<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ebbe Dalsgaard A/S har klimasikret Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen
Ebbe Dalsgaard A/S har klimasikret Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen

Ebbe Dalsgaard A/S har klimasikret Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen


Københavns Kommune har på Østerbro skabt et klimakvarter med skybrudsløsninger og masser af bynatur. For entreprenør og anlægsgartnerfirmaet Ebbe Dalsgaard A/S har det været et særdeles spændende projekt.

Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads på Østerbro i København er eksempler på, hvordan bymiljøer kan sikres mod store fremtidige vandmængder.

Således har hovedentreprenør Ebbe Dalsgaard A/S i samarbejde med landskabsarkitekt SLA A/S, plantet ikke færre end 600 træer i op til otte meters højde og 36.000 stauder i de forskellige vegetationstyper.

Dertil kommer et hav af buske i alle størrelser samt stammer og andet, der skal tilgodese insekter svampe. Dermed også sagt, at bygherren i skikkelse af Københavns Kommune med Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen ikke bare har ønsket at løse et problem – men også at skabe et solidt vartegn for klimatilpasningen med en særlig københavnsk bynatur. 

30% håndteres i overfladen
I projektet har Ebbe Dalsgaard A/S anvendt de seneste strategier inden for klimatilpasning i byens rum. Det indebærer bl.a. at 30 % af regnvandet håndteres på overfladen i grønne arealer, og at overskydende vand ved skybrud ledes til havnen via skybrudsveje og rør.

 

- Udgangspunktet for håndtering af regnvandet er, at det skal sive ned i de trugformede grøfter og bassiner. I de tilfælde hvor de er fyldt op, løber vandet via overløb til et underjordisk rørbassin og ledes derfra videre til den eksisterende kloak i et så langsomt et tempo, at kloakken ikke overbelastes, forklarer direktør og anlægschef i Ebbe Dalsgaard A/S, Søren Dalsgaard.

 

Bestemmer vandets destination

Han peger på en række andre spændende detaljer, som der ikke er ret mange andre kvarterer, der kan prale af. F.eks. ankommer regnvandet fra tage til grøfter og bassiner via brønde med kuppelriste, og fremstår dermed som kildevæld.

 

Regnvandet fra fortovene ender via åbne afløbsrender i de samme grøfter og bassiner, men med den vigtige tilføjelse, at udløbet er etableret, som et spyr med skot, der gør det muligt at lukke af for vandet og dermed bestemme dets endelige destination.

 

Dermed er det i vinterperioden muligt at beskytte beplantningen mod salt, og i stedet lede regnvandet direkte til det underjordiske rørbassin.

 

 En udfordrende og spændende fornøjelse

I Ebbe Dalsgaard A/S, der i 2021 kan fejre sit 50-års jubilæum som entreprenør- og anlægsgartner, har man ikke tidligere beskæftiget sig med klimatilpasningsprojekter i så stort et omfang. Men det har været særdeles spændende og udfordrende, siger Søren Dalsgaard:

 

- Der er tale om et projekt som er beliggende i et meget tæt bebygget og trafikeret område. Det har selvfølgelig budt på en hel del udfordringer - bl.a. i form af de 800 ledningskryds, vi har skullet foretage og koordinere. Men alt er gået, som det skulle, og det har været et meget interessant projekt at deltage i, lyder det fra Søren Dalsgaard.

 

Fakta:

Bygherre: 

Københavns Kommune

Hovedentreprenør: 

Ebbe Dalsgaard A/S

Samlet entreprisesum: 

28 mio. kr.

Landskabsarkitekt: 

SLA A/S

Ingeniør: 

Niras A/S