<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kunstig intelligens skal udvikle nye bæredygtige byggematerialer
Kunstig intelligens skal udvikle nye bæredygtige byggematerialer

Kunstig intelligens skal udvikle nye bæredygtige byggematerialer

Ines Alvarez, Unsplash

Biobaserede materialer kan blive nødvendige som en del af fremtidens bæredygtige byggematerialer. Nu skal et nyt forskningsprojekt med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøge, hvordan kunstig intelligens kan være med til at udvikle dem.

Verdens befolkning vokser, og det betyder, at der skal bygges enormt mange nye boliger.

 

Men arkitekturen og byggesektoren befinder sig midt i en ressourcekrise. Vi drukner i plastik, men vi er ved at løbe tør for grundmaterialer som sand og mineraler.

 

Derfor er det nødvendigt at finde nye måder at forstå, håndtere og anvende alternative materialer på, når der skal bygges i fremtiden.

 

Med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond skal forskningsprojektet Predicting Response - AI for 3D Printing Biopolymers in Architecture derfor afdække, hvordan kunstig intelligens kan bruges til at forstå og udvikle biobaserede byggematerialer.

 

 

Robotstyret 3D-print af biopolymerkompositter

Forskerne skal undersøge, hvordan avancerede digitale algoritmer kan bruges til robotstyret 3D-print af biopolymerkompositter, som er biologisk nedbrydeligt plastik.

 

- Biobaserede materialer er bæredygtige og kan derfor have stor betydning for byggeri i fremtiden. Men de er også komplekse og svære at styre under produktion, siger Mette Ramsgaard Thomsen, som er professor ved Center for IT og Arkitektur på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og fortsætter:

 

- Med kunstig intelligens kan vi karakterisere og forudse egenskaberne i materialerne og skabe nye metoder, som kan standardisere fremstillingen af nye, biobaserede byggematerialer.

 

Bio-teglsten

Mette Ramsgaard Thomsen skal stå i spidsen for det firårige forskningsprojekt, som sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og University of Reading i England.

 

Projektet forsøger at tænke ud af boksen i forhold til fremtidens byggematerialer, og hvad et byggemateriale overhovedet skal kunne.

 

- Det kan være, vi i fremtiden kan beklæde vores bygninger med nogle nye bio-teglsten hvert tredje år, som så vil falde ned, rådne og blive til dejlig muld til dine stokroser i haven. Det kunne sagtens være en mere bæredygtig mulighed for opbygning af bygningskroppen på et hus, siger Mette Ramsgaard Thomsen.

 

Forskningen skal være med til at åbne op for en ny bæredygtig byggekultur globalt, hvor materialer gentænkes i nye former.