<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nyt multihus i Ikast er rustikt og mere end almindeligt fleksibelt
Nyt multihus i Ikast er rustikt og mere end almindeligt fleksibelt

Foto: Adam Mørk

Nyt multihus i Ikast er rustikt og mere end almindeligt fleksibelt


C.F. Møller Architects påtog sig opgaven med at tegne et hus, der ikke bare spejler de landlige omgivelser, men kan bruges af alle og til stort set alle formål.

Fleksibilitet, landbrugsæstetisk, og hede-kraft.

 

Det er tre helt centrale begreber for tilblivelsen af det 3800 m2 store multihus ”Hjertet” i Ikast-Brande, som blev indviet 8. september.

 

Hvad hede-kraft er for en størrelse, vender vi tilbage til, for opgaven bestod først og fremmest i at skabe en bygning, der var så fleksibel, som overhovedet muligt, fortæller den ansvarlige arkitekt hos C.F. Møller, Julian Weyer.

 

- I og med, at huset er åbent for alle, og at det skulle være et sted, hvor nye fællesskaber kunne opstå, var ambitionen at gøre bygningen ekstremt fleksibel. Det skulle stort set kun være fantasien, der satte grænser for, hvad den kunne bruges til.

To veje – valgte begge

Dermed var der i princippet to veje, man kunne følge. Og Julian Weyer og hans team valgte at følge begge.

 

- Vi har dels indrettet huset, så det helt konkret er fysisk fleksibelt med f.eks. vægge, der kan flyttes, og hvor man kan åbne huset op til den omkringliggende natur. Derud over har vi konstant holdt os for øje, at alle rum skal kunne bruges til noget andet, end deres primære formål. Eksempelvis skal sportshallen også kunne anvendes til f.eks. foredragsarrangementer, forklarer Julian Weyer og peger i den forbindelse på materialer og farver og ikke mindst akustik og lys som afgørende parametre.

 

Vellykket opera

Og at opgaven er løst, blev da også til fulde dokumenteret under åbningsceremonien den 8. september. Her valgte en del af brugerne nemlig at recitere opera – og vel at mærke i en del af huset, som arkitekterne ikke havde tiltænkt den slags musikalske arrangementer.

 

- Men det gik rigtig, rigtig fint, så måske er huset faktisk blevet endnu mere fleksibelt end, end vi havde planlagt, smiler Julian Weyer.

 

Bygget som en landsby

Han fortæller, at C.F. Møller Architects i forvejen har tegnet Den Internationale Skole i Ikast-Brande. Og da skolen havde behov for mere plads og kommunen også tumlede med planer om et samlingssted for de lokale borgere, blev de to ønsker forenet. Resultatet er, at en del af undervisningen på Den Internationale Skole, nu foregår i Hjertet, og at skolen kan få glæde af alle husets muligheder.

 

Slægtskabet mellem de oprindelige skolebygninger og det nye multihus er da også til at få øje på. Ligesom Den Internationale Skole er Hjertet nemlig også opbygget som en landsby med flere sammenhængende bygninger.

 


Landbrugsæstetik og sportslige præstationer

Dertil kommer den ydre æstetik, der har sin helt egen forklaring.

 

- Vi er ikke så interesserede i diverse stilbegreber, men mere i, hvad arkitekturen kan bruges til, og hvordan den påvirker os. Og da bygningen skulle spejle de landlige omgivelser, og den lokale byggeskik, har vi f.eks. arbejdet med hal-former, som også var en del af Ikast-Brande Kommunes vision for området, og desuden med raffinerede træfacader.

 

Ideen med at blande en større brugerskare i et meget fleksibelt og landsbyagtigt byggeri – pakket ind i landlig æstetik med høje gavle og fyrtræsbeklædte facader, faldt da også i rigtig god jord. Ikke mindst hos de fonde, der blev ansøgt.

 

- De var ret begejstrede, og det endte da også med, at der kom flere med i projektet, siger Julian Weyer, der ikke bare er glad for fondenes interesse, men også har en cadeau til de øvrige involverede.

 

- Det er noget, de i området kalder for hede-kraft, og det betyder, at man lynhurtigt får tingene gjort, når først, der er taget en beslutning. Der gik omkring halvandet år fra, at vi havde ideen på plads og til, at byggeriet stod færdigt. Det er i min bog noget, der nærmer sig en sportslig præstation, lyder det fra Julian Weyer.

Fakta

Bygherre: Ejendomsselskabet ISIB A/S (ejet af Bestseller HEARTLAND og Ikast-Brande kommune), Realdania og Lokale- og Anlægsfonden samt Ny Carlsbergfondet (kunstnerisk udsmykning)

 

Omfang: 3800 m²

Indviet 8.september 2018

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Landskab: C.F. Møller Landscape

Entreprenør: KPC 

Ingeniør: Ingeniør’ne