<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Københavns Museum af Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori
Københavns Museum af Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori

Københavns Museum af Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori

Fotos af Adam Mørk

I hjertet af Københavns Kulturkvarter er Overformynderiet i Stormgade af Rørbæk & Møller Arkitekter og Leth & Gori blevet restaureret gennemgribende og indrettet til det nye Københavns Museum. Den rigt udsmykkede historicistiske bygning er omdannet til fremover at være ramme om faste og skiftende udstillinger om København og Københavnere.

Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori har sammen været arkitekter på projektet. Begge tegnestuer arbejder med udvikle og bevare en række af byens andre fredede bygninger. Via den lille byhave på hjørnet af Stormgade og Vester Voldgade vil bygningen med udgangspunkt i sine oprindelige kvaliteter danne ramme om en berigende og inspirerende museumsoplevelse.

 

- Det har været vigtigt for os at genskabe de oprindelige arkitektoniske kvaliteter i bygningen, og samtidig skabe de bedst mulige rammer for Københavns Museum med moderne udstillings- og publikumsfaciliteter, hvor de mange historiske kvaliteter bliver en berigelse af udstillingsaktiviteterne, udtaler arkitekt Nicolai Overgaard, Rørbæk og Møller.

 

Interiøret var nedslidt og medtaget af mange års ombygninger, så det var et omfattende arbejde at genskabe bygningens rige arkitektur, og sprudlende dekorationer. Grundige historiske og bygningsarkæologiske undersøgelser har ligget til grund for restaureringsprincipperne. Hovedparten af bygningen, der rummer udstillinger og publikumsfaciliteter er tilbageført til det oprindelige spektakulære udgangspunkt, mens parterreetagen er ombygget til blandt andet skoletjeneste.

 

- Vi gået til opgaven med ydmyghed og i respekt for bygningens historie og bærende fredningsværdier. Vi har søgt at fremkalde og bevare husets smukke håndværk, karakterfulde rum og bygningsintegrerede detaljer, samtidig med at nye arkitektoniske lag og fortællinger er tilføjet, udtaler arkitekt Karsten Gori, Leth & Gori

 

 

Dekorationsmalerierne er oprindelige i det hvælvede ankomstrum, det smukke hovedtrapperum, de hvælvede sidefløje og på de middelalderinspirerede trælofter. De er restaurerede og afrensede af Nationalmuseets konservatorer. Farvesætningen er baseret på det historiske udgangspunkt og videreudviklet i dialog med konservator Anne Simonsen, så rumforløbet i bygningen underbygges.

 

For at omdanne bygningen til et moderne og fleksibelt museum er alle hulrum nu spækket med teknik, ventilation, varme, rumstyring, sikkerhed med videre. Således kan moderne udstillinger opsættes og afvikles i den fredede bygning, og særligt betydningsfulde eller kostbare udstillingsgenstande indlånes. De enkelte steder hvor teknikken er synlig er de tekniske komponenter designet eller nøje udvalgt så de underordner sig rummenes arkitektur.

 

På forbilledlig vis demonstrer det tidligere Overformynderi, hvordan byens historiske bygninger af høj kvalitet kan bevare deres aktualitet, mens de gradvist transformeres fra en funktion til en anden og gerne, som i dette tilfælde, understøtter besøgendes og forbipasserendes nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst om København.

 

 

Bygherre: Københavns Kommune

Beliggenhed: Stormgade 18, København

Areal: 2.400 m²                            

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S og Leth & Gori ApS

Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen A/S

Konservator: Anne Simonsen