<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Regnvand som merværdi
Regnvand som merværdi

Regnvand som merværdi


I stedet for at lede regnvand til kloakker kan det bruges til vanding af træer og planter til nye grønne byområder

 

Skybrud og store mængder regnvand kan få store konsekvenser både for den enkelte borger, men også veje og ødelagte marker. Dog kan regnvand også godt have en merværdi. Ved at håndtere overfladevand lokalt kan det ledes ud i områdets grønne zoner i stedet for kloakkerne.

 

- Ved at håndtere regnvand og overfladevand lokalt, sker der naturligvis en mindre belastning på kloaksystemet. Men vandet giver også en merværdi, fordi vi kan bruge det til at lave natur med, forklarer landskabsarkitekt Bjørn Ginman fra SLA.

 

Sortering er nødvendigt

Når der etableres nye grønne områder i byerne, er der særlige hensyn at tage højde for, når regnvand skal genbruges. Det skyldes byernes udfordring med forurening.

 

Det første regnskyl efter et par dage uden regn er oftest forurenet vejvand, som trækker skidt fra de tørre veje med, og den regn gavner ikke grønne beplantninger. Det gør det efterfølgende regnskyl derimod, som er langt mere rent. SLA har benyttet sig af løsninger som systemet ”First flush-second flush”, og KerbCells, der er en slusekonstruktion, hvor man kan lukke af for vandet. Ved ”first flush-second flush” bliver det første regnskyl ledt til en vejbrønd, der atter ledes til kloaksystemet. Når brønden er fuld, ledes andet regnskyl ud til bedene. Det grønne bymiljø bliver derved ikke belastet med forurenet vejvand, og rensningsanlægget bliver ikke belastet med rent vejvand.

 

 

 

Sluser til grønne bede

Brugen af KerbCells i byområder giver gode vækstbetingelser for træer og bede. KerbCells, som er en synlig slusekonstruktion, er udviklet til at regulere tilstrømning til LAR-anlæg, vejbede og plantehuller i de perioder, hvor veje og stier saltes. Om sommeren løber overfladevandet ind i sluserne, og vander bedene nedefra, og holder jorden fugtig, så planter og træer ikke tørrer ud, og om vinteren kan sluserne lukkes med et operatørhåndtag for at forhindre salt fra fortove og veje.

 

-  Ryger der salt med ud i bedene, ja så dør planterne, og det handler om at få skabt de bedste plantemiljøer, og få dem til at holde længst muligt, forklarer Bjørn Ginman.

 

Virksomheden Milford er med til at udvikle levende byer med sunde beplantninger, der er med til at rense luften og give et bedre klima i byerne. KerbCells er en af mulighederne.

 

Konstruktionerne afløser en række sten og kantsten i fortove, og bliver på den måde en indbygning i kantstenen og sikrer en ubrudt kantstenslinje. Der findes to versioner i to størrelser. Milford har desuden ekspertisen til at udvikle varianter af sluserne, hvis der er behov for det.

 

- KerbCell er en enkel løsning, og så kræver slusen et minimum af vedligehold. Samtidig kan vi se en forskel i de byrum, hvor der er benyttet KerbCells. Træer og beplantning klarer sig markant bedre. Samtidig giver grønt et levende miljø for byens mennesker, siger projektansvarlig for Milford, Mark Walton.