<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Byggebranchen får nyt website om universelt design
Byggebranchen får nyt website om universelt design

Byggebranchen får nyt website om universelt design


Rumsans er et nyt website, som gennem eksempler og artikler viser, hvordan universelt design og tilgængelighed kan fortolkes arkitektonisk på en smuk og inkluderende måde, som alle mennesker kan have glæde af.

Byggebranchen har længe efterspurgt viden om og inspiration til at arbejde med universelt design både i forbindelse med renoveringer og nybyggeri. Nu har en forskningsgruppe på SBi, Aalborg Universitet København udviklet og lanceret websitet rumsans.dk til byggebranchen. Universelt design bygger på idéen om at skabe byer, bygninger og uderum, som inkluderer alle mennesker uanset fysik, kultur, køn eller alder. Rumsans.dk præsenterer gode eksempler på uderum og bygninger, nybyggede såvel som restaurerede, hvor der er skabt steder og rum, hvor alle kan deltage på en ligeværdig måde. Målgruppen er alle, som beskæftiger sig med at planlægge og udforme det byggede miljø.

 

- Med rumsans.dk vil vi gøre op med forestillingen om, at universelt design er det samme som tilgængelighed. Websitet skal inspirere bygge- og anlægsbranchen, herunder bygherrer og arkitekter, til at skabe oplevelser for alle, uden at gå på kompromis med æstetikken. Samtidig støtter initiativet op om FN’s verdensmål leaving no one behind, og vi håber derfor, at Rumsans kan være med til at skubbe dansk arkitektur i en mere inkluderende retning, siger Sidse Grangaard, seniorforsker i universelt design, SBi, Aalborg Universitet, der er projektleder for Rumsans.

 

 

Universelt design er socialt bæredygtigt

Universelt design handler om at designe til den menneskelige diversitet. Ved at skabe rammer, som kan bruges af alle uanset alder, størrelse og fysik, bliver universelt design til en arkitekturretning, der skaber rum til alle. Det handler ikke blot om adgang til rum og steder, men om muligheden for at kunne deltage og få oplevelser. Rumsans.dk er udviklet, så siden både appellerer til den, som læser om universelt design for første gang, og til den mere erfarne praktiker, som har brug for konkrete eksempler på, hvordan andre har fortolket begrebet arkitektonisk.

 

Vadehavscentret er et godt eksempel på universelt design

Rumsans.dk viser mange gode eksempler på universelt design i tekst, billeder og video. Ét af eksemplerne er Vadehavscentret ved Ribe, der er tegnet af Dorte Mandrup.

 

- Den transformerede bygning i det vestjyske vadehavslandskab er et rigtig godt eksempel på, hvordan universelt design kan indgå helt naturligt i et smukt design. Det nye formidlingscenter er blevet et sted, hvor alle, store som små, kan få en sanselig oplevelse sammen med deres familie eller skoleklasse i omgivelser, der er designet til mangfoldighed, forklarer Sidse Grangaard.

 

Hvem står bag?

Rumsans.dk er skabt af SBi, Aalborg Universitet København. Siden og indholdet er ikke forbundet med nogen kommercielle interesser. Websitet er udviklet på efterspørgsel fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er finansieret af satspuljemidler.