<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> 175 mio. kr. fra Realdania til at afbøde virkningerne af COVID-19
175 mio. kr. fra Realdania til at afbøde virkningerne af COVID-19

175 mio. kr. fra Realdania til at afbøde virkningerne af COVID-19

Foto af Steffen Stamp

Realdania bidrager nu med 175 mio. kr. til at understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet i kølvandet på krisen og samtidig hjælpe de udfordrede projekter, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen.

Realdania ønsker med indsatsen at understøtte, at der kan holdes mest muligt fokus på bæredygtighed i forbindelse med de betragtelige samfundsinvesteringer, der forventeligt vil finde sted som følge af COVID-19. Målet er at give relevant inspiration, værktøjer og konkret hjælp, så kommuner og andre, der skal i gang med at bygge og renovere, kan skrue op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i nogle formentlig stramme anlægsbudgetter. Realdania støtter dette arbejde med en pulje på 115 mio. kr.


- Byggeriet bliver helt sikkert en del af løsningen i forhold samfundsøkonomien, og sektoren spiller samtidig en nøglerolle i forhold til at nå de klimamål, vi har sat os i Danmark. Der er derfor et åbent vindue, som vi gerne vil bidrage til, at vi kan udnytte ved at tænke de to ting sammen. På den måde gavner byggesagerne både beskæftigelse, samfundsøkonomi og den grønne omstilling, siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård.

 

Den anden del af Realdanias særlige indsats skal hjælpe projekter, der tidligere har fået filantropisk støtte fra Realdania, og som nu mærker alvorlige økonomiske konsekvenser af COVID-19. Med en pulje, der står på skuldrene af statens hjælpepakker, er der nu hjælp til en række udfordrede projekter, der er ramt af alt fra aflysninger til forsinkelser og problemer med finansiering. Nogle projekter er ramt her og nu, og andre bliver det formentlig senere. Støtten er målrettet igangværende projekter og projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse

Med indsatsen vil Realdania understøtte, at der kan holdes mest muligt fokus på bæredygtighed i forbindelse med de betragtelige samfundsinvesteringer, der forventeligt vil finde sted som følge af COVID-19. Målet er at give relevant inspiration, værktøjer og konkret hjælp, så kommuner og andre, der skal i gang med at bygge og renovere, kan skrue op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i nogle formentlig stramme anlægsbudgetter. Realdania støtter dette arbejde med en pulje på 115 mio. kr.


- Byggeriet bliver helt sikkert en del af løsningen i forhold samfundsøkonomien, og sektoren spiller samtidig en nøglerolle i forhold til at nå de klimamål, vi har sat os i Danmark. Der er derfor et åbent vindue, som vi gerne vil bidrage til, at vi kan udnytte ved at tænke de to ting sammen. På den måde gavner byggesagerne både beskæftigelse, samfundsøkonomi og den grønne omstilling, siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård.

 

Den anden del af Realdanias særlige indsats skal hjælpe projekter, der tidligere har fået filantropisk støtte fra Realdania, og som nu mærker alvorlige økonomiske konsekvenser af COVID-19. Med en pulje, der står på skuldrene af statens hjælpepakker, er der nu hjælp til en række udfordrede projekter, der er ramt af alt fra aflysninger til forsinkelser og problemer med finansiering. Nogle projekter er ramt her og nu, og andre bliver det formentlig senere. Støtten er målrettet igangværende projekter og projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse.

 

Disse projekter får nu mulighed for i to runder, i maj og efter sommerferien, at søge om støtte til bl.a. finansiering af ekstraudgifter og i helt særlige tilfælde hjælp til driftstab. Realdania har afsat 50 mio. kr. til denne indsats. Dertil kommer 10 mio. kr., som efter sommerferien kan søges af en række kultur- og oplevelsesinstitutioner, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen, til at afholde et eller flere arrangementer, når det bliver muligt at byde publikum indenfor igen.

 

- Vi har efter et meget grundigt arbejde identificeret de mest presserende behov og identificeret, hvor vi for alvor kan gøre en forskel. Allerede i første halvdel af maj lancerer vi den første pulje til udsatte projekter, og inden sommerferien vil vi informere mere præcist om de øvrige indsatser og puljer, herunder kriterierne for at søge dem, fortæller Jesper Nygård og tilføjer:

 

- En filantropisk aktør som os har en forpligtelse til at bidrage til at holde hjulene i gang i en så alvorlig situation, som samfundet lige nu befinder sig i. Med denne særlige COVID-19-indsats prioriterer vi en del af vores uddelinger i 2020 til denne vigtige sag. Vi ved endnu ikke, hvor vores bevillinger samlet set ender i 2020, men vi forventer fortsat at kunne bidrage med samlet set omkring 500-600 mio. kr., siger Jesper Nygård.

 

 

Byg med fokus på bæredygtighed

Den særlige bæredygtigheds-indsats har som mål at bidrage til, at samfundet - trods de presserende økonomiske udfordringer - stadig kan have fokus på de alvorlige klimaproblemer, hvor det byggede miljø er en vigtig del af løsningen.

 

Støtten vil bl.a. omfatte bidrag til rådgivning og kvalitetsforbedring, stimulering til implementeringen af den frivillige bæredygtighedsklasse og et tværgående vidensspor i byggebranchen, der skal bidrage til, at aktørerne gennem hurtige processer kan træffe kvalificerede valg. Dertil kommer en klimapulje til projekter, hvor Realdania allerede er involveret.

 

- De store investeringer i byggeriet, der skal bidrage til at skubbe hjulene i gang igen, vil komme fra andre end os. Men vi kan bygge oven på og bidrage til, at viden, erfaringer, værktøjer og ideer bliver udviklet og delt på tværs i byggesektoren. Vi er inspireret af FN-tilgangen 'Building Back Better', hvor man i kølvandet på f.eks. naturkatastrofer og pandemier har en ambition om at udvikle og genopbygge samfund på en ny, mere holistisk og mere holdbar måde, siger Jesper Nygård og tilføjer:

 

- Realdania arbejder for livskvalitet og med et meget bredt og helhedsorienteret bæredygtighedsbegreb, hvor økonomisk, social, kulturel og miljømæssig bæredygtighed er hinandens forudsætninger. Lige nu står vi i en situation, hvor samfundsøkonomien er udfordret, men hvor det samtidig er helt afgørende fortsat at have fokus på de presserende klimaudfordringer - og hvor de to ting er nødt til at gå hånd i hånd, så vi samlet set får mest mulig værdi og bæredygtighed for pengene bredt i samfundet, siger Jesper Nygård.