<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Brick Observation Tower af Bangkok Project Studio
Brick Observation Tower af Bangkok Project Studio

Brick Observation Tower

Brick Observation Tower af Bangkok Project Studio

Spaceshift Studio

Som en del af et større elefantanlæg i Thailand befinder observationstårnet på grænsen til den omkringliggende skov, og fra ståltrappen i bygningens midte er der et utal af udkig til himmel og landskab. Øverst giver murstenssøjlerne i varierende højde en fornemmelse af, at bygningen forsvinder op i luften.

Murstenene Brick Observation Tower er lavet af ler fra lokalområdet, og projektet er en del af et større forsøg på at skabe bedre forhold for Kui-folket i Surin-provinsen i det nordøstlige Thailand, som gennem generationer har ernæret sig som elefantpassere, ligesom man ønsker at skabe opmærksomhed om skovenes langsomme forsvinden.

09
08
05
01
10
03
04
07
 
 

Fakta

Brick Observation Tower

Kultur

Af Bangkok Project Studio

Surin, Thailand

Fotos: Spaceshift Studio