<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> FRIIS & MOLTKE vinder konkurrencen om Odder Sundhedshus
FRIIS & MOLTKE vinder konkurrencen om Odder Sundhedshus

FRIIS & MOLTKE vinder konkurrencen om Odder Sundhedshus


FRIIS & MOLTKE Architects har sammen med KG Hansen & Sønner A/S og Niras vundet projektkonkurrencen om opførelsen af det nye sundhedshus i Odder, der skal placeres i det bynære parkområde Vita Park i Odder centrum.

 

Visionen for projektet er at skabe et sundhedsfagligt videnshus og ressourcecenter. Sundhedshuset er en yderligere udbygning af Odder Kommunes arbejde med at skabe et bredt og kvalificeret nært sundhedsvæsen i VitaPark. Med dette projekt, får Odders borgere et sundhedshus med synligt fokus på kvalitet og sammenhængende forløb, der understøtter ønsket om fremtidens sundhedsvæsen med mennesket i centrum. Odder Sundhedshus skal fungere gennem tværfaglige samarbejder, hvor alle husets fagligheder dagligt arbejder tæt sammen om patienterne, hvorfor det har været afgørende at sikre velfungerende flows og optimal funktionalitet i bygningen.

 

7e85cc4c-2aee-4761-8ad7-cba11c08148c

 

 

Bygningens smukke beliggenhed højt på grunden omgivet af en grøn park kommer til at stå som et pejlemærke og omdrejningspunkt for sundhed og velvære. Der er arbejdet med at skabe et levende og imødekommende sundhedshus, hvor sammenhænge mellem ude og inde er tydelig. Visuel forbindelse til det øvrige VitaPark er ligeledes prioriteret for at skabe de bedste muligheder for faglig synergi med de øvrige lejere i VitaPark.

 

Designet understøtter udvalgte FN verdensmål samt miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, hvilket også lever op til Odder Kommunes udviklingsplan – ”En vækstkommune i balance”. Ambitionen er, at Odder Sundhedshus får en robusthed og styrke i forhold til fremtiden, hvor der tages ansvar på den lange bane for hele bygningens livscyklus.

 

Byggeriet udgør ca. 4.400 m² og projekteringen forventes igangsat i juli 2020 med ibrugtagning i juli 2022.

Anbefalede artikler