<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> AART vinder konkurrencen om kontor- og medborgerhus i Aarhus
AART vinder konkurrencen om kontor- og medborgerhus i Aarhus

AART vinder konkurrencen om kontor- og medborgerhus i Aarhus


AART har som totalrådgiver med LYTT Architecture og MOE som underrådgivere vundet konkurrencen om det nye kontor- og medborgerhus med bytorv, der er skabt som det nye naturlige samlingspunkt for beboere og besøgende i Viby Syd i Aarhus.

Viby Syd er godt på vej til at udvikle sig fra belastet boligområde til blandet bydel, og som et træhus med miljøet og mennesket for øje vil kontor- og medborgerhuset give bydelen et bæredygtigt løft, så det bliver et sundt og socialt stimulerende sted at bo og arbejde. Bygherre på det nye kontor- og medborgerhus er Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus udtaler:

 

- Udviklingen i Viby Syd er et godt eksempel på, hvordan vi i Aarhus arbejder med at skabe en blandet by – og hvordan vi arbejder sammen om at gøre det. Udviklingen af Viby Syd er kun lykkedes i kraft af et forbilledligt samarbejde mellem kommune, boligforening, rådgivere og lokale aktører, og nu er vi klar til næste store skridt – til gavn for bydelen og for resten af Aarhus.

 

Et aktiv for hele bydelen
Visionen med kontor- og medborgerhuset er at skabe et sted, der bliver et aktiv for hele bydelen. Med sit multifunktionelle bytorv, der giver plads for ikke alene uformelle ophold og daglig færden, men også markedsdage og bydelsfester, er det skabt som det nye naturlige samlingspunkt for beboere og besøgende i Viby Syd. Samtidig trækkes torvets røde teglbelægning og grønne elementer hele vejen igennem huset, så stueetagen åbner sig som en offentlig passage med medborgerhus, cafémiljø m.m., mens kontorafsnittene på 1. og 2. sal fordeler sig langs passagen, der i hjertet af huset åbner sig som et begrønnet atrium. I evalueringsrapporten om vinderforslaget fremhæves det:

 

”Den offentlige passage opløser sig op igennem huset i et tragtformet, begrønnet atrium, en indre klimatisk beskyttet ’babylonsk have’, der sikrer optimale lysforhold og visuel kontakt mellem de enkelte kontorafsnit.”

 

 

Mere liv, mindre CO2
Med sit bytorv, sin offentlige passage og sine blandede funktioner er huset skabt til at maksimere livet, mens det med sit materialevalg er skabt til at minimere CO2-aftrykket. For med træ som et gennemgående element i facader, søjler, etagedæk og tagkonstruktioner bygger det på principperne bag ’design for adskillelse’. Det er med andre ord designet til at mindske byggeaffald og dermed CO2-aftrykket, da dets materialer kan udtages, udsorteres og genanvendes. Et væsentligt, arkitektonisk greb, da byggeaffald står for hele 35 % af al affald i Danmark.

 

- Træ er ikke alene gennemgående i husets konstruktive koncept. Det er også integreret som en naturlig del af huset, både indenfor og udenfor, hvor træer og planter spiller en central rolle. Ikke blot som noget godt for øjet, men også for trivslen hos de mennesker, der arbejder og færdes i huset. For forskning viser, at træer og planter sammen med dagslys har en direkte effekt på, hvordan vi som mennesker trives i arkitekturen, udtaler Anders Tyrrestrup, partner i AART.

 

Med arkitekturens effekt for øje er huset derfor disponeret, så det giver optimale forhold for et godt dagslys og rig mulighed for kig til grønne elementer inde og ude. Ikke mindst da forskning viser, at træer, planter og dagslys bidrager til et forbedret indeklima, der kan reducere gængse sygdomme som influenza med 52 % og sygefravær med 10 %. Et forbedret indeklima, som dermed vil bidrage positivt på trivslen hos brugerne af huset og bundlinjen hos Aarhus Kommunes og Boligforeningen Århus Omegn, der skal drive huset fremover.

Fakta

Projekt: Kontor- og medborgerhus med bytorv
Beliggenhed: Viby Syd, Aarhus
Størrelse: 4.500 kvm
Bygherre: Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn
Totalrådgiver: AART (arkitekt)
Underrådgivere: LYTT Architecture (landskabsarkitekt) og Moe (ingeniør)
Byggestart: 2022
Færdiggørelse: 2023