<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Den komplekse geometri og det optimale arbejdsmiljø
Den komplekse geometri og det optimale arbejdsmiljø

Den komplekse geometri og det optimale arbejdsmiljø

Fotos: Jon Nordahl

Det helt tætte tværfaglige samarbejde, en oprigtig interesse for bygherrens og arkitekternes visioner samt et konstant vågent øje med markedsudviklingen for ny og innovativ teknologi. Det er ifølge Peter Noyé, ekspertisechef i NIRAS rådgivende ingeniører de væsentlige komponenter for at virkeliggøre de mest avancerede byggerier i Danmark, såsom Axel Towers.

De efterhånden velkendte fem gyldne tårne på Axeltorv overfor Tivoli i København er knap fyldt fire år. Etagebyggeriet er med sine fem cylindriske tårne, en byhave i midten og både tildækkede og åbne passager, udsprunget af visionære formgiveres kreativitet muliggjort af ingeniører og moderne it-systemer. Peter Noyé, ekspertisechef i NIRAS fortæller:

 

- I Axel Towers var udviklings- og projekteringsfasen nærmest dynamisk ift. markedsudviklingen. Ønsket var, foruden den formmæssige ideologi om et byggeri med grønne områder og udsyn væk fra byens tæthed, at skabe et fremtidssikret byggeri, hvor materialer, former og indretning var tilpasset vind, vejr, lys, kig, støj, trafik samt byens borgere og besøgende.

 

Et generøst offentligt byrum

Axel Towers skulle på den ene side assimileres til sit ståsted og på den anden side være en arkitektonisk ledestjerne for Københavns centrum. Såkaldte generøse offentlige byrum omringer fem runde tårne i forskudte planer, der gør sig bemærket gennem sin organiske form. Højderne varierer fra 28 til 61 meter og hvor af det højeste rummer 15 etager. Den rummelige sammenhæng etableres særligt på femte etage, hvor alle fem tårne flettes sammen af et svungen forløb som et tøndebånd.

 

Et skulpturelt trappeforløb inviterer tilskuerne fra gaden ind i en række af henholdsvist overdækkede og uoverdækkede atrier. Kurvede vægge indkapsler fire trappeadgange til den anlagte byhave i midtpunktet. Indvendigt er trapper, elevatorer og teknikrum samlet i tårnenes kerne, der muliggør indretningen af store arbejdsarealer langs facaderne. Det giver et enestående indtag af dagslys gennem facadernes dybde, der medierer vind, skygge, lys og sol.

 

Peter-Noyé_Foto_Jon_Nordahl_1600 Peter Noyé, ekspertisechef i Niras

 

- Derved er næsten alle dele af byggeriet særligt dimensioneret. De fleste, der har været i området ved, at man bliver luftet godt igennem i passagen mellem Axel Torv og Vesterbrogade. Det krævede forskellige typer vinduer og facadematerialer at imødegå de forskellige klimatiske forhold for hver side af byggeriet. Samme områdetilpasning gør sig gældende ift. sol og lys, udkig og æstetik, fortæller Peter Noyé og forklarer:

 

- Det handlede om at give bygningens brugere, gæster og betragtere de optimale forudsætninger for deres arbejde og oplevelse. At virkeliggøre de spektakulære bygningers komplekse geometri i facade såvel som interiør, herunder sikringen af byggeriets sammenhængskraft, indeklima, robusthed og anvendelighed krævede en helt særlig og pertentlig rumprogrammering og projektering i samarbejde med alskens leverandører og eksperter.

 

- Axel Towers var en spændende og omsiggribende teknisk udfordring på grund af de nøje krav til arkitekter fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Vi bidrog som ingeniørrådgiver til totalentreprenøren Züblin, hvor vi har udført projektering af alle installationsarbejder, brandrådgivning og arbejdsmiljøkoordinering, fortæller Peter Noyé.

 

Et af de særligt svære krav var, at teknikken i bygningen skulle være usynlig. NIRAS’ løsning blev, at f.eks. varme og køling tilføres via slanger beliggende over lofterne, hvilket gør det muligt at regulere temperaturen i hvert rum enkeltvis via tilførslen af varmt eller koldt vand:

 

- Der er desuden ingen rette vinkler i bygningerne, hvilket stillede store krav til vores kreativitet og IT-mæssige formåen. Uden rette vinkler i en bygning er der intet koordinatsystem, hvilket selvsagt gør det svært at målsætte det. Vi benyttede en kombination af CAD 2D-projekteringsværktøjet samt en omfattende 3D-modelløsning til installationsskakterne samt den ene kælderetages teknik.

Behovet for solafskærmning er løst ved at montere glasset i vinduerne med forskellige G-værdier, alt efter verdenshjørne. Det gjorde det muligt at optimere de brugbare etagemeter til alskens installationer og elevatorer, forklarer Peter Noyé.

 

Hos NIRAS har man erfaret, at det foruden deres knowhow og erfaring, i høj grad handler om teknologisk og IT-mæssig indsigt og kundskaber. Gennem digitaliseringen kan man vende tingene på hovedet, og projektere interiøret til de bygningsmæssige begrænsninger. It-systemerne kan på forhånd advare, hvis der er risiko for fejl eller udfordringer.

 

Axel-Towers_1600_Photo_Jon_Nordahl

 

De mange aspekter af bæredygtighed

Da man i projektgruppen satte sig til designbordet første gang i 2011, havde en ankerlejer allerede meldt sig på banen. Et stort advokatfirma ønskede at flytte fra deres tidligere domicil på Rådhuspladsen til et større, flottere og mere moderne domicil.

 

- Hos NIRAS var vi indledningsvist tilknyttet som lejerådgivere, og den opgave skulle egentlig være vores bidrag. Men under projektet blev der efterspurgt en totalentreprisekontrakt, der erstattede aftalen med ProCon Danmark ApS og COWI A/S. I samme periode, men uden sammenhæng i øvrigt, fusionerede vi med Alectia, som var i gang med projekteringen, , og vi fik det privilegie at skulle projektere alle installationsarbejder, yde brandrådgivning og være ansvarlig for arbejdsmiljøkoordineringen. Man anerkendte også, hvor udfordrende det var at realisere et ordentligt indeklima for at sikre arbejdsmiljø-, sundhed og glæde. Vi fik derfor til opgave at optimere og fremtidssikre byggeriet, så tidens mange nye teknologier og certificeringskrav blev implementeret til glæde for lejernes arbejdsmiljø og domicilets dokumentation, miljøcertificering og grønne profil, fortæller Peter Noyé.

 

Til formålet var det igen avancerede it-projekteringsværktøjer, der skulle imødegå de geometrisk komplekse bygninger. Byggeriets runde former betød, at der skulle tænkes helt anderledes i projekteringen end sædvanen. Derved var digitaliseringssiden af opgaven endnu engang afgørende for et succesfuldt resultat, der endte med at indløse en DGNB sølv-certificering.

 

- Vi er stolte af vores arbejde og det endelige resultat. Bygherrens krav om kvalitet, lejernes krav om det gode indeklima og arkitekternes krav til, hvad byggeriet skal bidrage med til byen synes at være forløst tilfredsstillende for alle parter. Grunden er for mange forbundet med gode barndomsminder fra biografen, vilde fester i diskotekskælderen og hyggelige shoppeture med vennerne. Derfor har der forventeligt været en initial periode med kritiske røster. Men som jeg forstår det, ser man her knap fire år efter åbningen en generel meget positiv opfattelse af og indstilling til byens nye gyldne tårne, afslutter Peter Noyé.