<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Samtænkning af klima, økonomi og datadrevet bygningsteknologi
Samtænkning af klima, økonomi og datadrevet bygningsteknologi

Samtænkning af klima, økonomi og datadrevet bygningsteknologi

Fotos af Dades

Efter et stort energirenoveringsprojekt reducerer Ballerup Centret CO2-udledningen med 238 tons pr. år. Mange vil følge efter, vurderer Siemens.

Mens byggebranchen i disse år sætter væsentlige ambitioner i målet om at reducere indlejret materiale i nybyg, ligger der også fortsat et stort potentiale i den eksisterende bygningsmasse. Den seneste opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at nybyg udgør 2,6 % af den samlede bygningsmasse i Danmark, og over 80 % af de bygninger, der eksisterer i dag, forventes også at være i brug i 2050.

 

Dette var Dades, ejer af Ballerup Centret vest for København, opmærksom på. Oprindeligt bygget i 1973, og senere udvidet i 1999, har Dades nu ført Ballerup Centret ind i den bæredygtige og digitale tidsalder. Med Siemens som totalentreprenør har centret netop afsluttet et stort energirenoveringsprojekt af dets cirka 32.000 m2. Resultatet blevet et bedre indeklima i centret, en mere sikker drift, samt et væsentligt lavere energiforbrug. Ejendommen sparer således nu over 1.700.000 kWh om året, svarende til 33 % af dets oprindelige energiforbrug og over 1,3 millioner kroner om året på energiregningen.

 

Projektet inkluderer også etablering af et solcelleanlæg, der i 2020 skal placeres på taget af en ny biograf i centret. Det vil bringe energibesparelsen op på 37 % og give en samlet CO2-reduktion på 238 tons om året.

 

- Som et af Danmarks største ejendomsinvesteringsselskaber er vi altid fokuserede på at holde vores ejendomme attraktive og søge værditilvækst. Derfor er det fantastisk at kunne kombinere et lavere klimaaftryk og bedre indeklima i butikkerne med en værdiforøgelse af ejendommen som følge af de reducerede driftsomkostninger, siger Jakob Møller, der er Commercial Director i Dades.

 

 

Data fra sensorer giver overblik og forudsiger vedligehold

Energibesparelserne knytter sig dels til en opgradering af de tekniske installationer, men ny bygningsautomatik og mere end 2.000 målepunkter gør samtidig bygningen digital og driften intelligent.

 

- Vores vurdering er, at vi kan spare mellem 20-40 % af energiforbruget i stort set alle store ejendomme – også selvom der er tale om en moderne erhvervsejendom. Jeg håber, at energirenoveringen af Ballerup Centret kan vise andre, at klima, økonomi og datadrevet bygningsteknologi kan gå hånd i hånd, siger Thomas Brændgaard Nielsen, der er chef for salg og forretningsudvikling i Siemens.

 


Centrets installation af Cloud Analytics benytter de 2.000 målepunkter til at gøre bygningen digital. Det betyder blandt andet, at centrets driftsansvarlige kan holde øje med elforbrug og temperaturer i alle butikker, eller hvornår anlæggene skal serviceres. Derudover har Siemens udviklet en række algoritmer, der sørger for, at centret løber en langt mindre risiko for fejl og nedbrud, fordi de nu kan foretage forudsigeligt vedligehold, frem for akut eller planlagt vedligehold.

 

- Ingen tvivl om, at digitaliseringen – Internet of Things, Artificial Intelligence, Virtual og Augmented Reality m.v. – vil transformere måden, hvorpå vi udvikler, kvalificerer og implementerer energiprojekter. Det giver en helt anden transparens over forbrug og økonomi – og heldigvis peger det i den rigtige retning af en langt mere effektiv og intelligent brug af energien, siger Thomas Brændgaard Nielsen og fortsætter:

 

- Jeg tror kun, at fokus på energioptimering og smartere brug af energi vil vokse. Dels qua hele klimadebatten og rejsen mod CO2-fri elproduktion, lagring og stabilitet i elnettet. Men også fordi det generelt bliver forretningskritisk at udvise ansvarlighed for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere, investorer m.fl.