<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny udgivelse: Et blik på fremtidens Aarhus
Ny udgivelse: Et blik på fremtidens Aarhus

Ny udgivelse: Et blik på fremtidens Aarhus


Aarhus har længe haft fart på byudviklingen. Den 3. september udgiver Byens Forlag bogen Aarhus i forandring, der kigger på byens nære fremtid. Med ca. 5000 årlige tilflyttere er der behov for mange boliger, og dermed er der gang i byggeriet i Aarhus.

Den 3. september udkommer bogen Aarhus i forandring, der tager læseren på en tur rundt i forskellige Aarhus-kvarterer for at vise, hvor byen er på vej hen og gennem interviews med nogle af udviklingsprocessernes forskellige aktører at tegne et nuanceret billede.

 

– Interviewene med forskellige typer af aktører i byens udvikling har givet mig indblik i nogle af de mange eksempler på gode samarbejdsprocesser og visioner, der indgår i udviklingen. Og jeg konstaterer med glæde, at nytænkning i form af bæredygtigt byggeri bliver mere og mere udbredt. Med bogen vil jeg gerne viderebringe de fortællinger og bidrage til en nuanceret beskrivelse af byudviklingen, siger forfatter og arkitekturentusiast Birte Annette Hegnet Nørregaard.

 

Ikke én udvikling men mange forskellige processer

Aarhus i forandring er med mange fotos, interviews og beskrivelser en let tilgængelig bog for alle, der interesserer sig for Aarhus’ udvikling. Fokus er på den arkitektoniske og bygningsmæssige udvikling, men også med eksempler på byrum og bæredygtighed.

 

– Aarhus er i en kraftig udvikling lige nu, og der er ikke kun tale om én udvikling. I nogle nyanlagte bydele er der højhuse og tæt bebyggelse, i andre områder er der lavt bæredygtigt byggeri, og i andre kvarterer indgår den bygningsmæssige industriarv sammen med nybyggeriet, siger forfatteren.

 

Universitetet og uddannelsesinstitutionerne er de væsentlige drivere i byen, og Universitetets udvidelse med Universitetsbyen beskrives. Bogen beskriver desuden omformningen af bygningsarven i Bindesbølls hospitalsanlæg og de tidligere industriområder Sydhavnen, Godsbanen og Ceres bryggeriets ændring til Ceres Byen. Der gives eksempler på bæredygtigt byggeri i bydelene Nye og Lisbjerg og i den kommende bydel Trælasten. Desuden beskrives Gellerups forandring til et mere blandet boligområde.

 

 

Et spil med mange deltagere

Mange har en finger med i byudviklingen såsom lokalpolitikere, bygherrer, arkitekter, ingeniører og beboerforeninger og borgere. I krydsfeltet udmønter den faktiske udvikling sig! Gennem interviews med mange forskellige aktører giver Aarhus i forandring et nuanceret billede af processerne og resultaterne.

 

Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, har skrevet forordet, og blandt de interviewede er rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, bystrategisk chef Bente Lykke Sørensen, rektor for Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen og stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. Bogen handler ikke om forfatterens egne meninger om bygninger eller byens udvikling.

 

Bogen er støttet af Statens Kunstfond.

 

Om forfatteren

Birte Annette Hegnet Nørregaard er cand.mag. med fagene engelsk, datalogi og kunsthistorie. Tidligere forlagsredaktør med arkitektur og billedkunst som ansvarsområder. Desuden er hun forfatter til den anmelderroste bog Hvem byggede Aarhus? fra 2017