<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Genanvendelse af byggematerialer: Opgør med at bygge nyere og større
Genanvendelse af byggematerialer: Opgør med at bygge nyere og større

1001 gårdhavehuse renoveres i Albertslund 2012-2022. Foto af Dronerune

Genanvendelse af byggematerialer: Opgør med at bygge nyere og større


Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten erkender, at arkitektur med genanvendte materialer er på kant med noget dybt i os mennesker, hvor man må slække på visse æstetiske og byggemæsige principper til fordel for andre kvaliteter.

Moderne byggeri er baseret på et vækstprincip, hvor man tager naturgrundlaget for givet – at der er tilgængelige ressourcer til hele tiden at gøre vores bygninger bedre. Og det giver ifølge Søren Nielsen en udfordring for fremtidens bæredygtige byggeri:

 

- Vores æstetik er bygget på den fundamentale, menneskelige drift – ens hjem skal være nyere og størrere, aldrig mindre og hyggeligere. Det er vanskeligt at gå den anden vej, men det er der, vi er nu i forhold til at bygge på en måde, så vi reducerer vores ressource-forbrug. Til gengæld er der i tiden en lyst til at udstille inovative genbrugsprincipper, der synliggør reversibilitet. Her er vi kun i starten, og jeg forudser, at der kommer et skifte i balancen mellem det tektoniske (synlige konstruktionsprincipper) og det atektoniske (skjulte konstruktionsprincipper), hvor der åbenbarer sig nye æstetiske muligheder i forhold til at skjule eller synliggøre samlinger og byggematerialer i arkitekturen, fortæller Søren Nielsen og pointerer, at det ikke kun er til besvær at genbruge.

 

Makers Corner_1920Musicon, Makers’ Corner. Foto Kirstine Mengel


- Der er plads til både det minimalistiske og det upolerede i den her udvikling. Man kan håbe på en æstetisk vækkelse, men omvendt skal den ikke være for stærk, så man begynder at lave om på sunde bygninger, siger Søren Nielsen og uddyber:

 

- Vi skal bygge efter robuste principper, hvor det cirkulære er nødløsningen, sikkerhedsnettet, når noget virkelig SKAL rives ned. Det smarteste er løbende at konvertere bygningerne og gøre det på en måde, så man sikrer holdbarhed over tid. Lige nu er eksempelvis vores køkkener et medie for individuel tilpasning, og vi må sørge for, at genanvendelse af byggematerialer ikke på samme måde bliver en trend og fører til øget konsum.

 

Makers Corner_1600px

Musicon, Makers’ Corner. Foto Kirstine Mengel

 

 

"Der skal være større incitament til at eksperimentere"

Det enorme renoveringsprojekt Gårdhusene i Albertslund Syd er et godt eksempel på en renoveringspraksis, hvor man i Tegnestuen Vandkunsten sigter mod at "forandre for at bevare". Projektet løber fra 2012 frem til 2022, og man har arbejdet med en høj grad af brugerinddragelse, hvor det er op til boligselskab og lejere at udvælge de endelige løsninger. Søren Nielsen fortæller i den forbindelse, at man i 2012 foreslog at bruge genanvendte byggematerialer, hvilket man dengang fik nej til, men i dag er der flere beboere, som efterspørger genbrugsløsninger:

 

- Tiden arbejder for de her ideer. På Albertslund-projekter var vi for tidlig ude, men i dag ville genanvendelse af materialer være en del af projektet. I det store hele har vi i dag fået et nyt begrebsapparatur, hvor folk kender til klimaftryk i livscyklusanalyser og cirkularitet. Men vi er ikke der, hvor bygherrer frivilligt efterspørger genanvendte materialer. Det er et marginalt salgsargument, og der kommer ikke genbrug i stor stil, før lovkravene er på plads i Bygningsreglementet, via eksempelvis krav om genanvendelse af visse materialer, eller at der skal være en vis procentdel af genbrugte materialer i bygninger. Jeg tror i det hele taget ikke på frivillighed som driver – økonomi vil altid tælle tungere – og her spiller risiko også en stor rolle. For når det er rådgivers ansvar, hvis der går det mindste galt, så er der absolut intet incitament til at eksperimentere med cirkulære principper, siger Søren Nielsen.

 

Vandkunsten arbejder også med "nye, gamle" materialer såsom ler, strå og tang, og i forbindelse med Realdania Bygs renovering af 150 år gamle, fredede tanghus “Kalines Hus" på Læsø, vandt tegnestuen konkurrencen om at tegne et nyt sommerhus, der genfortolker de traditionelle tanghuse.

 

- Det Moderne Tanghus er en milepæl inden for lådden arkitektur, siger Søren Nielsen med et smil og fremhæver, at man ønsker at arbejde med alle de materialer, der mindsker ressourceforbruget i forbindelse med et byggeri, såsom biofibermaterialer, træbaserede materialer, ubrændt tegl og ler, der alle har andre kvaliteter end de æstetiske.

 

Tanghus-HeleneHøyerMikkelsen_1600pxÅlegræs udgør isolering og facadebeklædning på det moderne tanghus på Læsø. Foto Helene Høyer Mikkelsen

 

Cirkulære principper i Musicon-projekter

Ved at genanvende 29 skibscontainere har Vandkunsten omdannet den tidligere industrihal Hal 7 i Musion-bydelen i Roskilde til det 900 m2 store Makers Corner. Mindst 90 % af byggeriet udgøres af genbrugssmaterialer, og alle detaljer er udført for adskillelse, så brugerne kan ændre indretningen efter behov.

 

- Makers Corner er et projekt, som ikke ville kunne have ladet sig gøre uden aktive medspillere. Roskilde Kommune har været gode til at løfte alle udfordringer med at finde og lagre genbrugsmaterialer, og Egen Vinding og Datter er nok den eneste entreprenør, man kan få med til den type projekter, siger Søren Nielsen og fortæller, at der netop nu opføres to genbrugsstationer på Musicon efter de samme ambitiøse cirkulære principper:

 

- Det er virkelig ikke high-end materialer, vi arbejder med på Musicon; eksempelvis bruger vi sorte gummifliser fra et gulv og et glasfiber-ovenlys til facadebeklædning, hvilket både er smukt og en anelse smagløst, men det passer godt til Rockmuseet ved siden af, der har et punk-agtigt udtryk. Lige præcis den anti-æstetik passer nok ikke andre steder, men man kan jo uden videre udvikle mere smagfulde og diskrete løsninger med de samme principper.

Udstilling om Vandkunsten på Utzon Center

Udstillingen "Bo Bedre med Vandkunsten" kan lige nu opleves på Utzon Center, og er en del udstillingsrække "I Arkitektens Verden", hvor toneangivende arkitekter skaber arkitektoniske helhedsbilleder, der afspejler deres virke nu og i fremtiden, og som begyndte i 2018 med Reiulf Ramstad Architects. Udstillingen vises med støtte fra Realdania, og den er skabt i samarbejde mellem Vandkunsten, Dansk Arkitektur Center og Utzon Center og med bidrag fra Bo Bedre.