<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Køges nye mødested kan skilles ad
Køges nye mødested kan skilles ad

Køges nye mødested kan skilles ad

PROJEKTER

Pakhuset Braunstein på havnen i Køge er et nyt lokalt mødested, som danner rammen om besøgsaktiviteterne hos micro-bryggeriet Braunstein, der modtager op mod 15.000 gæster om året. Det er tegnestuen ADEPT, som står bag udformningen af huset, der er opført for at kunne skilles ad igen.

Det nyåbnede Pakhus på Søndre Havn er opført på en grund på kajen, der inden for en årrække udgør en mulig del af Køges fremtidige klimasikring. Derfor er Pakhuset ’designed for disassembly’, som gør det muligt at genanvende mange af husets materialer, enten ved at opføre det et andet sted eller ved at lade materialerne indgå som en del af andre projekter, hvis Pakhuset ikke kan blive på grunden.

 

R_Hjortshoj - Braunstein-1_1600

 

- Det har været vigtigt for os at skabe Pakhuset som lokalt forankret bygning, for at understøtte tanken om et mødested, der giver kvalitet til lokalområdets beboere. Bygningens markante gavl er inspirerede af nogle af de historiske pakhuse på havnen, og det er med til at gøre huset til en naturlig del af Søndre Havns identitet, fortæller Anders Lonka, partner hos ADEPT, og fortsætter:

 

- Med tanke for at Pakhuset nok får en lidt begrænset levetid, har vi taget udgangspunkt i principperne om ’design for disassembly’, og det betyder eksempelvis, at huset er opført med mekaniske samlinger.

 

Pakhuset består af få og bæredygtige materialer, der så vidt muligt ikke blandes, og det har reduceret spild og affald fra byggepladsen markant i sammenligning med tilsvarende byggerier. Bygningen er opført efter enkle tektoniske principper og med mekaniske samlinger, som betyder, at de fleste samlinger er lette at skille ad igen.

 

R_Hjortshoj - Braunstein-31_1920
R_Hjortshoj - Braunstein-28_1600
 
 

 

Alle primære overflader er uden malerarbejde, fuger og spartling, og trægulvene i huset er lagt af overskudstræ fra Junckers, som har lokal produktion i Køge. De store tagflader er beklædt med polycarbonat, der er klikket sammen, mens træbeklædningen på facaderne er udført i CO2-neutralt accoyatræ, som er Cradle2Cradle Gold certificeret, Svanemærket og FSC certificeret. Pakhuset er desuden delvist selvforsynende med strøm via solpaneler i tagkonstruktionen, ligesom naturlig ventilation minimerer behovet for mekanisk ventilation.

 

Braunstein_Axo

Med et markant gavlprofil er Pakhuset placeret i overgangen mellem Køge By og Køge Havn, som en port mod havnen, der er med til at styrke forbindelsen mellem vand og by. Pakhusets stueetage er indrettet som taphouse med café, fællesspisning og bryggeriets egne arrangementer, mens etagen ovenover kan benyttes af det lokale foreningsliv og private.

 

Bygningens klare arkitektur og byrummet omkring den er inspireret af de historiske bygninger og den rå industrielle stemning i havnen - resultatet er et enkelt og funktionelt byggeri, som skaber en fleksibel ramme og understøtter havneområdets karakter. Et lokalt forankret projekt, som både hører til og er helt sit eget.

 

R_Hjortshoj - Braunstein-84_1920

 

Projektnavn: Pakhuset Braunstein

Arkitekt: ADEPT

Placering: Køge DK

År: 2020

Areal: 1.000 m2

Bygherre: Bryggeriet Braunstein

Samarbejde: HPH Totalbyg

Anbefalede artikler