<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> By-pass anlæg er nu et lovligt våben i kampen mod oversvømmelser
By-pass anlæg er nu et lovligt våben i kampen mod oversvømmelser

Inge Faldager, seniorprojektleder ved Teknologisk Institut.

By-pass anlæg er nu et lovligt våben i kampen mod oversvømmelser


Danmark er kun det andet land i EU efter Østrig, der tillader by-pass løsninger til modvirkning af oversvømmelser efter kraftige regnskyl. Det er sket med en revision af DS 432, som trådte i kraft ved indgangen af 2021, fortæller Inge Faldager, seniorprojektleder ved Teknologisk Institut.

image002


Et by-pass anlæg er et anlæg, som kan stoppe tilbageløb fra kloakken. Det består af et højvandslukke og en pumpebrønd. Ved et by-pass anlæg anbringes der et højvandslukke på f.eks. stikledningen. Afløbsinstallation kan derfor fungere normalt, når der ikke er opstemning i hovedkloakken.

 

Ved opstemning i kloaksystemet under kraftige regnskyl og skybrud vil højvandslukket klappe i og forhindre, at kloakvandet løber tilbage ind i installationen. Afløbet fra ejendommen vil blive bremset af højvandslukket og løbe over i en pumpebrønd, der pumper vandet ud i hovedkloakken.

 

- På den måde bruger anlægget kun energi i de korte perioder, hvor der er opstemning i hovedkloakken, forklarer Inge Faldager, seniorprojektleder ved Teknologisk Institut, der rådgiver om klimasikring over en bred kam.

figur 1

Til både store og mindre byggerier

- Kun de få gange om året, vi taler vel om en håndfuld gange på et år, når der kommer så kraftige regnskyl og skybrud, at kloakken ikke kan følge med, træder anlægget i funktion og sikrer, at afledningen kan fortsætte som ved normal drift, siger Inge Faldager.

 

En by-pass løsning kan være relevant i både stor og mindre skala. Det kan være alt fra et parcelhus til større byggerier som f.eks. boligblokke, skoler og sportshaller. Og ifølge Inge Faldager er det især et interessant redskab for byggerier med dybtliggende kældre, som der er rigtig mange af i Danmark.

 

 

- Fra Teknologisk Instituts side er vi meget tilfredse med, at bygningsreglementet er blevet revideret, sådan at by-pass løsninger nu er alment accepterede og lovlige i Danmark, og det ikke længere er nødvendigt at søge kommunerne om dispensation. Vi har manglet dette værktøj i redskabskassen, som har været præget af en ret striks lovgivning, siger Inge Faldager.

 

By-pass løsningen er opfundet i Tyskland og der er i dag blot en håndfuld producenter.

En by-pass løsning vil især være relevant for eksisterende byggeri for at kompensere for manglen på andre former for skybrudssikring.

Anbefalede artikler