også om at give huset et stempel og en garanti for at træet er bæredygtigt.
 
- Jeg ser meget frem til at sætte et PEFC-logo på huset og vise, at vi som bygherre kan levere familiehuset med bæredygtige materialer, fortæller Maria, Venø Jakobsen. 

Familiens C02 lager

Det øgede fokus på bæredygtighed i byggebranchen kommer også til udtryk omkring hvordan træ, som den eneste fornybar ressource i verden, er med til at sikre en bæredygtig udvikling af verden skove. PEFC Danmark blev etableret for 20 år siden med det formål at skabe et nationalt system for bæredygtigt skovbrug, specielt rettet mod de mindre skovejere.
 
- Vi har nået en milepæl i PEFC Danmark, både når vi kigger i skoven, hvor vi indenfor en kort årrække forventer at halvdelen af de danske skove er PEFC-certificerede, men også fordi det i dag er muligt at bygge et hus, som er PEFC-certificeret. Det vidner om at bæredygtighed er på vej til at blive en del af dagligdag, men også at det snart er en selvfølgelighed i byggebranchen, fortæller Morten Thorøe, sekretariatsleder PEFC Danmark.
 
Familier i Danmark kan nu tage et aktivt valg, når de bygger huse i fremtiden. Et valgt om at lagere mere CO2 i huse, som igennem generationer kan danne ramme om familielivet. Ved at vælge huse som f.eks. dem Jakobsen Huse bygger, kan der spares op til 19 tons CO2 i forhold til traditionelle familiehuse af samme størrelse. Med en projektcertificering vises der i detaljer, hvor meget træhuset består af, og i fremtiden kan samme opskrift bruges til endnu flere familiehuse.
 
- Jakobsen Huse viser med deres familiehuse, de muligheder danskerne har for at tage et aktivt bæredygtigt valg. Jeg er stolt over at PEFC’s 20 års arbejde med bæredygtigt skovbrug kan være med til at bidrage til dette. Der er stadig brug for beskyttelse af verdens skove, og jeg håber at den positive udvikling fortsætter i byggebranchen, fortæller Morten Thorøe, Sekretariatsleder PEFC Danmark.