Fra ghettoområde til grøn bydel

 

En større byudviklingsplan blæser nye og grønnere vinde ind over Vollsmose. Arkitema Architects bidrager til transformationen af området omkring Hybenhaven med en tryggere, mere åben og grøn bydel med identitet – og ser et afgørende ryk i nutidens måde at tænke ghettoer på.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Der var oprindeligt høje forventninger til Vollsmose, men som det gik for de fleste af efterkrigstidens planbyggerier, fik området efterhånden et plagsomt ry og påsat etiketten med den kedelige klang: Ghetto.

 

- ”Ghetto” er blevet et stempel, der overser, at vi taler om meget forskellige steder med vidt forskellige landskaber, kulturer og byggerier. Kongstanken i den overordnede byudviklings- og infrastrukturplan for Vollsmose fra 2012 er at forandre området, så det bidrager til vækst. I Hybenhaven omdanner vi et boligområd til en mere åben og grøn bydel med identitet og bedre sammenhæng med området og byen omkring, siger Heidi Hjort Thuesen, ass. Partner og segmentchef for Urban hos Arkitema Architects.

 

Læs mere om Byrum

 

Bymæssig kvalitet, trygge og grønne omgivelser
Hun adresserer her tegnestuens projekt på ca. 6.000 m2 omkring boligforeningen Civicas afdeling Hybenhaven i Vollsmose:

 

- Vi indsnævrer stamvejen, som før var en lidt kedelig vej uden identitet og med megen trafik, til en roligere sivegade med regnvandsbede, øget tryghed og bedre forbindelse gennem hele bebyggelsen. I områderne omkring etablerer vi fire forskellige byrum: Velkomstpladsen, hvor vi bygger videre på de eksisterende kvaliteter og åbner op; Aktivitetspladsen med fitness og legeplads og aktiviteter til både ældre og unge; Sansehaven med beplantninger som stauder og klatreplanter og muligheden for at dyrke selv; og Sølandskabet, der giver nye og bedre forbindelser til resten af søområdet og mosen. Vi giver det kort sagt en bymæssig kvalitet, identitet og fælles rum, man kan mødes i, siger Helena Høgenhav, landskabsarkitekt og projektleder på Hybenhaven hos Arkitema Architects.

 

Samtidig er det en del af den overordnede plan, at sammenhængen med Odense skal forstærkes via en ny letbane samt bedre stiforbindelser, skiltning og mulighed for at skelne områderne fra hinanden:

 

- Udfordringen med de udsatte boligområde er, at man hurtigt bliver lidt lost, at tingene ligner hinanden for meget. Der mangler identitet. Derfor skal der være en åbenhed, offentlighed og social tilgængelighed. Vollsmose er jo egentlig et grønt naturområde, så hele det grønne perspektiv skal vi passe ind i den samlede bebyggelse, så det bliver til trygge, grønne områder, der ikke lukker sig om sig selv, siger Heidi Hjort Thuesen.

 

 

Læs også portræt af senior partner i Arkitema, Dorthe Keis: Med dialogen som drivkraft

 

De fysiske forandringer et vigtigt signal
- Fysiske forandringer kan ikke gøre det alene. Der er mange andre parametre, og forandringerne er del af den større plan, der igen stiller krav til andre indsatsområder. Men det sender et meget vigtigt signal om, at der skal ske noget andet nu. Mange er stolte af det område, de bor i, der skal være noget at komme efter, det skal være trygt, og der skal bakkes op om det fremover, siger Heidi Hjort Thuesen, og Helena Høgehav supplerer:

 

- Undervejs har vi sammen med Vollsmose-sekretariatet været i dialog med styregrupper fra de enkelte afdelinger, vi har præsenteret vores idéer ad to omgange, og der har været afstemninger. Det giver medbestemmelse og ejerskab, og der er en rigtig god opbakning fra beboerne, så vi har høje forhåbninger. Efter renoveringen af Rosenhøj i Viby J, som Arkitema Architects også står bag, er der f.eks. nu venteliste på boligerne. Fysiske ændringer kan bidrage til store forandringer. Og det betyder meget, at man har samme forventninger til ghettoer som andre boligområder. Det er en tænkning, der kan vække det hele op fra tornerosesøvnen.

 

Læs mere om Boligprojekter

 

Den afgørende forskel
Hybenhaven er kun et første skridt i omdannelsen af Vollsmose, og forude venter nu virkeliggørelsen af de næste dele af helhedsplanen, som bl.a. omfatter et opgraderet stisystem, ny bygade, nye byrum, yderligere sivegader, oplevelsessti samt etableringen af letbanens linje 2, og hos Arkitema Architects ser man med positive øjne på udviklingen:

 

- Jeg mener, at den afgørende forskel i dag er, at man nu mere ser områderne som en del af den omgivende by. Det er mange tiltag, der udgør delene af en samlet pakke, som er et godt grundlag og en dynamo for at skabe en afgørende forskel fremadrettet. Derfor vil jeg da også gerne slå et slag for, at den langsigtede tænkning får lov at fortsætte i årene frem, så det ikke bare stagnerer, siger Heidi Hjort Thuesen.