<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Projektleder i Faaborg-Midtfyn kommune: Vi skal have bymod!
Projektleder i Faaborg-Midtfyn kommune: Vi skal have bymod!

Projektleder i Faaborg-Midtfyn kommune: Vi skal have bymod!


Arkitektforeningen ønsker et større fokus og aktiv fastholdelse af arkitekturpolitikken fra kommunalt hold. Derfor er det vigtigt at se på de gode eksempler: De kommuner hvor arkitekturpolitikken spiller en aktiv rolle i skabelsen af bedre byer. Et sådant eksempel er Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor byrummene udvikler sig i nye og spændende retninger takket være et tæt samarbejde mellem borgere, politikere og ikke mindst arkitekten Hanne Raunsmed.

Arkitekten Hanne Raunsmed er projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune og er en af de ildsjæle, der både er med til at udvikle og fastholde gode arkitekturpolitiske tiltag i hendes kommune. For hende handler arkitekturpolitik ikke om hvorvidt tingene er grimt eller pænt, men om at engagere borgerne i deres egne lokalområder, så de tager ejerskab over byen og ved selvsyn oplever arkitekturens værdi.

 

levende arkitektur_1600

 

Ud og oplev byerne

Det kan starte med noget så simpelt som en byvandring, hvor borgerne kommer ud og oplever alt det som arkitekturen kan tilbyde. Det er i hvert fald lykkedes for Hanne Raunsmed, hvor borgere og politikere støtter op om en aktiv arkitekturpolitik:

 

- En stor del af mit daglige arbejde består i at kommunikere. Jeg skal kommunikere mine ideer ud til borgere og politikere så de kan se en mening med galskaben. En del af vores kommunikation kan bestå af en byvandring, hvor vi fortæller nogle af de gode arkitekturhistorier, som byerne rummer. Her er både borgere og politikere med og det er en skøn måde at indgå i dialog med hinanden og byen på. Samtidig kommer borgerne med en masse viden og ideer under disse ture som jeg kan suge til mig af. Vi havde for eksempel en gammel murermester med, som kunne fortælle om håndværket bag mange af bygningerne, nogle som han selv havde været med til at bygge. Det er jo helt fantastisk.

 

- Vi har også kigget på byerne i et helikopterperspektiv og set på hvordan flowet har været. Her har Gehl Architects hjulpet med byrumsanalyser, der blandt andet så på hvordan de forskellige passager fungerede. Vi inviterede så flere kunstnere til at komme med bud på hvordan byen skulle forskønnes og alle disse forslag blev udstillet på stationen, hvor borgerne kunne stemme på deres favoritter. Det betød at borgerne pludseligt var engagerede i udviklingen og tog ansvar for den. Vi har også sat penge af til nye legepladser, hvor også borgerne er blevet hørt og vi oplever en stor velvilje fra deres side til at være med til at bestemme rammerne for deres eget lokalområde.

 

leg2_1000

 

 

Vov pelsen

Men foruden inddragelse af borgerne i beslutningerne vedrørende egne lokalområder, hvordan kan man ellers nå i mål med en bedre arkitekturpolitik?:

 

- Det kræver noget bymod. Vi skal turde at vove pelsen og prøve forskellige ting af. Vi har i Faaborg-Midtfyn Kommune lavede mange midlertidige projekter, hvor vi ser tingene an. Det er enormt inspirerende og mange af de midlertidige tiltag holder ved eller inspirerer til nye projekter. Men det betyder også at vores kommune er i en konstant udvikling, der gør det mere interessant for os alle sammen at bo og leve her, afslutter Hanne Raunsmed.

 

Anbefalede artikler