<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fra asfaltørken til levende og grønt byrum
Fra asfaltørken til levende og grønt byrum

Thomas Kock, kreativ direktør og stifter af WERK

Fra asfaltørken til levende og grønt byrum


Danske WERK arkitekter blevet udvalgt til et stort projekt i Stuttgart i Tyskland, hvor danske kompetencer er i spil for at forvandle et øde område til europæisk grønt forgangseksempel. Projektet rummer ca. 7000 nye arbejdspladser, 900 boliger, og der investeres over 500 mio. euro. Det forventes at stå klart i 2027.

WERK arkitekter skal i Stuttgart trække på inspirationen og erfaringer fra velkendte projekter herhjemme på blandt andet Grønttorvet og i Nordhavn. Her har de været med til at skabe helt nyt liv for københavnerne. Derfor blev WERK kontaktet af Breuninger, som allerede for to år siden havde udvalgt WERK til projektet, og anerkendt den danske arkitektvirksomhed som banebrydende i deres måde at vende de døde byområder på.

 

De danske erfaringer er derfor netop årsagen til Breuningers henvendelse, der nu har sat WERK i spidsen for det tyske projekt. Det er shopping-centeret Breuninger i Sindelfinden nær Stuttgart, som skal forvandles af WERK. Inden for få år er det Breuningers ambition at forvandle deres eksisterende område fra 70’erne til et bæredygtigt og grønt byområde. Området, som i dag er domineret af asfalt og tusindvis af parkeringspladser, skal i fremtiden forvandles til en smeltedigel for sport, kultur, shopping, erhverv og nye boformer.

 

IBA – Internationale Bauausstelling, som særligt støtter nyskabende projekter med hensyn til sociale, kulturelle og bæredygtige ideer, støtter op om projektet og anser det ”som et forgangseksempel på, hvordan man skal bo og leve sammen i fremtiden”. Hos Werk er man glade for opgaven og ser frem til over de kommende år at forvandle området til et nyt bæredygtigt og grønt byområde:

 

- Et af de vigtigste strategiske greb er, at få mennesker til at mødes. Det handler med andre ord om at samle kræfterne og udnytte stedets og byens bevægelsesstrømme. Og kombinerer man de krydsningspunkter med aktive funktioner som kultur, gastronomi eller sportsfunktioner - så vil der ganske sikkert opstå byliv i de før hen døde områder, siger Thomas Kock, som er kreativ direktør og stifter af WERK.

 

WERK_Breuninger_Billede 1 - lille
WERK_Breuninger_Billede 2 - lille
 
 


Et bilfrit, grønt og rekreativt kvarter

Visionen for området er simpel. De nye byrum og byrumsforløb er bilfri, grønne og har udadvendte stueetager. Herudover byder området på særlige byrumsattraktioner, som kan hjælpe området med at blive levende og til en destination for regionen. Sportsfunktioner på taget af shoppingcenteret og et enormt surferbassin i det største byrum er bare nogle af tiltagene, som skal vende området fra at være isoleret og på bilernes præmisser til i stedet at blive en levende bydel på de bløde trafikanters præmisser, udtaler Thomas Kock fra WERK.

 

For at sikre, at området bliver på de gående og cyklendes præmisser, etableres der derfor en række arkitektonisk gennemtænkte løsninger, forklarer Thomas Kock:

 

- Alle eksisterende og nye parkeringspladser placeres under terræn. Opgange fra det underjordiske parkeringsanlæg placeres strategisk og decentralt, så de besøgende ledes op i  byrummene og bliver en naturlig del af et summende liv i kvarteret, fortæller han.    

               

Det eksisterende shoppingcenter pakkes ind i en grøn og levende facade, som skal styrke områdets dyre og insektliv. Der placeres boliger, erhverv og institutioner rundt om og den nye biodiverse facade bliver mere end en kilometer lang og skal både fungere som ny klimaskærm og som overgang til sportsaktiviteterne på taget af shoppingcenteret.

 

WERK_Breuninger_Billede 3 - lille

Hele projektet lyder måske som en stor mundfuld, men resultatet er egentlig ganske enkelt - et nyt sammenhængende bykvarter med en stærk identitet. Og det er netop dét, som WERK kan, forklarer Thomas Kock. At vende områderne om. Puste liv i dét, der måske ellers var dømt ude. Og når alt det ovenstående er etableret, forklarer Thomas Kock, så er missionen i Stuttgart fuldført:

 

- SÅ har vi transformeret et komplet øde ”black box” shoppingområde til en ny levende og bæredygtig bydel, som både er imødekommende, aktiv og biodivers. 

 

Projektet er udviklet i samarbejde med Breuninger, Robert C Spies og Dress og Sommer.

Anbefalede artikler