<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Henning Larsen vinder konkurrence om ny kirke i Skanderborg
Henning Larsen vinder konkurrence om ny kirke i Skanderborg

Henning Larsen vinder konkurrence om ny kirke i Skanderborg

PROJEKTER Institutioner

Højvangen Kirke skal være et folkeligt samlingspunkt i den nye bydel Højvangen og bliver den første kirke i Skanderborg Sogn i mere end 500 år.

Den 1,500 m2 kirke er en hyldest til den omkringliggende natur og de danske bygge-traditioner og baner samtidigt vej for en moderne kirkeoplevelse med fleksible rum, der kan danne ramme om de kirkelige højtider og inspirerer til nye måder at bruge kirkerummet på.

 

- Med den nye kirke i Højvangen ønsker vi at være tro mod den teologiske tradition og samtidig genfortolke kirken som en destination for nutidige rammer og behov; et sted der kan rumme både hverdag og fest, glæde og sorg, fællesskabet og fortvivlel-sen på tværs af generationer, siger partner Nina la Cour Sell.

 

Blandt forslag fra Friis & Moltke Architects, E+N Arkitektur samt Reiulf Ramstad Arkitekter har et dommerpanel bestående af både fagdommere og medlemmer fra Skanderborg Sogns menighedsråd enstemmigt udvalgt Henning Larsens forslag som vinder af konkurrencen.

 

I dommerbetænkning lyder det:

 

- Forslaget kombinerer på enkel og overbevisende vis programmets vision om den åbne kirke med fokus på fællesskab og omskiftelig-hed, som samtidigt tilbyder rammer for en sakral og unik rumoplevelse i forbindelse med de kirkelige handlinger. Kirkerummet er mere ”en lysning” i bygningen end et egentlig rum, og vurderes herved at kunne anvendes på mange forskellige måder. Samtidigt sikrer arkitekturen helt naturligt en god balance mellem det store fælles-skab og den skærmede niche.

 

Church hall-1200px
FOYER RENDER-1200px
 
 

 

Udefra fremstår bygningen som en kvadratisk pavillon, der er forbundet til det alle-rede eksisterende kirkecenter gennem en forbindelsesgang. Stik imod det traditio-nelle ”kirkeskib” har Højvangen Kirke ikke nogen tilsyneladende forside eller bag-side. Kirken fremstår ligeværdig mod alle sider og ændrer udtryk efter dagslys og tid på dagen.

 

Det store kvadratiske kirkerum kan tilpasses begivenheder og graden af intimitet kan varieres. Døbefonten i midten er det eneste faste inventar og danner således et naturligt centrum i rummet, hvorfra der er kig til skoven, kirketårnet, kirkegården og det eksisterende kirkecenter, der er er forbundet til kirken. Ærlige og enkle mate-rialer som tegl, eg og messing skaber en værdig og rolig ramme om de kirkelige handlinger.

 

Back Render 3-1200px

Med kig til skoven nordvest for kirken, er der langs søjlegangen indrettet små ni-cher. Herfra sidder man tilbagetrukket med udsigt til naturens skiftende farver og stemninger og kan føre en samtale, læse eller bare søge ro. Nicherne kan ligeledes bruges til ophængning af kunstudstillinger.

 

Udenfor skal en park og en gårdhave danne rammer om udendørsaktiviteter for om-rådets borgere.

Konkurrenceforslaget er lavet i tæt samarbejde med Arkitekt Espen Surnevik, Schul Landskab og Rambøll.

 

Højvangen Kirke forventes at kunne indvies 1. søndag i advent 2024.

Anbefalede artikler