<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Holscher Nordberg og SNA vinder konkurrencen om Stórutjørn i Tórshavn
Holscher Nordberg og SNA vinder konkurrencen om Stórutjørn i Tórshavn

Visualisering af bydelsplads fra Holscher Nordberg og SNA’s vinderforslag til det nye byområde Stóratjørn i Tórshavn

Holscher Nordberg og SNA vinder konkurrencen om Stórutjørn i Tórshavn

PROJEKTER LANDSKAB OG BYRUM Byudvikling

Holscher Nordberg Architecture and Planning og den færøske tegnestue SNA er i samarbejde med LBF og SMJ ingeniører udvalgt som én af to vindere i konkurrencen om Stóratjørn – et nyt byområde på ca. 800.000m2. der skal udvikles i færøernes hovedstad Tórshavn. MAP arkitektar i samarbejde med SPENN og PB Consult ingeniører står bag det andet vinderprojekt.

Indbyggertallet på Færøerne er de seneste år vokset markant hvilket især mærkes i hovedstaden Tórshavn. På den baggrund indbød Tórshavnar Kommuna i starten af året til en byplankonkurrence om udviklingen af hovedstadens næste store byområde “Stórutjørn” – et byområde på ca 800.000 m2 som skal indeholde en blanding af boliger, butikker, erhverv og offentlige funktioner.

 

7 teams søgte om deltagelse og 4 teams med en blanding af danske og færøske tegnestuer blev udvalgt til konkurrencen, som blev afgjort i går v. en offentliggørelse i Tórshavn. Her havde en enig dommerkommite udvalgt 2 ligeværdige vindere af konkurencen.

 

En nytænkning af hvad det vil sige at bo i det færøske landskab

De 2 udvalgte vinderprojekter tager begge udgangspunkt i en landskabelig tilgang, hvor mest muligt af den følsomme færøske natur bevares. Med projektet “Stóratjørn – Oyggjar á hieði” (øer på heden) har Holscher Nordberg og SNA skabt en helhedsplan for det nye byområde med en helt ny tilgang til, hvordan man kan bosætte sig i landskabet med fokus på naturværdi i uderummene og stærke fællesskaber i bebyggelsen.

 

- Efter at have arbejdet med byplanlægning i både Danmark, Norge og Sverige er vi utroligt begejstrede for nu også at arbejde på Færøerne. Det understreger vores skandinaviske fokus og mangeårige arbejde med byplanlægning i nordisk kontekst, siger partner i Holscher Nordberg, Nils Holscher og uddyber:

 

- Det har været utroligt spændende at arbejde tæt sammen med den færøske tegnestue SNA om at udvikle en stedsspecifik helhedsplan som både tager hensyn til det særlige færøske landskab, det dramatiske terræn og den særlige færøske bosætnings- og bygninskultur.

 

På baggrund af grundige analyser af de hårde vind- og vejrforhold i området og en forståelse for traditionelle færøske måder at bygge- og bo på er der skabt en plan som både har rod i stedet og fortiden men som også peger fremad med nye rammer for fremtidens fællesskaber og bosætningesmønstre.

 

- Vi har skabt en helhedsplan som sætter fællesskabet i fokus på en måde som måske kendes fra bygderne og de små lokale samfund men som ofte glemmes i storbyen. Vi glæder os til at arbejde videre med den vision i tæt samarbejde med Tórshavnar Kommune og den øvrige vinder fra konkurrencen, udtaler direktør i SNA, Selmar Nielsen

 

HNAP_visualisering 2_1600Visualisering af landskabet mellem de nye bosætniger - fra Holscher Nordberg og SNA’s vinderforslag til det nye byområde Stóratjørn i Tórshavn

 

 

OM KONKURRENCEN

7 teams søgte om deltagelse i konkurrence hvoraf 4 teams med en blanding af danske og færøske tegnestuer blev udvalgt. Konkurrencen blev afgjort i går v. en offentliggørelse i Tórshavn. De 4 udvalgte teams var:

 

  • Selmar Nielsen Arkiekter & Holscher Nordberg Architecture and Plannning m. SMJ og LBF ingeniøerer.
  • Henning Larsen NA i samarbejde med PB Consult og Rambøll A/S
  • Fuglark & BIOSIS i samarbejd med HMP og Urban Creators
  • MAP arkitekter i samarbejde med SPENN og PB Consult ingeniører

En enig dommerkommite udvalgte 2 ligeværdige vindere af konkurencen som nu skal arbejde tæt sammen med Tórshavnar Kommuna om udviklinge af en helhedsplan for det nye byområde. De 2 vindende forslag var fra Team SNA + Holshcer Nordberg samt Team MAP arkitektar.

 

byplads


OM HOLSCHER NORDBERG

Holscher Nordberg tegner byer og bygninger i hele Skandinavien med udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og med fokus på arkitektonisk kvalitet. Den prisvindende tegnestue blev grundlagt i 1999 og ejes og drives af arkitekterne Nils Holscher og Mikkel Nordberg.

 

Holscher Nordberg skitserer og detaljerer byer og byrum, der fordrer fællesskaber. Tegnestuen er som oftest med fra begyndelsen, hvor den driver den indledende brugerinddragelse og planproces, for senere at designe de enkelte bygningsværker og byrum i selvsamme helhedsplan. Det betyder dels, at tegnestuen har en unik forståelse for projektudviklingens faser på tværs af skalaer. Men det betyder også, at tegnestuen kan være med til at sikre, at helhedsplanens primære idé bliver forløst i konkrete, nærværende byggerier, der forholder sig til den sammenhæng, de indgår i. Det skaber stor værdi for tegnestuen og de mennesker, der skal udfolde, præge og bebo de rum der udvikles sammen.

 

Holscher_Nordberg_situationsplan_1920


OM SELMAR NIELSEN ARKITEKTUR

Selmar Nielsen Arkitektur Sp/f er et af Færøernes mest anerkendte arkitektfirmaer. Det blev grundlagt i 2001 af Selmar Nielsen, arkitekt MAA, der siden har varetaget den daglige ledelse. Siden etableringen har tegnestuen formgivet en række af landets mest markante byggerier - fra byplanlægningsprojekter til institutions-  og undervisningsbyggeri samt bolig- og erhvervsbyggeri.

 

Tegnestuen er færøsk forankret med hovedkontor i Torshavn, og det karakteristiske miljø tæt på den vilde natur er en af vores vigtigste inspirationskilder. Tegnestuens målsætning er at skabe arkitektur, der opfylder fremtidige krav til funktion, miljø, bæredygtighed og interaktion med omgivelserne. Tegnestuen forstår og respekterer de særlige klimatiske, økologiske og funktionelle behov på Færøerne. Samtidig arbejder tegnestuen bevidst med humanistisk arkitektur, i samspil med den arkitektoniske form og idé.

SNA har haft afdeling i København siden 2015.

Anbefalede artikler