<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> BuildingSMART-chapter vil få byggebranchen til at arbejde digitalt
BuildingSMART-chapter vil få byggebranchen til at arbejde digitalt

BuildingSMART-chapter vil få byggebranchen til at arbejde digitalt


I 2020 får Danmark sit eget selvstændige buildingSMART-chapter, der skal ruste den danske byggebranche til i stigende grad at arbejde digitalt og efter internationale standarder. Behovet for sidstnævnte er afgørende, hvis det massive potentiale skal indfries, vurderer direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter, Christina Hvid.

I over 25 år har buildingSMART International arbejdet for åbne standarder indenfor byggeri over hele verden. I de seneste 10 år har Danmark, Sverige, Finland og de baltiske lande samarbejdet under buildingSMART Nordic, men i 2019 valgte Molio at søge om et selvstændigt dansk chapter og fik efterfølgende godkendt etableringen af buildingSMART Danmark. Ifølge administrerende direktør i Molio, Christina Hvid, er der god logik og store muligheder forbundet med et selvstændigt dansk chapter under Molio:

 

- Det er afgørende, at vi i byggeriet fortsætter det gode samarbejde på tværs af værdikæden. buildingSMART støtter og udvikler brugen af åbne digitale og internationale standarder og sikre således tværfagligt samarbejde. Jeg glæder mig derfor over, at vi efter intensive forberedelser nu lancerer buildingSMART Danmark i januar 2020, fortæller Christina Hvid.

 

Et levende netværk

Ambitionen for buildingSMART Danmark er at samle branchen på tværs af byggeriets værdikæde og sikre den fremtidige konkurrenceevne ved at understrege fordelene ved stærkt samarbejde og åbne standarder. Udbredelsen af åbne standarder fremhæves både på nationalt plan og i EU-regi som afgørende for fremtidens byggeri. Derfor er især udvekslingen af erfaring og viden helt centralt i buildingSMART Danmark, som netop udbreder åbne formater til deling af data såsom IFC og BCF. Derudover bliver udvikling af buildingSMARTs internationale standarder hjørnesten i organisationen.

 

- Digitalisering i byggeriet er i rivende udvikling og alle byggeriets parter får indenfor en overskuelig årrække brug for buildingSMARTs redskaber, fortæller BIM-rådgiver og arkitekt Thomas Graabæk, der har været Molios tovholder på etableringen af buildingSMART Danmark.

 

Allerede i efteråret 2019 tyvstartede det danske buildingSMART-team ved at invitere branchens eksperter i BIM (building-information-modeling) til et BOOST-arrangement med formålet af dele erfaring og styrke fælles kompetencer.

 

- Denne type arrangementer styrker samarbejdet mellem byggeriets aktører og giver værdifulde værktøjer til branchens IKT-eksperter, og arrangementerne vil fungere som hjørnesten i buildingSMART Danmark, udtaler Christina Hvid.

 


Fremtiden er digital og international

Behovet for at integrere åbne standarder i den danske byggebranches arbejdsgange er stigende. Udbredelsen af kvaliteterne ved netop åbne digitale internationale standarder, såsom IFC, er derfor et centralt aspekt for buildingSMART Danmark. Faktisk har buildingSMART Danmark allerede lanceret en IFC-guide med konkret hjælp til brugen af specifikke BIM-programmer. Guiden er et eksempel på de publikationer, som fremadrettet skal supplere buildingSMART Danmarks tilbud om erfaringsgrupper og videndelingsarrangementer. Derudover vil buildingSMART Danmark netværket bl.a. tilbyde implementeringshjælp - skræddersyet brugernes behov.

 

FAKTA: Om buildingSMART

- buildingSMART er en international not-for-profit organisation, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarder i byggeriet.

 

- buildingSMART udarbejder fælles tilgange til design, udførelse og drift i byggeprocessen gennem åbne dataformater (openBIM), baseret på fælles byggestandarder.

 

- buildingSMARTs strategiske mål er, at openBIM-standarder skal give værdi til samfundet og resultere i målbare fordele for brugerne i form af betydelige forbedringer på omkostninger.

 

FAKTA: Om buildingSMART Danmark

- buildingSMART Danmark blev i anden halvdel af 2019 godkendt som separat chapter i buildingSMART International.

 

- Ambitionen for det danske chapter er at skabe gode samarbejdsvilkår i byggeriet, styrke erhvervsudvikling på tværs af landegrænser, sikre ejerskab til egen data over tid (f.eks. i forbindelse med drift) samt understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet

 

- buildingSMART Danmark er datterselskab til Molio – Byggeriets Videnscenter, som netop har gennemgået en større strategisk omstrukturering og er styrket på flere områder