<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Danske Arkitektvirksomheder: Klimasikring af byer og landskaber – nu!
Danske Arkitektvirksomheder: Klimasikring af byer og landskaber – nu!

Danske Arkitektvirksomheder: Klimasikring af byer og landskaber – nu!

Lene Espersen. Foto af Jørgen True

I den nuværende COVID-19 situation har branchen brug for, at der kommer opgaver i pipelinen, således at så mange som muligt kan få opgaver igen. Klimasikring af både land og by er et oplagt område, men der skal også tænkes klogt, og der skal tages nogle svære politiske beslutninger. Og så kommer det altså også til at koste, mener Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder

Indlæg af Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder

 

Pausen i anlægsloftet betyder, at kommunerne får mulighed for at igangsætte byggeopgaver, de ellers ikke ville kunne have gjort. Og her bør mange tænke langsigtet. For hvis man ikke allerede var overbevist, så burde selv den mest indædte klimaskeptikere efterhånden kunne se det. At de klimatiske vejrforandringer som meteorologer og klimaeksperter de sidste mange år har talt og skrevet om, er i fuld gang med at vise tænder: Danmark har oplevet den vådeste og varmeste vinter nogen sinde. Vi har oplevet ekstreme somre med tørke. Ja - sandsynligheden for fremtidige hedebølger i Danmark er firedoblet i følge World Weather Attribution (WWA).

 

På globalt plan ses også mere ekstreme temperaturer nu end tidligere. Det betyder, at indlandsisen smelter, hvilket får konsekvenser for kystlande som Danmark, hvor forskere f.eks. forudser en havstigning på 4,6 meter i København – hvornår kan man dog ikke sige…

 

Håndteringen af vandet. Det der kommer fra oven, fra siden og nedefra er en kæmpe udfordring. Der skal ikke bare tænkes i kreative og teknisk holdbare løsninger. Der skal også tænkes klogt og langsigtet – og så skal der ikke mindst tages nogle svære politiske beslutninger. For hvad (og hvem) skal sikres mod vandet? Med hvilke midler – og på bekostning af hvad?

 

Skt_Kelds_Plads_SLA_FOTO_Mikkel_Eye5_1920 Skt. Kjelds Plads på Østerbro i København. Foto af SLA / Mikkel Eye

 

 

Fremskynd klimasikring og kystsikring

Der er der brug for arkitekter og landskabsarkitekter til at tage disse beslutninger og finde de rigtige løsninger. Mange er i gang rundt omkring i kommunerne, men det går slet ikke hurtigt nok.

Og det er efterhånden – med bare det seneste års tids udvikling – en nødvendighed at også staten giver en hjælpende økonomisk håndsrækning til kommunerne. Ellers får det katastrofale konsekvenser for såvel boligejere som vores kulturarv.

 

Med den nye klimalov er der måske håb forude. Fokus er her i høj grad på reduktion af CO-udledning men også renovering og klimatilpasning er nævnt som vigtige områder.

 

Det er stærkt bekymrende, hvis staten og kommunen udskyder igangsættelsen af klimasikring af vores byer og kystområder meget mere. Og vi opfordrer derfor hos Danske Arkitektvirksomheder alle parter til at tage ansvar og få sikret både mennesker og bygninger for

 

SKT_Kelds_Plads_SLA_FOTO_Mikkel_Eye3_1600 Skt. Kjelds Plads på Østerbro i København. Foto af SLA / Mikkel Eye