<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Æstetisk smukke laboratorier i hele Danmark
Æstetisk smukke laboratorier i hele Danmark

Æstetisk smukke laboratorier i hele Danmark

PROJEKTER Uddannelsesprojekter

LIFE Fonden er ved at etablere regionale undervisningslaboratorier i hele landet, hvor skoleklasser gratis kan arbejde eksperimenterende med naturvidenskab. De nye laboratorier er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, som også har tegnet LIFE Fondens læringscenter LIFE Campus, der netop nu bygges i Lyngby.

LIFE Fonden er en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, som stiller naturfaglige undervisningsforløb og højteknologiske laboratoriefaciliteter til rådighed for skoler. LIFE Fonden er netop nu ved at bygge det 4.000 m2 store læringscenter LIFE Campus i Lyngby, nord for København – og for at nå ud til skoleelever i hele Danmark etablerer LIFE Fonden nu også undervisningslaboratorier i hver region.

 

Det første regionale laboratorium får navnet LIFE Lab Syddanmark og etableres i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. Det bliver ca. 300 kvm stort og vil bestå af både kontor og undervisningslaboratorier. Her vil både skoleelever og lærerstuderende på UCL få mulighed for at arbejde eksperimenterende med naturvidenskab og teknologi.

 

- I undervisningsforløb fra LIFE arbejder eleverne med de samme metoder og teknologisk udstyr som forskere i virksomheder. Med de nye LIFE Labs får elever mulighed for at arbejde i højteknologiske laboratoriefaciliteter, som ikke normalt er til rådighed på skoler. Med de nye LIFE Labs får elever mulighed for at arbejde i højteknologiske laboratoriefaciliteter, som ikke normalt er til rådighed på skoler, fortæller Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden.

 

LIFE Lab inde VLA_1_lav opl
LIFE Lab inde VLA_2_lav opl
LIFE Lab inde VLA_3_lav opl
 


LIFE Lab Syddanmark er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samme stil som LIFE Campus, der er kendetegnet ved sin facade med massive egetræssøjler. LIFE Fonden forventer at åbne LIFE Lab Syddanmark for skoleklasser i løbet af 2022, mens LIFE Campus åbner senere i år.

Det bliver gratis for skoleklasser at anvende laboratorierne, da alle undervisningsaktiviteter fra LIFE uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter.

 

 

Om LIFE Fonden

LIFE Fonden er en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der har til formål at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt styrke danske børn og unges motivation og interesse for naturvidenskab. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE, der udvikler naturfaglige undervisningsforløb til skoler og ungdomsuddannelser. I LIFE Forløb arbejder elever undersøgende med virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål.

LIFE Lab udefra VLA_1_lav opl
Anbefalede artikler