<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> C.F. Møller: Når benspænd gør arkitekturen interessant

C.F. Møller: Når benspænd gør arkitekturen interessant

CF Møller, Foto Adam Mørk
 

På havnearealet i Aarhus har BESTSELLER fået opført et nyt, bæredygtigt kontorbyggeri. Byggeriet rummer godt 800 medarbejdere og står med sine fem bygningskroppe og de mange taghaver som en by i byen.

 

Tekst af Annika Lillelund, foto: Adam Mørk

 

800 af BESTSELLERs medarbejder tog før sommerferien det nye byggeri på havnefronten i Aarhus i brug. Godt 22.000 m2 kontorer og 24.000 m2 til varemodtagelse, parkering og anlæg udgør således deres nye arbejdsplads, og medarbejderne har således fået nye fællesfaciliteter samt afdelinger til de forskellige underbrands i BESTSELLER-familien. Fællesfaciliteterne strækker sig over bl.a. en restaurant, et auditorium, flere storrumskontorer, mødefaciliteter og en lang gade, som snor sig gennem bygningen med testområder, som de mange BESTSELLER-brands kan afprøve bl.a. butiksindretning og diverse opstillinger. Derudover får de forskellige underbrands deres egne afdelinger. Kort sagt et multi-hus, som kan huse alt fra kontorarbejde til store modeshows.

 

Trafikåre gennem huset

”Det er typisk sådan, at arkitekturen virkelig bliver interessant, når man får nogle benspænd.” Sådan siger partner og arkitekt MAA, Julian Weyer, fra den aarhusianske tegnestue C.F. Møller, som har tegnet det nye hus for BESTSELLER. Og med dette mener han, at der i masterplanen fra starten var skitseret nogle udfordringer:

 

– Der var både havnebassin og kanaler på tre af de fire sider, et spejlbassin på den sidste side og så også en vej, som skulle gå gennem bygningen. Der er offentlig tilkørsel, og vi har derfor designet et vejforløb, som giver tilkørsel til parkeringsanlæggene for både BESTSELLER og til nabogrunden. Vejen har selvfølgelig haft betydning for bygningens udformning, men det er jo i sådanne tilfælde, at man virkelig får skabt anderledes og interessant arkitektur. Løsningen blev derfor, at al logistik i forbindelse med vareindlevering og køkken ligger i forbindelse med gennemkørslen, for på den måde at undgå en ”bagside” på byggeriet. Som besøgende kommer man ind i gadeplan, og så er der 4-5 etager op og hele tre etager ned. Derfor ser man ikke tilkørsel og parkering, som alt sammen foregår tre etager under jorden.

 

At bevæge sig opad og udenfor

Når man som besøgende kommer ind i huset, vil man opdage, at man ikke står i grundplanet men i bygningens midte, hvor bygningens højde og dybde åbner sig. Nogle steder vil der være fire etager op, andre steder fem, og så de tre etager ned. C.F. Møller har arbejdet med forskelligartede udkig til både vand og grønne taghaver, så der hele tiden dukker overraskende udkigsmuligheder op for medarbejderne:

 

– Når man bevæger sig rundt, åbner der sig nye perspektiver og kig. Vi har arbejdet med ti forskellige tagterrasser og grønne taghaver. Der opstår hele tiden uventede kig, og der er meget nærværende grønt for medarbejderne med de små og afgrænsede, grønne kig. Vi bringer på den måde kvaliteten tæt på menneskerne og sørger for, at medarbejderne kan komme udenfor til hurtige pauser eller uformelle møder.

 

Kodeord: kvalitet

Netop kvalitet har været et afgørende kodeord for hele byggeriet. Fra BESTSELLERs side ønskede man sig et byggeri med en høj detaljegrad, som adskilte sig markant fra de mere almindelige kontorbyggerier. I et tæt samarbejde udvalgte man derfor fire, gennemgående materialer til byggeriet, og overalt – ude såvel som inde – går de fire materialer igen. Julian Weyer:

 

– Overgangen mellem ude og inde forsvinder, og netop gentagelsen af materialer giver huset en virkelig behagelig atmosfære. Vi har arbejdet med insitu-støbt beton, røget egetræ, natursten og matteret metal, og disse materialer er brugt både til facadebeklædning, indendørs vægge, trapper og gulve samt i møblementet ude og inde.

 

Natursten til maritimt klima

I kraft af domicilets placering på havnefronten var det ikke en hvilken som helst facadesten, der kunne bruges, og Julian Weyer uddyber:

 

– Vi valgte, i samarbejde med BESTSELLER, at bruge en siciliansk marmor, som egentlig er en mellemting mellem marmor og kalksandsten. Det var ekstremt vigtigt, at stenen kunne tåle det hårde, maritime klima ved havnefronten. Stenen kravler fra facaden og ind i byggeriet og skaber en gennemgående tråd, da stenen også bruges til bl.a. håndvaske og beklædninger inde i bygningen. Her har den fået forskellige overfladebehandlinger, så den nogle steder står blank og poleret og andre steder mat.

 

Lys og indretning

I arbejdet med facaden har C.F. Møller arbejdet med to overordnede principper: Mod øst og vest en enkel glasfacade uden sprosser og mod nord og syd nogle dybe nicher, som giver skygger uden brug af solafskærmning. Inde i bygningen har man arbejdet med belysning og akustik, da man valgte at arbejde med faste akustiklofter over det hele med faste spor til ventilation og lys. Især akustikken var et springende punkt, da størstedelen af medarbejderne sidder i storrumskontorer.

 

Indretningen er blevet til i et samarbejde mellem BESTSELLERs egne folk, Riis Retail Solutions og C.F. Møller, og her var der også høje krav til kvaliteten:

 

– Der er en fleksibilitet indarbejdet i indretningen, men i det store hele har man været meget interesseret i, hvordan bygningen opleves, og derfor har der været stor fokus på kvalitetsindretning og bæredygtige tiltag. Man gør bl.a. brug af LED-lys, havvandskøling og solceller, og der er ikke en eneste tagflade, som ikke er enten en terrasse, grøn eller med solceller. Byggeriet har et energiforbrug, som er 50% mindre end bygningsreglementets mindstekrav, så også her har man fra BESTSELLERSs side været meget ambitiøse og innovative.

 

Bestseller office complex

Client:           Bestseller A/S

Size:              22,000 m² commercial office and 24,000 m² delivery, parking and plant

Address:       Pier 2, Port of Aarhus, Denmark

Year:             2009-2015

Architect:      C.F. Møller Architects

Landscape:   C.F. Møller Landscape

Engineers:    COWI

Awards:        Aarhus Municipality Architecture Award 2015

 

Foto: Adam Mørk

 

C.F. Møller, Foto: Adam Mørk

 

C.F. Møller, Foto: Adam Mørk

 

C.F. Møller, Foto: Adam Mørk

 

C.F. Møller, Foto: Adam Mørk

 

C.F. Møller, Foto: Adam Mørk

 

C.F. Møller, Foto: Adam Mørk