<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> AART og Sweco står bag nyt sygehus i Sverige
AART og Sweco står bag nyt sygehus i Sverige

AART og Sweco står bag nyt sygehus i Sverige


AART architects og Sweco står sammen bag udviklingen af Kungälv Sygehus nær Göteborg. Et sygehus, som skal udvides og ombygges med i alt 30.000 kvadratmeter, og hvor den første af to nye sengebygninger allerede nu står færdig. Visionen er at skabe et effektivt sygehus med menneskeligt nærvær i højsædet. Ensengsstuer med udsigt er derfor gennemgående for det nye sygehus, der også er skabt til at styrke personalets arbejdsflow.

Västra Götalandsregionen og Kungälv Sygehus udskrev i 2013 en arkitektkonkurrence for en ny hovedindgang, en ny forbindelsesbygning, to nye sengebygninger samt en ombygning af eksisterende bygninger. AART og Sweco vandt konkurrencen med forslaget ’Congahella Care’ ud fra visionen om at skabe et trygt og sikkert behandlingsmiljø, der styrker patienternes helbredelse og personalets arbejdsflow. En vision, der nu er indfriet med ibrugtagelsen af den første af to nye sengebygninger med tilsammen 280 ensengsstuer, der er designet til mindste detalje – for eksempel med træelementer og udsigt til grønne omgivelser for at skabe en beroligende effekt. Ud over sengebygningen er den nye forbindelsesbygning også taget i brug.

 

Social og økonomisk effekt

- Sammen med Sweco har vi arbejdet strategisk med at skabe et effektivt sygehus med menneskeligt nærvær for øje. Det har vi gjort med sigte på at bringe arkitekturen i spil som en katalysator til at styrke patienternes helbredelse og personalets arbejdsflow, så vi som rådgivere skaber størst mulig effekt for Kungälv Sygehus – både i forhold til sygehusets sociale og økonomiske bundlinje, udtaler Anders Tyrrestrup, partner hos AART.

 

- Sammen med AART har vi haft ambitionen om at skabe et behandlingsmiljø, der kommunikerer, at der er en bevidsthed om både børn og voksnes behov, og at familien er i sikre hænder. Gennem projektet har vi arbejdet på en struktureret og kreativ måde, hvor fokus har været på at skabe et velfungerende miljø, udtaler Pernilla Nordén, ansvarlig arkitekt hos Sweco.

 

 

 

Fuldskalamodel af sengestuer

​Takket være en fuldskalamodel af en sengestue undervejs i processen har det været muligt for AART og Sweco at teste, evaluere og forbedre designet af sengestuerne. En vigtig del af opgaven har været at arbejde i forskellige skalaer, da sygehusets mange funktioner er afgørende for designet af bygningerne. En afdeling i de nye sengebygninger består af 28 sengestuer med tilsammen fire plejeteams, og hvor de fire teams mødes, er skabt et knudepunkt med centrale funktioner. Udenfor hver sengestue er gangarealet desuden udvidet for at skabe bedre wayfinding, understøtte arbejdsflowet og opdele afdelingen i mindre enheder.

 

 

 

Høje, bæredygtige ambitioner

​Varme og omsorg signaleres ikke alene i sygehusets indre udtryk. Det signaleres også i dets ydre udtryk. Facaden er for eksempel skabt af præfabrikeret beton med en mangfoldighed af detaljer i både udtryk og materialebearbejdning, hvor finpudset, formalet beton møder bølgende beton. Derudover er facaden skabt, så den understøtter sygehusets høje, bæredygtige ambitioner med sigte på at indfri kravene til ’Environmental Building Gold’ certificering.

 

Med den nye sengebygning får Kungälv Sygehus en ny karakter, der interagerer med det eksisterende sygehus fra 1960’erne. Karakteren vises i et effektivt og empatisk sygehus med fokus på fremtiden, og når den anden sengebygning er fuldt færdiggjort i slutningen af 2020, vil sygehuset rumme 280 nye ensengsstuer samt en ny hovedindgang.

Anbefalede artikler