<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Diakonissestiftelsens: Hospicebyggeri med sociale kvaliteter
Diakonissestiftelsens: Hospicebyggeri med sociale kvaliteter

Diakonissestiftelsens: Hospicebyggeri med sociale kvaliteter


Byggeri+Arkitektur har været ude at se opførelsen af Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg. Det er et spændende projekt, hvor man via bygningens design, materialevalg og indretning har bestræbt sig på at skabe en hjemlig fornemmelse. Rundvisningen blev arrangeret af foreningen Byens Netværk.

Diakonissestiftelsen har i mere end 150 år ydet professionel omsorg og pleje. Faktisk blev den moderne sygepleje opfundet af diakonisser, og i det nye hospice har man fokus på at skabe de bedst mulige rammer for det stykke arbejde. Det nye hospice skal rumme de nuværende 10 pladser, 6 nye pladser og Diakonissestiftelsens udgående hospiceteam, som yder palliativ pleje til 20 hjemmeboende patienter. Projektchef Hanne Moe fra Diakonissestiftelsen fortæller om visionerne bag projektet:

 

- Det særlige ved et byhospice er, at byens liv er helt tæt på. Når man har levet i byen hele sit liv, så vil man gerne fornemme byens puls og for eksempel høre børn, der går forbi på gaden. Vi har lagt vægt på at skabe en bygning, der opleves hjemlig for patienter og pårørende. Derudover har vi lagt vægt på, at opholdsrummet er placeret som husets hjerte, så alle patienter har mulighed for at følge med i de sociale aktiviteter. Der skal være en god balance mellem at føle sig som en del af et fællesskab og at have mulighed for at trække sig tilbage.

 

Bløde former og sanselighed

Det nye hospice er kendetegnet ved bløde former, hvilket kan ses i den indre gårdhave, det store opholdsrum, der knytter de to etager, samt den cirkelformede tagterrasse. Arkitekturens organiske udtryk kombineret med kvalitetsmaterialer som f.eks. egetræ og tombak, appellerer til vores sanselighed, ligesom der i gårdrummet vil være vandkunst, hvor man kan høre vandets rislen, og patienterne kan føle planterne på tagterrassen – alle sanser stimuleres således i arkitekturen Facaden bliver beklædt med tombak, der først vil være blanke og skinnende, men de ret hurtigt bliver matte og derefter patinere til en brun farve.

 ”Døden er en naturlig del af hverdagen”

For hospicechef i Diakonissestiftelsen Helle Tingrupp har det været essentielt, at bygningen føles helt anderledes end et hospital, og derfor har man bevidst arbejdet med at skjule tekniske installationer som loftlifte, ligesom der ikke er blinkende lamper eller alarmer på væggene. Alt sammen for at skabe en behagelig atmosfære i patienternes sidste tid.

 

- Vi har som bygherre stillet nogle mange specifikke krav, for eksempel at vi vil kunne åbne vinduerne manuelt, da det har en symbolsk betydning – at sjælen lukkes ud. Der har også været meget strenge brandkrav, da vi ofte anvender levende lys. Patienterne på hospicet kommer i gennemsnit til at være indlagt i 2 uger, og døden er således en naturlig del af hverdagen her. Derfor køres kister også ind og ud af hovedindgangen, fortæller Helle Tingrupp.

 

Personalet er største sandhedsvidne

For Diakonissestiftelsen har udgangspunktet for projektet hele tiden været at inddrage slutbrugerne til at hjælpe med til at finde løsningerne. Helle Tingrupp fortæller:

 

- Vi har haft et meget tæt samarbejde med arkitekt og entreprenør omkring processen, men vi har også inddraget pårørende og personalet i høj grad. Det er en vigtig prioritering for os, og det giver en meget nemmere hverdag efterfølgende for personalet, når de kender baggrunden for bygningens udformning.

 

Fra Nord Architects deltog Morten Gregersen og Mia Baarup i rundvisningen på byggeriet, og her har dialogen med brugerne spillet en stor rolle i projekteringen.

 

- Vi slog ikke en streg, før vi havde talt med brugerne, og undervejs i forløbet har vi lavet omkring 50 projektmodeller. Øvelsen har været at indpasse det til omgivelserne på en elegant måde, ligesom det er et svært teknisk hus, som skal være både fleksibelt og roligt for patienterne, fortæller Mia Baarup. Morten Gregersen supplerer:

 

- For os som tegnestue er det meget interessant at bygge forskellige typologier, såsom børnehaver, skoler osv. På den her opgave har vi trukket på vores erfaringer fra Center for Kræft og Sundhed København, men det er jo en speciel opgave at lave en bygning, som man entreer levende og forlader død. Det er exceptionel situation, og vores præmis har derfor været at lave et sted, hvor vi selv vil være, hvis vi befandt os i den situation.

 

Fakta om Byens Netværk

Byens Netværk er et tværfagligt netværk, der ønsker at være med til at præge udviklingen af byggebranchen og byerne. Foreningen arrangerer byggepladsbesøg, netværksarrangementer, debatarrangementer, studieture mm. Her har man uanset profession muligheden for at deltage i den vigtige tværfaglige dialog, som er med til at styrke branchen og byudviklingen.