<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Upton-Hansen Architects:Holistisk design understøtter vertikale fællesskaber i Mumbai
Upton-Hansen Architects:Holistisk design understøtter vertikale fællesskaber i Mumbai

Upton-Hansen Architects:Holistisk design understøtter vertikale fællesskaber i Mumbai


Med udsigt over Mumbais to store ferskvandsreserver, Lake Powai og Vihar Lake, har Upton-Hansen Architects med danskeren Jonas Upton-Hansen i spidsen netop vundet et stort tårnhusprojekt. Når projektet står færdigt i 2021, bliver det hjem for over 5000 mennesker, svarende til en mindre dansk by på størrelse med Hornbæk.

 

At sikre social bæredygtighed og fællesskab i tårnhuse var et af fokuspunkterne, da Upton-Hansen Architects designede deres bud på et kommende mixed use-projekt i Mumbai. Og også en del af årsagen til at tegnestuen netop har vundet projektet.

 

Med en voksende middelklasse har Indien i disse år stort behov for boligbyggeri, og her er tårnhuse en oplagt løsning, hvor de enkelte boliger så at sige stables ovenpå hinanden. Det er baggrunden for de fem kommende tårnhuse i Mumbai, hvoraf de højeste af projektets tårne kommer til at strække sig op mod 170 meter.

 

For at sikre et solidt fællesskab blandt de mange mennesker som skal bo i tårnene har teamet hos Upton-Hansen Architects inkluderet en lang række designmæssige features, som skal understøtte mødet mellem beboerne.

 

”Design af vertikale samfund i et tårnhus medfører både unikke muligheder for os som arkitekter, men der er bestemt også udfordringer,” fortæller Jonas Upton-Hansen og uddyber:

 

”Det er vigtigt, at beboerne får adgang til en række forskellige muligheder for interaktion med deres naboer, eksempelvis i form af fællesfaciliteter og opholdsrum. Ellers kan der opstå en noget trist og upersonlig atmosfære. Gennemtænkt design af gangarealer og design af rum, der fordrer mikro-fællesskaber spredt op gennem etagerne, er derfor nøglen til bæredygtig beboelse i høje byggerier.”

 

 

 

 

Et konkret eksempel på netop dette er måden hvorpå Upton-Hansen Architects har udnyttet et særligt indisk byggekrav om "brand-tilflugtssteder" på hver syvende etage i hvert tårn til at inkorporere små åbne rum og havearealer som er forbeholdt beboerne.

 

Et andet krav i udbuddet var fem niveauer af parkering, som Upton-Hansen Architects har integreret i rummet mellem de fem tårnhuse. På toppen af parkeringshuset, 24 meter over gadeniveau, har tegnestuen placeret et grønt område med rekreative aktiviteter såsom swimmingpools, tennisbaner og legepladser, som skal være tilgængelige for alle beboere. Topografien i det grønne område er designet ud fra ønsket om at skabe et varieret rum med mindre oaser der indbyder til ophold.

 

Upton-Hansen Architects har desuden medtænkt et bæredygtighedsperspektiv i designet, hvilket betyder at al regnvand opsamles på stedet og genbruges som gråt spildevand til både vanding af de grønne arealer og i husholdningerne. Tegnestuen har også inkluderet et bud på en strategi til genanvendelse af affald, hvor hvert tårnhus får indbyggede affaldsskakter, der kan sortere affaldet, før det sendes til en central affaldsstation placeret mellem de fem tårne i samme bygning som parkeringsarealet.

 

Fakta om byggeriet:

  • Projektet er på over 230.000 m2 mixed use-bebyggelse og er placeret i et kommende middelklassekvarter i det nordlige Mumbai, kendt som 'Bhāndup’.
  • Ud over lejligheder består projektet også af almene boliger, butikker og små virksomheder samt rekreative faciliteter. Når det er færdigt, vil projektet omfatte over 1250 lejligheder, der spænder fra etværelses- til store treværelses-lejligheder og et lille antal penthouselejligheder. Området vil også have mere end 1550 parkeringspladser til beboere, besøgende og gæster samt plads til mere end 8000 m2 detailhandel i gadeplan.
  • Projektet består af fem tårnhuse, hvoraf de to højeste er placeret mod hovedvejen i nordvest og når en højde på 170 meter, mens tårnene mod syd får en højde på henholdsvis 135 meter og 100 meter.
  • Upton-Hansen Architects er blevet en go-to specialist i store højhusprojekter i Indien og står i øjeblikket bag 1.500.000 m2 boligbyggeri i Mumbai alene. Tegnestuen fik sit første projekt i Mumbai, da tegnestuen agerede udførende arkitekt på et af Mumbais højeste tårnhusprojekter, nemlig de tre 300 meter høje tårnhuse, 1973 Worli, designet af Foster + Partners.

 

Om Upton-Hansen Architects:

Upton-Hansen Architects er specialister i tårnhuse. Tegnestuen har designet over to millioner kvadratmeter tårnhuse i hele verden, som alle er designet efter nyeste standarder. Det giver tegnestuen en unik erfaring i at få spektakulær arkitektur og solid byggeteknik til at spille sammen. Upton-Hansen Architects skaber innovative designs ved hele tiden at udfordre, hvordan kendte byggemetoder kan anvendes på en ny og anderledes måde. Det har tilmed den fordel, at det begrænser bygherrens økonomiske risiko, fordi metoderne allerede er afprøvet. I det hele taget er det væsentligt for tegnestuen at skabe sammenhæng gennem hele projektet, og kunderne vil opleve, at teamet allerede tidligt i projektet involverer ingeniører, bygningskonstruktører og eksperter i materialer i udviklingen af tårnhusene.