<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Rørbæk og Møller Arkitekter: Tværfaglig bestøvning på DTU
Rørbæk og Møller Arkitekter: Tværfaglig bestøvning på DTU

Rørbæk og Møller Arkitekter: Tværfaglig bestøvning på DTU


Den nye bygning til Life Science og Bioengineering på DTU ved Lyngby står ved sin arkitektoniske arv og lægger samtidig op til en stærk tværfaglig synergi mellem tre forskningsfelter.

 

 

Bygningen er nyt hjem for ca. 650 medarbejdere fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet og skal huse en væsentlig del af DTU’s life science- og bioengineering-aktiviteter.

 

Forskningen i det nye bygningskompleks spænder fra bæredygtig udnyttelse af havet over ernæring, fødevaresikkerhed og antibiotikaresistens til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme herunder vaccineudvikling.

 

Den nybyggede bygning 202 sigter både mod en respektfuld, men også moderniseret sammenhæng med den eksisterende arkitektur – og mod at skabe ny synergi mellem tre forskningsområder i krydsfeltet mellem naturvidenskab og teknik. Arkitektfirmaerne Rørbæk og Møller Arkitekter og Christensen & Co. Arkitekter står som et ligeværdigt arkitektkonsortium bag den nye bygning på DTU:

 

Moderne arkitektur med afsæt i DNA’et

- Vi tager afsæt i og fastholder DNA’et i den oprindelige arkitektur. Vi forholder os til de præcise volumener, de stramme kasser og smalle stave i bygningerne i gul tegl, som arkitektparret Eva og Nils Koppel tegnede i 1970’erne, og skaber så en nyfortolkning, siger Anders Wesley, partner og arkitekt hos Rørbæk og Møller Arkitekter. Stiftende partner og kreativ direktør hos Christensen & Co. Arkitekter, Michael Christensen, supplerer:

 

- Det har været det centrale: At skabe sammenhæng mellem det eksisterende og det nye og få det forandret til et moderne udtryk og en funktionalitet, der understøtter en social synergi, hvor man kan bestøve hinanden på tværs af fagligheder.

 

 

Bygning 202 i guldeloxeret aluminium, sortlakerede aluminiumsrammer og store glasflader omfatter det 13 meter høje atrium Biosfæren, der pulserer som husets hjertekammer:

 

- Det er et nyt hovedhus, en guldæske foret med træ, der slutter sig til de to eksisterende nabobygninger via glasgange som en naturlig sammenkobling af det bestående og det nye. Og her er Biosfæren både det centrale samlingssted og en passage gennem fletværket af forskellige fløje og fag, siger Anders Westley og fortsætter:

 

Et klatremøbel med nye sigtelinjer

- Biosfæren er som et stort klatremøbel, der i varme materialer medtager den klassiske materialitet fra Koppels oprindelige ånd. Der er egetræsbeklædte mødebokse, der nærmest svæver over skifergulvet, og over alt er der forskydninger, der hele tiden skaber nye sigtelinjer. På den måde er Biosfæren en taktil, stoflig måde at understøtte visionen om at skabe liv, aktivitet og tværfaglig synergi på.   

 

 

Også Michael Christensen betoner Biosfæren som både et socialt rum og en dynamo for faglig networking:

 

- Biosfæren er bevidst skabt som et varmt rum med en gylden glød, fordi det både er en social forbindelse og en kontrast til de kittelkolde laboratorier. Når man trækker kitlen af, skal den fysiske iscenesættelse være en anden, der bidrager til at ophæve skellet. Biosfæren udgør her det store fællesskab, mens der mod øst og vest også er mindre fællesskaber i form af f.eks. tekøkkener.

 

Læs også: DTU, transformationen af fremtidens tekniske universitet

 

For entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S har projektet på DTU ligeledes været en spændende opgave, der bl.a. har omfattet arbejdet med gulve, indvendige vægge, lofter og tage samt bl.a. maler-, snedker- og smedearbejde:

 

- I så omfangsrigt et projekt vil der altid være løbende ændringer, og det er en stor byggeplads med mange parter og mennesker. Men samarbejdet er forløbet godt, og det er en stor tilfredsstillelse at se det færdige resultat, siger Bjarne Mortensen, projektleder hos Enemærke & Petersen A/S. 

 

 

Fakta om bygningskomplekset 201-205

Bygherre: DTU

Samlet areal: ca. 42.000 m2

Nybyggeri (bygning 202 og 205): ca. 29.000 m2

Totalrenovering(bygning 201 og 204): ca. 14.000 m².

Samlet budget: ca. 1 mia. kr.

Byggeperiode: 2014-2016

Bygherrerådgiver: Niras

Totalrådgiver: COWI

Underrådgivere:  Rørbæk-Møller Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Wessberg, Schul Landskabsarkitekter og NNE Pharmaplan