<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny lokalplan afslører planerne for bæredygtigt IKEA varehus i København
Ny lokalplan afslører planerne for bæredygtigt IKEA varehus i København

Ny lokalplan afslører planerne for bæredygtigt IKEA varehus i København

PROJEKTER Erhvervsbyggeri og Domiciler

I en ny lokalplan offentliggør Københavns Kommune i morgen planerne for det længe ventede IKEA varehus på Kalvebod Brygge i København. IKEA planlægger at opføre et mindre og mere moderne varehus tilpasset københavnernes behov og fremtidens forbrugsmønstre, der skal leve op til de højeste standarder for bæredygtigt byggeri.

Det har længe været et ønske for IKEA Danmark at slå dørene op til et moderne varehus i hjertet af København, og nu er der nyt om planerne. Fredag d. 30. oktober offentliggør Københavns Kommune lokalplanen for området omkring Kalvebod Brygge, hvor IKEA København forventes at stå færdigt i 2023.  

IKEA har gennem længere tid arbejdet med at redefinere byggeplanerne, så varehuset tilgodeser fremtidens forbrugsmønstre. Af lokalplanen vil det fremgå, at varehuset vil rumme ca. 19.000 m2, hvilket er mindre, end det var tiltænkt i den oprindelige plan. Det betyder dog ikke, at der er skruet ned for ambitionen om at skabe et varehus, der er tilpasset byen, og måden københavnerne lever i og bruger byen på, lyder det fra Anders Lyhne Nordtorp, ekspansionschef i IKEA Danmark:

- IKEA København er en nytænkning af vores varehus-koncept, hvor lagret fylder en langt mindre del af varehuset. Hvor kunderne før er kørt i bil ud af byen til varehuset, selv har hentet møblerne på lagret og fragtet møblerne med hjem, skaber vi nu et varehus, hvor alt der kan transporteres hjem i vores blå IKEA-poser er på hylderne, mens større møbler bestilles og leveres direkte hjem til kunderne. Samtidig skal varehuset øge tilgængeligheden for de mange mennesker – for gående, cyklister og københavnerne, der kommer med tog, bus og metro, siger han.
Grønt og miljøvenligt varehus
Ambitionen om at skabe grønne arealer har været et bærende element i planen fra start og er stadig en central del af IKEA-projektet. Lokalplanen lægger op til, at der etableres et rekreativt grønt område på taget af IKEA København og et grønt parkstrøg, der skal binder bydelen sammen fra Bernstorffsgade og Otto Busses Vej.

- Vi er glade for, at kunne opføre et varehus på københavnernes præmisser, som bliver en levende og aktiv del af byens liv, hvor der også er plads til borgere, der ikke nødvendigvis skal handle møbler. Med nærværende lokalplan tages der højde for Københavns grønne profil ved at skabe et rekreativt grønt areal, som kan bidrage til at skabe et bæredygtigt by- og lokalmiljø i området omkring Kalvebod Brygge med fokus på biodiversitet og liv, siger Anders Lyhne Nordtorp.

Foruden at skabe et grønt område for københavnerne er det IKEAs ambition, at varehuset bliver BREEAM certificeret, der er verdens førende metode til at vurdere bygningers bæredygtige standard.

- Vores ambition er at bygge et bæredygtigt flagship varehus, som på alle måder viser vejen for et miljørigtigt varehus, hvor affaldssortering, genbrug, vand- og energioptimering samt effektiv og sammenhængende person- og godstransport er i højsædet, siger Anders Lyhne Nordtorp.

De resterende 16.500 m2, som IKEA råder over, foreligger der ikke aktuelle byggeplaner for. Det er IKEAs ønske at finde den rette partner, som kan skabe værdi og sammenhæng i området, oplyser Anders Lyhne Nordtorp.

Den endelige lokalplan drøftes den 9. november i Teknik og Miljøforvaltningen, hvor planen forventes at blive endelig vedtaget.
Anbefalede artikler