<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Symbiosehusene af URBAN POWER og Wihlborgs – en ny type byudvikling
Symbiosehusene af URBAN POWER og Wihlborgs – en ny type byudvikling

Symbiosehusene af URBAN POWER og Wihlborgs – en ny type byudvikling


I pilotprojektet Symbiosehusene udføres nye boliger og tagfarm på taget af en eksisterende erhvervsbygning, og projektet af URBAN POWER og Wihlborgs har potentiale til at gentænke boliger, erhvervsområder, fødevarer og deleøkonomi.

Det er et socialt og samfundsmæssigt  problem at meget af ydre København står øde hen efter fyraften, hvor de affolkede erhvervsområder er utrygge at færdes i og samtidigt optager de tomme erhvervslokaler værdifuld  plads i en tætbefolket by. Det skal et forsøg støttet af Realdanias og Statens Kunstfonds “Boliglaboratorium” nu lave om på. I forsøget omdannes en erhvervsbygning til en symbiose mellem erhverv, bolig og taglandbrug, hvor parterne kan dele faciliteter og udnytte hinandens ressourcer på tværs.

 

SYMBIOSEHUSENE urban power 2 SNIT

 

Ikke bare et Add-on

I pilotprojektet udføres nye boliger og tagfarm på taget af en eksisterende erhvervsbygning.

 

- Tagboliger og taghaver er i sig selv ikke et nyt fænomen, men dét, der gør Symbiosehusene særlige, er måden hvor rum i erhvervsbygningen kan bruges til boligerne og omvendt. Mad, vand, varme, energi, parkering og rum deles og udnyttes af forskellige brugere på forskellige tidspunkter af døgnet og året.  Man udnytter simpelthen de lokale ressourcer meget bedre. - Det er bæredygtig deleøkonomi,siger Sara Buhl Bjelke, Arkitekt og partner i URBAN POWER, der sammen med bygherren Wihlborgs og et større team af rådgivere er i gang med at udvikle konceptet.

 

- Kombinationen af tagboliger og tagfarm på det monotone erhvervsbyggeri kommer til at give et forfriskende løft til det tidstypiske erhvervsområde. Og det er da også tanken, at ideen på sigt kan være med til at kickstarte byudvikling i tilsvarende områder omkring storbyen. I en tid med knappe ressourcer, skal vi sørge for at vi udnytter de byggerier som allerede er til stede. Ved at gøre dette opnår området samtidig et løft, hvor nye funktioner opstår og der skabes mere tryghed. Det er win-win.

 

Fællesskaber på tværs

Projektet får en intim, selvgroet karakter, der afspejler de sociale værdier, det færdige projekt kommer til at rumme. De særlige kvaliteter ved en tagbolig, som udsigt og sollys, udnyttes ved prioriteringen af udearealer og vinterhaver, hvor beboere og personale fra erhvervet vil kunne dyrke grønt, kompostere og afholde fællesspisning. De fælles faciliteter og aktiviteter skal øge sammenholdet og identiteten i bygningen, og kan række ud over egen matrikel og inddrage beboerne i nærområdet.

 

 

Politisk opbakning

Pilotprojektet Symbiosehusene kommer til at ligge i et erhvervsområde i Herlev, der er i gang med en større transformation. Projektet her, kan være med til at definere karakteren for den kommende byudvikling, der fokuserer på Herlevs historiske identitet som landbrugskommune. 

 

- Et projekt som Symbiosehusene vil være banebrydende for væres nye kvarter Herlev Hørkæret, hvor vi ønsker at blande erhverv og bolig med Herlevs agrariske historie. Symbiosehusene sætter fokus på præcis de værdier vi ønsker at dyrke i Herlev, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen om projektet. URBAN POWER er pt i gang med at udarbejde en større helhedsplan og lokalplan for området.

 

SYMBIOSEHUSENE urban power 3 BY

 

Et boliglaboratorium

Pga. projektets eksperimenterende og nyskabende karakter, har det opnået den eftertragtede støtte fra Realdania og Statens Kunstfonds partnerskab: Boliglaboratiet.

 

- Vi er glade og stolte over at vores projekt ”Symbiosehusene” er blandt de udvalgte vindere i så skarpt et felt, siger Wihlborgs Projektchef Johan Tofte og hentyder til at hele 59 ansøgere til Boliglaboratoriet måtte vippes af pinden gennem en flere faser lang ansøgningsproces, inden Symbiosehusene kunne bryste sig af, at være udvalgt til  eksperimentet.

 

Nu starter en projektudviklingsfase i samarbejde med Realdania og Statens Kunstfond. Det forventes at byggeriet kan starte i løbet af 2021 og at de første erfaringer formuleres i 2022.

 

 

Om Symbiosehusene

Hvor: Hørkæret, Herlev

Antal boliger: ca. 30-35

Boligareal: ca. 2.500 m2 i 1-2 etager

Erhvervsareal: ca. 27.500 m2 i 4 etager

Tagfarm: ca. 2.500 m2 inkl.  drivhuse mv.

 

 

Partnere

  • Wihlborgs er investor i projektet og ejeren af den eksisterende erhvervsejendom. Wihlborgs ejer desuden adskillige erhvervsejendomme med tilsvarende potentiale.
  • URBAN POWER er arkitektvirksomheden bag de fysiske rammer og vil programmere, formgive, udvikle og projektere projektet.
  • ØsterGro arbejder for “jordforbindelse i byen” og vil stå for at skabe det fælles taglandbrug og -landskab
  • NXT understøtter projekter med viden om fællesskaber og værdien af storytelling for projektets fulde, sociale realisering
  • FLUX/AB Clausen rådgiver om konstruktion, bærdygtigthed, installations-, energitekniske og IT-baserede løsninger
  • NCC fungerer som sparringspartner på det byggetekniske.
  • Boliglaboratoriet partnerskabet mellem Realdania og Statens Kunstfond støtter projektet.