<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Mette Dan-Weibel, LINK arkitektur: Byg for de næste generationer
Mette Dan-Weibel, LINK arkitektur: Byg for de næste generationer

Mette Dan-Weibel, LINK arkitektur: Byg for de næste generationer

PORTRÆTTER Sundhedsbyggeri

Skab noget, der kommer til at stå. Byg så fleksibelt som muligt. Og sæt mennesket i centrum. Mød LINK arkitekturs direktør for Sundhed, Mette Dan-Weibel, til en samtale om fremtidens logiske, robuste og transformationsdygtige sygehuse.

-Husk mennesket. Skab noget holdbart. For mig er målet altid at bygge noget, der kommer til at blive stående og som samtidig kan tilpasses en ny tid og fremtidens funktioner.

 

Ordene tilhører Mette Dan-Weibel, direktør for Sundhed og arkitekt hos LINK arkitektur. På kontoret i Aarhus finder hun den håndtegnede skitse frem, der løste den gordiske knude på Rigshospitalets nordfløj med et greb, der er sigende og karakteristisk for tegnestuen. Det vender vi tilbage til.

 

Før som nu er sundhedsarkitektur en af de helt centrale kernekompetencer for tegnestuen, og Mette Dan-Weibel har i sin tid hos først Aarhus Arkitekterne og nu LINK arkitektur bidraget markant til en række af de mest fremtrædende sygehusbyggerier herhjemme og i Norden. Altid med en holistisk approach, altid med mennesket i centrum – og hver gang med samme overordnede tilgang.

 

AUH Forum 1
AUH Dansk Center for Partikelterapi
AUH Forum 2
 
 

AUH, Dansk Center for Partikelterapi


Det logiske skelet

Dén tilgang kunne man kalde arkitektur + logik. Mette Dan-Weibel fremhæver, at når tegnestuen vinder en konkurrence, så sker det altid i kraft af arkitektur koblet på den rigtige logik. Hovedgrebet og hovedhensigten er ikke bare at lave en smuk bygning, men en velfungerende bygning:

 

-Jeg er ikke værk-arkitekt. Sygehuse er et spørgsmål om drift. Og vi ser personalet som en meget væsentlig del af det. Hvordan optimerer vi personalet og deres arbejdsforhold og arbejdsgange, så de kan passe flest muligt bedst muligt? Patienternes heling og pleje under så rolige og venlige forhold som muligt er alfa og omega. Derfor tænker vi også helt basalt i wayfinding, som er en overraskende stor driver for patienter, siger Mette Dan-Weibel.

 

Det er samme parametre, hun har vægtet højt, når hun selv har været fagdommer på hospitalskonkurrencer: Logikken og det rigtige hovedgreb. Fordi det er afgørende, at bygningsskelettet inkl. adgangsforhold, naturlige arbejdsgange og den logiske rumlighed er helt i top.

 

-Samtidig kan du ikke bare tage et lille sygehus og gange det med 10 til et større hospital. Man må se på hele konteksten, området, landskabet og terrænet, patienttyper, -antal og flow, hvilke faglige specialområder etc. Så vores sygehuse er forskellige. Men de har altid samme logik. Og vi prøver at bygge en arketype, der kan rumme strukturelle ændringer over tid. Sted, kvalitet og transformationsevne er nøgleordene hver gang.

 

 

Nysgerrigheden driver mig

På væggen over reolen i Mette Dan-Weibels kontor står plancher med visuelle fremstillinger af seks af adelsmærkerne. Nordfløjen på Rigshospitalet, Nyt Hospital Hvidovre, udvidelsen af Helsingborgs Lasarett og Nyt Aalborg Universitetshospital samt to nylige projekter – Dansk Center for Partikelterapi og AUH Forum på Aarhus Universitetshospital.

 

Nysgerrighed er fortsat drivkraften for Mette Dan-Weibel. Og det gælder vel at mærke uanset, om der er tale om et stort og prestigiøst hospital eller et lille sygehus i det nordligste Norge:

 

-Hvad er god arkitektur? God arkitektur er funktionalitetsafstemning. Vi kalder det helende eller helbredende arkitektur, men i virkeligheden er det funktionalitetsafstemning. For mig handler det om at forene form og funktion i et nordisk udtryk med gedigne materialer. Og det er sindssygt spændende og inspirerende at se på de nye muligheder som ny teknologi, nye tendenser, den digitale udvikling osv. giver. Nysgerrigheden driver mig. Det vigtigste er ikke, hvad vi gjorde i går. Det vigtigste er, hvad vi bygger i dag, og hvordan det kan bruges og transformeres til fremtiden.

 

Nordflojen Rigshospitalet_1600
Nordfløjen, Rigshospitalet af LINK arkitektur med 3XN, Sweco og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue som underrådgivere.

 

Zigzag, wayfinding og flow

LINK arkitektur har i dag et anseligt omfang med omkring 500 medarbejdere fordelt over afdelingerne i Danmark, Sverige og Norge. Tegnestuen tilhører aristokratiet inden for nordisk sygehusarkitektur og har i modsætning til de fleste andre bevaret sin nordiske forankring i sidste del af selve navnet LINK arkitektur.

 

Og som eksempler på to af tegnestuens vellykkede sygehusprojekter fremhæver Mette Dan-Weibel netop nordfløjen på Rigshospitalet og det nylige Dansk Center for Partikelterapi. Grundidéen til førstnævnte V-formede struktur foreligger stadig på det håndtegnede skitseark, som Mette Dan-Weibel viser frem:

 

-Det er to projekter, som jeg da er stolt af, fordi det er så tydeligt, hvad vi forsøger at gøre. At vi går efter at skabe ro, trygge omgivelser og sætter patienten i centrum samtidig med, at rammerne er tilrettelagt, så læger, sygeplejersker og andet personale f.eks. ikke har lange afstande mellem arbejdsfunktionerne.

 

Håndskitsen, som senere blev videreudviklet og realiseret, viser Nordfløjet på Rigshospitalet designet som et sammenhængende zigzag med én hovedfærdselsåre, der både giver nem wayfinding og muliggør, at man kan bevæge sig hurtigt fra A til B uden forstyrrende gennemgang i patientområderne. Rummene er tænkt helende for patienterne, hvorfor naturligt dagslys, udsyn og akustik er prioriteret højt, ligesom rummene er fleksible, så de kan transformeres fra f.eks. en sengestue til en ambulant stue. Det er kort sagt et eksempel, der understreger tegnestuens vægt på værdier som logistik, fleksibilitet og robusthed – og dét med en overordnet bæredygtig tilgang.

 

Dansk Center for Partikelterapi på Det Nye universitetshospital i Skejby ved Aarhus er et avanceret stråleterapicenter og det eneste af sin art herhjemme. Bygningen er tænkt indefra og ud med fokus på de funktionelle krav, gode indre dagslysforhold og et optimalt flow for både patienter og personale i entydige patientforløb og arbejdsgange. Det lyse atrium bliver en naturlig orienteringsakse gennem bygningen, og der bliver bevidst anvendt varme, stoflige materialer samt grønne, hængende hæver, der både skal sende et professionalitet, imødekommende og helende signal. Et banebrydende projekt på sit felt. Men som altid med en klar LINK-signatur.

 

View 9_Patientvaerelse_1600
View 4_Hovedreception_1600
 
 

AUH, Dansk Center for Partikelterapi 

En operationsstue skal ligne en operationsstue

I centrum for hele virket er mennesket. Hver gang. Brændpunktet er personalet, patienten og den pårørende, og ambitionen er, at man får et så uforstyrret og roligt ophold som muligt uanset projektets omfang og type:

 

-Hvis det er funktionalitetsafstemt rigtigt, så er der også udsigt og luft, lyd og lys for flest mulige patienter og medarbejdere. Vi ved dokumenteret, at dagslys er vigtigt. Det samme er akustikken, indeklimaet og luftkvaliteten, så man f.eks. kan åbne et vindue og få naturlig, frisk luft ind. Kunst og hele æstetikken er også befordrende, og man skal absolut ikke forklejne vigtigheden af materialekvaliteten.

 

-Og så skal hospitaler have noget robust i sig og udstråle et vist niveau. En operationsstue skal f.eks. helst ligne forestillingen om en operationsstue, fordi det giver patienten det bedste indtryk og mere ro i sindet.

 

Mennesket og helheden

Den helhedsorienterede tankegang er således et fremherskende træk på tegnestuen – og den bliver kun accentueret efter opkøbet af Aarhus Arkitekterne ifølge Mette Dan-Weibel, der i dag er ansat af LINK arkitektur som direktør for sundhedsområdet i hele Norden:

 

-Det betyder, at jeg kan samle de specifikke kompetencer til et projekt inden for sundhed. Vi er f.eks. i gang med Hammerfest hospital i Finnmarken i det allernordligste Norge. Hammerfest hospital er ikke bare en kopi. Der er andre parametre og en anden kontekst her, og et lille sygehus er lige så spændende og udfordrende som et stort. Her kan vi samle kompetencerne til det specifikke projekt, uanset hvilket kontor i Norden, medarbejderen sidder på, så vi bruger kræfterne rigtigt og får dækket hele paletten. Det giver en god spænding og synergi fyldt med nysgerrighed at arbejde på den måde, siger Mette Dan-Weibel.

 

Ifølge hende er sygehuse i virkeligheden det måske mest holistiske område. Det gælder fra den overordnede vision, funktionaliteten, logikken og arkitekturen – til det industrielle design, som supplerer tegnestuens sundhedsafdeling med specialdesignede løsninger til sundheds- og plejesektoren.

 

-Det vigtigste som arkitekt er at tage sin opgave alvorligt. Det vil enhver arkitekt selvfølgelig sige, at han eller hun gør. Men når vi taler hospitaler, så sker det også i en større politisk kontekst, i en samfundsmæssig, anlægsøkonomisk, arkitektonisk og funktionalitetsmæssig sammenhæng. Det er hele tiden fremadrettet tænkning – og så er det – igen – først og fremmest altid mennesker, det handler om.

 

Aalborg Universitetshospital_1600
Aalborg Universitetshospital

 

 

Fremtidens allround tegnestue

LINK arkitektur har et bredt samarbejde med bl.a. BIG, Ratio, 3XN og SHL og dækker selv alle områder fra erhverv, boliger, byplanlægning og landskab til indretning og design. Men tegnestuen bibeholder fortsat en markant profil på sundhedsområdet. Og da Aarhus Arkitekterne blev til LINK arkitektur betød det ifølge Mette Dan-Weibel også en større motor og et bredere og mere specialiseret felt af kompetenceområder – også internt på sundhedsområdet:

 

-Vi transformerer os stille og roligt fra sygehusspecialister til en allround tegnestue, der kan dække det hele. Det gælder alt fra den ydre æstetik og funktionalitet til den indre detaljerigdom, som man stadig kan se på vores allerførste sygehus, Aarhus Amtssygehus. Vi kigger dybt ind i detaljen for at skabe et ordentligt rum. Og selv om vi dækker alle arkitekturens discipliner, så vil sygehuse fortsat være et kerneområde, siger Mette Dan-Weibel, og afrunder med et kig i krystalkuglen:

 

-Om 10-20 år skal vi stadig være førende inden for sygehusarkitektur. Det vi bygger i dag, kan bedre transformeres om 20 år, end det vi byggede for 20 år siden kunne. Vi skal udbrede viden om, hvordan mennesker reagerer på sine omgivelser, og hvordan vi implementerer det også i ældreplejen, i byrummene osv. Målet er noget, der kommer til at stå. Arkitektur, der giver bedre liv.

Nordfloejen Rigshospitalet_1600

Nordfløjen, Rigshospitalet af LINK arkitektur med 3XN, Sweco og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue som underrådgivere.

Anbefalede artikler